داغ ترین ها

پژوهش (پایان نامه) : اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .

درخواست صدور اجرائیه توسط ذینفع :                                                                                   قسمت اخیر ماده ی 2قانون اجرای احکام مدنی به این نکته اشاره... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

پایان نامه گوش به زنگی بیش از حد و بازداری -پذیرش جویی/ جلب توجه

تمرکز افراطی به نیازهای دیگران در زندگی روزمره که به قیمت عدم ارضای نیازهای خود فرد تمام می شود. رایج ترین دلایل این کار عبارتند از: جلوگیری از آسیب رساندن به دیگران، جلوگیری از احساس... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

دانلود پایان نامه – مقایسه باورهای غیرمنطقی اساسی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی

2-5-1-1-    نظریه ی ناهمخوانی نظریه ناهمخوانی رضایت بیان می کند که افراد خودشان را با استانداردهای متنوع مقایسه می کنند که به سطح اشتیاق افراد، سطح ایده آل رضایت، اهداف، نیازها، موقعیت... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

پایان نامه سن کبر در جرایم تعزیری -پایان کودکی از نظر حقوق ایران و بین الملل

سن کبر در جرایم تعزیری به موجب مقررات قانون فعلی مجازات اسلامی         در قانون فعلی مجازات اسلامی معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد ، همان سن بلوغ شرعی است . مطالعات و پژوهش های... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

تحقیق (پایان نامه) : تحلیل مفهوم سکوت مقنن -خرید پایان نامه

       از آنجایی که در نظام حقوقی کشور ایران با توجه به اینکه اطفال در موقعیت های مختلف با شرایط خاص از حقوق گوناگونی برخوردار می شوند . در یک نگاه تحلیلی می توان به نکات ذیل اشاره... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

پایان نامه : ضرورت تعیین سن کبربرای برخورداری اطفال ازنظام خاص دادرسی صغار

ضرورت تعیین سن کبربرای برخورداری اطفال ازنظام خاص دادرسی صغار وحمایتهای خاص آن             بیان ضرورتهای تعیین سن کبر جهت برخورداری اطفال از نظام خاص دادرسی صغار و حمایت های خاص... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

دانلود پایان نامه – سن بعنوان تنها معیار و ملاک در تفکیک اطفال از بزرگسالان

سن بعنوان مهمترین عامل تنها معیار و ملاک در تفکیک اطفال از بزرگسالان هست از این جهت برای تعیین درجات مختلف مسئولیت جزایی در کشورهای مختلف سن معینی را مبنای مسئولیت اطفال قرار داده... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

پایان نامه پایان کودکی از نظر حقوق ایران و بین الملل – فروش پایان نامه

قبل از آنکه ماده 1210 ق.م. در سال 61 دستخوش اصلاح شود به موجب ماده مرقوم، سن بلوغ 18 سالگی بود و بنابراین کسانی که زیر 18 سال بودند، صغیر محسوب می شدند و نظر به ماده 1207 ق.م. از تصرف در اموال و... متن کامل

By 92, ago
داغ ترین ها

تحقیق (پایان نامه) : آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون

در میان رسانه های جمعی، رادیو و تلویزیون از لحاظ آموزش غیر رسمی، جایگاه ویژه ای دارند. این وسایل به دلیل برد وسیع شان، یکی از بهترین وسایل آموزشی و فرهنگی هستند. کشورهای مختلف، بر... متن کامل

By 92, ago