داغ ترین ها

با افسردگی آشنا شوید

در بین افرادی که بخاطر مشکلات روانشناختی کمک می­طلبند، افسردگی مشکل شایعی است. دو ویژگی اختصاصی افسردگی عبارتند از: خلق ناشاد(افسردگی، غم، اندوه، ناامیدی، ناراحتی یا نگرانی) و فقدان... متن کامل

By 92, ago