آشنایی با شایعترین مواد برای سومصرف

مصرف تریاک معمولا از راه استنشاق و گاه خوراکیه و مصرف هروئین از راه بینی (انفیه)، تزریق داخل وریدی و تزریق زیر جلدیه. مشکلات مصرف مواد افیونی شامل وابستگی، مشکلات روانپزشکی، مشکلات جنسی، بیماریای عفونی، جرم و جنایت و مرگ و میره. آثار مواد افیونی عبارت ان از تغییرات روانی و رفتاری مانند نشئگی (سرخوشی و برطرف شدن خستگی، کاهش غم و اندوه و احساس سرحالی)، بی تفاوتی، بدرفتاری، خشونت، بی قراری، کندی روانی حرکتی، مشکل در قضاوت. هم اینکه آثار جسمی مصرف مواد افیونی شامل تهوع و استفراغ، کاهش احساس درد، احساس گرما، گر گرفتن، خارش بینی، خارش دهن، سیاهی دور چشم و کاهش فشار خونه.

مشکلات

۲) آمفتامینا (مواد تحریک کننده): به دلیل اثرات درمانی آمفتامینا از این داروها واسه درمان مشکلات توجه، افسردگی شدید و مقاوم به درمان، نارکولپسی (خواب آلودگی) و چاقی به کار میره. با دستکاری در فرمول داروی آمفتامینا، شکل های جور واجور آمفتامینای دست ساز مثل اکستازی، اکس، حوا و ترکیبات دیگری مثل شیشه یا فرم خالص آمفتامین و اسمای دیگه اون مثل اشک خدا، عروس خوشگله ساخته می شه. این مواد از راه استنشاقی، تزریقی و تدخینی مصرف می شن و مانند کوکائین یه بار مصرف اون با خطر اعتیاد همراه س (بهاری، ۱۳۹۲؛ ص ۵۰-۴۸).ل

اعتیاد

 

علمی