آلودگی صوتی

دانلود پایان نامه

رعایت موارد زیر برای طراحی مجتمع های پرتعداد متعلق به گروه های کم درآمد الزامی است.
1ـ جمع آوری زباله: از طریق شوت زباله و در غیر این صورت به وسیله سرایدار صورت گیرد.
2ـ پارکینگ ها میتواند در طبقات زیرزمین تعبیه شود، اگر چه شکل پیلوتی آن ارجح است.
3ـ ضرورت تعیین محل خاص نگهبانی در طرح وجود دارد و باید مدنظر قرار گیرد.
4ـ لازم است فضایی برای بازی کودکان در فضای باز (و یا پیلوتی) طراحی شود ولی باید به ترتیبی باشد که مزاحمت این فضا برای واحدها به حداقل برسد.
5ـ به عنوان محل ورزش جوانان، در نظر گرفتن یک زمین چند منظوره (بدمینتون و بسکتبال) در ساختمان 50 تا 60 واحدی ضرورت داشته و لازم است با هر 30 واحد اضافی یک زمین دیگر اضافه شود.
طراحی این فضاها از نظر عدم خسارت به فضای سبز و نداشتن آلودگی صوتی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
6ـ به عنوان فضای ورزشی بزرگسالان، راه طراحی فضاهای سبز و پیاده های میانی آن باید به گونه های طراحی شود که جهت نرمش و حرکت بزرگسالان مورد استفاده قرار گیرد.
7ـ ایجاد یک اتاق برای نصب یک تا چند ماشین ضروری است .
8ـ ایجاد یک سالن چندمنظوره با حداقل مساحت 50 متر مربع و سرانه بهینه یک متر مربع و سرانه بهینه یک متر
مربع که قابل جداشدن به دو بخش باشد، با چند سرویس بهداشتی و یک مطبخ عمومی در این مجتمع ها میتواند بسیار کارساز باشد و ضرورت دارد که در طرح ها تعبیه شود .
9ـ ایجاد یک تا چند سوئیت میهمان که بتوان با حق استفاده مناسب در اختیار ساکنین قرار گیرد و درآمد حاصل در صندوق عمومی واریز شود، در کوچک نگه داشتن بنا نیز بسیار مؤثر است (زیستا،1390 ).
تبصره: مجموع فضاهای مشترک نباید از 10درصد کل مساحت واحدها بیشتر شود و بهتر است تا حد 5درصد پائین
بیاید .
10ـ محل اقامت سرایدار و خانواده وی، احداث یک واحد برای این امر در بسیاری از شهرها ضرورت دارد. بنابراین
باید در زمره محورهای مطالعه طرح قرار گیرد .
لازم است کلیه موارد یک تا نه با ارتقاء سطح آنها برای گروه میان درآمد نیز اعمال شود .
رعایت موارد زیر در طراحی مجتمع های پرتعداد برای گروه های پردرآمد ضروری است :
1ـ جمع آوری زباله از طریق شوت زباله .
2ـ تعبیه پارکینگ در طبقات با تعیین محل پارک اتومبیل هر واحد و تعبیه جای پارک اضافی .
3ـ تعیین محل خاص نگهبانی .
4ـ طراحی فضای بازی کودکان .
5ـ طراحی فضای سبز و زمین ورزشی جوانان و بزرگسالان .
6ـ طراحی سالنهای مناسب ورزشی .
7ـ ایجاد باغ بام با تجهیزات لازم و سالن چند منظوره برای برگزاری اجتماعات .
8ـ ساخت سرویس های عمومی و انبار عمومی نگهداری لوازم نظافت و عناصر ساختمانی .

مطلب مشابه :  جامعه پذیری سیاسی، کارکردهای اجتماعی، مهارتهای اجتماعی