تحقیق – ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی۹۳- قسمت ۵

پایان نامه های ارشد سری هفتم

تحقیق – ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی۹۳- قسمت ۵

۲-۲-۲-مدل داده ای غیر ساختیافته
با تولید داده های بیشتر و متنوعتر سرعت بالاتر دیگر پایگاهدادههای رابطهای پاسخگوی مدیریت دادهها نیستند.زیرا پایگاهداده های مبتنی بر SQL یک شمای خاص از پیش تعیین شده دارند و این باعث میشود نتوان به آسانی به آن ردیفی اضافه کرد.برای اضافه کردن یک ردیف باید کل پایگاهداده را به یک جدول جدید اضافه کنیم.به دلیل این مشکلات در سال ۲۰۰۹ پایگاهداده ی جدیدی به نام NOSQL معرفی شد که اینپایگاهداده هاNOSQL طرح از پیش تعیین شدهای ندارند و بهراحتی میتوان دادههای با حجم زیاد و تنوع بالا را در آن ذخیره کرد[۱۲].
پایگاهدادههای سنتی دادهها را درون یک سرور نگهداری میکردند و این باعث میشد نتوان از حجم زیاد داده ها پشتیبانی کرد اما پایگاهداده های NOSQL بهطور خودکار دادهها را به اشتراک میگذارند،یعنی دادهها را در سراسر تعداد دلخواهی از سرورها پخش میکنند.البته اشتراک گذاری دادهها در پایگاهداده های سنتی نیز امکانپذیر بود.اما معمولا پیچیده است. انجام این کار باعث میشود این پایگاهها بصورت خودکار خاصیت تکرار را نیز پشتیبانی کنند که این خاصیت باعث میشود هنگامی که چند برنامه به یکسری اطلاعات نیاز دارند بدون ایجاد گلوگاه بتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند و همینطور هنگامی که در صورت بروز مشکل دادهها از بین رفت بتوان بدون مشکل داده ها را جایگزین کرد.
با توجه به صحبتهای بالا به طور کلی ویژگیهای اصلی پایگاهداده های NOSQLرا میتوان به ترتیب زیر نام برد:
بدون شما (Schema)بودن این پایگاهداده ها
توزیع دادهها در چند سرور در مکانهای متفاوت
تکرار داده ها
سیستمNoSql به جهت دسته‌بندی نحوه‌ی ذخیره‌سازی داده‌ها و ارتباط بین آنها به ۴ دسته کلی تقسیم می‌شود ]۱۶[:
پایگاهداده های کلید ارزش
پایگاهداده های سند گرا
پایگاهداده های ستونی
پایگاهداده های گراف
در حالت کلی در  پایگاه‌‌های‌دادهNoSQLداده‌ها در قالبKEY/VALUE (کلید/مقدار) نگه‌داری می‌شوند، به این صورت که مقادیر توسط کلید یکتایی نگاشت شده و ذخیره می‌شوند، هر مقدار صرفا توسط همان کلید نگاشت شده قابل بازگردانی می‌باشد و راهی جهت دریافت مقدار بدون دانستن کلید وجود ندارد. در این ساختار‌داده منظور از مقادیر، داده‌های اصلی برنامه‌  هستند که نیاز به نگه‌داری دارند و کلید‌ها نیز رشته‌هایی هستند که توسط برنامه‌نویس ایجاد می‌شوند.
بدیهی است که اعمال داده‌ای (درج، حذف، جستجو)در این سیستم به دلیل اینکه داده‌ها به صورت کلید/مقدار ذخیره می‌شوند دارای پیچیدگی زمانی o(1) می‌باشد که بهینه‌ترین حالت ممکن به لحاظ طراحی می‌باشد. در الگوریتم‌هایی که دارای پیچیدگی زمانی با مقدار ثابت هستند کم یا زیاد بودن داده‌ها تاثیری در کارایی الگوریتم نداشته و همواره با هر حجم داده‌ای زمان ثابتی جهت پردازش نیاز می‌باشد.
۲-۲-۲-۱-مدل دادهای کلید/ارزش
این سیستم  ساده‌ترین حالت از دسته‌بندی‌هایNoSQL می‌باشد. این پایگاهداده بسیار شبیه به پایگاهداده سند گرا است، با این تفاوت که در این مدلدادهها تنها به صورت ارزشی کلید مقدار ذخیره می شوند، یعنی درون یک کلید مقدارهایی ذخیره میشوند و تمام اعمال روی پایگاهداده با توجه به همان کلید انجام می شود. یعنی توانایی جستجوی مقادیر درون کلیدها را نداریم.
به این صورت جفت ها به صورت کلید/مقدار ذخیره میشوند:
Color red
Age 18
Size large
Name smite
Title the brown dog title
مقدار سمت چپ کلید است و مقدار سمت راست ارزش. اما هنگامی که بخواهیم مقادیر زیادی را در یک پایگاهداده بزرگ ذخیره کنیم باید کلید ها را به شکلی ذخیره کنیم که در هنگام بازیابی بتوانیم مقدار مورد نظر خودمان را برگردانیم. مثلا به صورت زیر:
User1923_color red
User1923_age 18
User3371_color blue
User4344_color brackish
User1923_height 6’.”
User3371_age 34
در دادههای بالا مشاهده میکنیم که با استفاده از کد کاربران کلیدها را تبدیل میکنیم به کلیدهای خاص که هنگام بازیابی بتوانیم از آنها استفاده کنیم.
مزیتی که این مدلداده نسبت به مدلهای رابطهای دارد این است که اگر فضای سرور پر شد و جایی برای ذخیره سازی نداشت میتواند داده ها را به سمت سرور دیگری هدایت کند. اما در پایگاهداده های رابطهای باید امکانات یک سرور را افزایش میدادیم.
کارایی این نوع مدلداده برای قسمت casheکامپیوترها است. یعنی داده هایی را که زیاد از آنها استفاده میکنیم بهصورت ذخیره سازی کلید/ارزش درون یک قسمتcashe کامپیوتر ذخیره میکنیم تا در مواقع ضروری به آنها مراجعه کنیم.
۲-۲-۲-۲-مدل دادهای سندگرا
این نوع ذخیره داده بسیار شبیه به مدل کلید/ارزش میباشد. در این نوع پایگاهداده، دادهها در قالب یک سند ذخیره میشوند. دادههایی که در این نوع پایگاهدادهها ذخیره میشوند نیمه ساخت یافتهاند. به عنوان مثال دو سند ممکن است مجموعهای متفاوت از محتویات را داشته باشند. این یعنی اسناد طرح از پیش تعیین شدهای ندارند.در زیر چند مثال مشاهده میکنیم:
و
و
در سند اول اطلاعات کارمند را بدون جزئیات مشاهده میکنیم، در سند دوم اطلاعات را با جزئیات بیشتری و در سند سوم اطلاعاتی در مورد مکان مشاهده میکنیم.در هنگام ذخیره این داده ها باید یک شناسه با عناوین:
“docId”: “SM1”,
و”docId”: “MM2”,

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

Back To Top