ارزیابی شخصیت

نعمان بن بشیر می گوید: «رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) بر انضباط و جدّی گرفتن همه ی امور تأکید داشت، هر گاه صف می بستیم (برای نماز و غیر آن)، صف ها را چنان به دقت منظم می کردند که گویا تیرها و نیزه ها را منظم می کنند …» (ری شهری،1380، ج4، ص 3306)
بی نظمی عدم انضباط و سستی نشانه ی غلبه شیطان است، نشانه پراکندگی دلهاست.
امام صادق (علیه السلام) می فرماید:
«سزاوار است که مسلمان خردمند ساعتی را برای عبادت و وظایف الهی خویش منظور کند و در مرحله ی بعد، ساعتی را برای ملاقات برادران دینی که او را در امر آخرت تشویق می کنند و یاری می دهند و ساعتی را برای خود و لذّات حلال تا بتواند تجدید نیرو کند، که این ساعت بازوی آن دو ساعت دیگر است.» (کلینی،329ﻫ ، ج5، ص 87)
ب)آراستگی ظاهری:
یکی از مصادیق نظم ، آراستگی است .معمولا آنچه در نگاه اول ، در برخورد با افراد ، مورد توجه قرار می گیرد و ملاکی برای قضاوت و ارزیابی شخصیت آن ها می شود ، شکل ظاهری افراد می باشد . افرادی که از نظر شکل ظاهری ، پاکیزه و مرتب باشند ، انسانی منظم و منضبط به حساب می آیند . مردم به این چنین افرادی با دیه احترام و عزت می نگرند ، و شخصیت آن ها به خوبی و آراستگی در دل دیگران جای می گیرد و در نتیجه نصایح و ارشاد آنان را بهتر قبول می کنند .
بنابراین فرماندهان ومدیران که شغلشان ، ارشاد و راهنمایی دیگران است ، باید به آراستگی ظاهری اهمیت زیادی بدهند .ودر رعایت نظم وآراستگی وپوشیدن بعنوان الگو واسوه وسرمشق زیر دستان قرار بگیرند.(عادل پور،1388ص191)
در این باره قرآن کریم می فرماید :
( یَا بَنی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکُم عِندَ کُلِّ مَسجِد ) (اعراف ، آیه 31)
«ای فرزندان آدم ! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد برگیرید …»
روانشناسان معتقدند که انسان دارای چهار بعد روحی است :
حسّ زیبایی ،
حسّ نیکی ،
حسّ دانایی ،
و حسّ مذهبی ،
و انسان معتدل و سالم کسی است که همه این حسّ های چهارگانه را به صورت صحیح اشباع نماید . اگر کسی به هر کدام از اینها به طور صحیح توجه نکرد ، قطعا آثار بدی را به دنبال خواهد داشت .
(همان،ص192)
شخصی از امام حسن (علیه السلام) پرسید : چرا به هنگام برخاستن برای نماز ، لباس های خوب و زیبا می پوشید و از بهترین لباس های خویش استفاده می کنید ؟
آن حضرت در پاسخ فرمود :
«اِنَّ اللهَ جَمیلٌ و یُحِبُّ الجَمَالَ ، و یَحِبُّ أَن یَری أثَرَ نِعمَتِهِ عَلی عَبدِهِ وَ یُبغِضُ البُؤُسَ وَ التبأوسَ ؛» (ری شهری،1380،ج 2 ، ص 76)
خدا زیباست و زیبایی را دوست می دارد ، و خوش دارد آثار نعمت های خود را در بنده اش ببیند ، و انسان سخت گیر و به هم ریخته و روش سختگیرانه را دشمن می دارد .