اطلاعات جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه

– زیر سیستم انطباق دهنده(مسئول کمک به انطباق یافتن سازمان با تغییر با دایره برنامه ریزی)
– زیر سیستم مدیریت (مسئول کنترل و یکپارچه سازی زیر سیستم های دیگر)
در این مدل سیستمی روابط عمومی به عنوان بخشی از زیر سیستم مدیریت یک سازمان به شمار می رود.(حبیب زاده،1390،166).
کاربرد سیستم ها کمک میکند تا توجه به سوی پیوندهای مهم میان سازمان و کارکردهای آن و نیز میان سازمان و گروه های کلیدی بیرونی معطوف شود.روابط عمومی در نقش گسترش دهنده قلمرو،کمک می کند تا یک سازمان از تغییراتی که در محیط به وقوع می پیوند و آگاه شود و به آن در انطباق با شرایط در حال تغییری که با آن مواجه است،یاری رساند (همان منبع). همچنین گوئل کوهن در کتاب “مرد مداری “روابط عمومی در سازمان را چنین توضیح می دهد:
واحد روابط عمومی در اندیشه مسائل بسیار حساس و عمیقی است که هیچ در سازمانی که سرگرم انجام وظایف و مسئولیت های روزانه است،متوجه آنها نمی شود.واحد روابط عمومی در هر سازمان هموار کننده فاصله موجود بین مدیر،کارکنان،موسسه و مردم است.واحد روابط عمومی کارکنان را در ابزار عقیده تشویق می کند و برخی امور را برای سنجش افکار و بررسی گروهی ،در اختیارات آنان قرار می دهد و بدین طریق،اعضای سازمان را در تصمیم گیری شریک می کند و کارکنان را از شخصیت والا و مسئول برخوردار می سازد.روابط عمومی در هر سازمان ،تبلیغ نشر مطالب و عقاید کاذب و آگهی های بازرگانی (که فعالیت های یک جانبه اند) بلکه، روابط عمومی از این وسایل برای رسیدن به یک هدف والا یاری می گیرد،آنها که تنها به درج نام و عکس مدیر سازمان خود در مطبوعات وسایر رسانه های همگانی دلخوش می دارند.از مبانی و حداقل دانش روابط عمومی بی خبرند،زیرا روابط عمومی و فرایند آن در وهله نخست یک (ارتباط) است و ارتباط نیز همچنان که گفته شد،زمانی بازدهی و تکامل فزاینده خواهدداشت که دو جانبه و دورانی باشد(کوهن 1357،73،حبیب زاده ،1390).
مدیریت بر مبنای هدف (MBO)
یک نگرش متداول،فرایندی است که مدیریت بر مبنای هدف نامیده می شود.به عبارت دیگر،طراحی یک استراتژی که هدف خاص یک سازمان را تامین کند.مدیریت بر مبنای هدف روی این طرز تفکر تمرکز پیدا می کند.طبق گفته رابرت ئی . سیمونس،مولف کتاب مدیریت عملیات ارتباط(بهره گیری از مدیریت بر مبنای هدف تولید پیام های روا و همچنین ایجاد معیارهای برای ارزیابی نتایج عملیات به وسیله آنها را تضمین می کند).(ویلکاکس،1386، 251،حبیب زاده ،1390).
نورمن آر.نیجروتی. هر آلن (1983)، در کتاب خود با عنوان مدیریت روابط عمومی بر مبنای هدف .
9 مرحله اصلی مدیریت بر مبنای هدف را که می توانند به یک دسته اندکار روابط عمومی در بهره برداری موثر از هر چیز (از مطالب خبری ساده گرفته تا برنامه ارتباطی چند منظوره) کمک کنند مورد بررسی قرار می دهند.این مراحل عبارتند از:
هدف کارفرما/ارباب رجوع،هدف از برقراری ارتباط چیست و ارتباطات چگونه موجب ارتقا یا موفقیت سازمان می شود؛اهداف ویژه ای چون (آگاه کردن مشتریان از کیفیت بالای محصول)مهمتر از (آگاه کردن مردم از خود محصول) می باشد.
مخاطب/عموم:پیام باید به دست چه کسی برسد ومخاطبان چگونه می توانند به سازمان در دست یابی به اهدافش کمک کنند،ویژگی مخاطبان چیست و چگونه می توان از اطلاعات جمعیت شناختی برای طراحی پیام بهره گرفت ومخاطب اصلی عملیات ترغیب کدام بخش مردم است.
اهداف مخاطبان ،مخاطبان به دنبال دانستن چه چیزی هستند و چگونه می توان پیام را طبق علایق و سلیقه های مخاطبان طراحی کردمصرف کنندگان بیش تر علاقه مندند که بدانند یک رایانه جدید چگونه بهره وری آنها را افزایش خواهد داد.
کانال های رسانه ای ،کانال مناسب و دست یابی به مخاطبان چیست و چگونه کانال های متعدد(رسانه های خبر به دستاوردها،رویدادها ویژه و مستقیم)موجب تقویت پیام ارسال شده نزد مردم می شوند؟ممکن است یک آگهی بهترین وسیله آگاه کردن مردم از یک محصول جدید باشد؛اما یک آگهی بهترین وسیله آگاه کردن مردم از یک محصول به مشتری،ابزار مهمتری است.
اهداف کانال رسانه ای،یک رسانه به دنبال چه چیزی است و چرا یک انتشارات خاص به اطلاعات علاقه دارد،یک روزنامه محلی اساساً به داستانی راجع به یک رویداد محلی علاقه مند است.
منابع و پرسش ها،برای فراهم آوردن مبنایی محکم و واقعی برای پیام مورد نظر،به چه منابع اولیه و ثانویه اطلاعات نیاز است؟با چه کارشناسی باید مصاحبه کرد؟به چه بانک های اطلاعاتی ای باید سر زد؟نقل قولی از یک مهندس پروژه در باره یک تکنولوژی جدید از نقل قولی از معاون بازاریابی بهتر است.
استراتژی های ارتباطات،چه عواملی محیطی ای بر توزیع و پذیرش پیام اثر خواهد گذاشت؟آیا پیام به نحوی مناسب در اختیارات مخاطبان هدف قرار می گیرد؟چه رویدادها یا اطلاعات دیگری موجب تقویت پیام خواهد شد؟
جوهره پیام،اثر ارتباطات برنامه ریزی شده بر مخاطبان چیست؟آیا پیام طراحی شده است تا تنها اطلاعاتی بدهد یا طراحی شده است تا رفتار و دیدگاه مخاطبان را تغییر دهد؟بیان ارزش های سلامت بدنی و داشتن اندام متناسب با بیان و نحوه دستیابی به آن برا ی مردم ،بایکدیگرفرق دارند.
پشتیبانی غیر کلامی،عکس ها،گراف ها وفیلم ها و کارهای هنری چگونه می توانند به شکلی شفاف و آشکار،موجب تقویت یک پیام کتبی شوند؟مردم،گراف های میله ای یا دایره ای را بهتر از ستون های اعداد درک می کنند.
نقش راهبردی روابط عمومی در سازمان:
روابط عمومی ،مدیریت ارتباطات درون سازمان و میان سازمان و ذینفعان بیرونی است) اغلب به نقش استراتژیک یک روابط عمومی اشاره می شود. هدف روابط عمومی معرفی بهتر سازمان به ذی نفعان و اجتماع است.روابط عمومی مدیریت شهرت و اعتبار سازمان است .کلیه ذی نفعان را از عملکرد سازمان آگاه و مطلع می سازد.هدف اعتبار وجهه براساس عملکرد واقعی سازمان است نه موارد واهی و فریبنده.
– نظریه موقعیتی:
در محیط اطراف یک سازمان، مخاطبانی وجود دارند که می توان آنها را مخاطبان اصلی و کلیدی نامید؛ اما اگر یک دستاندر کار روابط عمومی، تنها این مخاطبان را در نظر بگیرد و از سایر مخاطبانی که ممکن است در محیط وجود داشته باشند، غافل شود، نمیتواند در کار خود موفق باشد. او باید از امکان ورود مخاطبان جدید به محیط ارتباطی سازمان خویش نیز آگاه باشد، مخاطبینی که ممکن است همسو با منابع سازمان و یا مخالف آن باشند. «گرونیک و هانت دوتن از دانشمندان علوم ارتباطات، نظریهای را تحت عنوان «نظریه موقعیتی» بیان میکنند که از آن میتوان برای توضیح این که چگونه و چه زمانی میباید انتظار ورود مخاطبان و مشتریان را به محیط داشت، بهره جست. اساس این نظریه، در واقع آن است که موقعیتها، روابط را میسازند.»

مطلب مشابه :  فناوری اطلاعات و ارتباطات