اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

اگرچه شورای حقوق بشر در بطن خود یک ارگان سیاسی است، اما فعالیت آن را باید در کنار سایر ستون های نظام ملل متحد که با حقوق بشر مرتبط هستند در نظر داشت و مورد قضاوت قرار داد.
مهم است بخاطر داشته باشیم که شورای حقوق بشر تنها مجمع سازمان ملل متحد نیست که با حقوق بشر سروکار دارد.
لازم است شورای حقوق بشر در متن شش رکن دیگر نظام ملل متحد که حامی حقوق بشر هستند دیده شود. این شش رکن ملل متحد بشرح زیر می باشند:
1-1- رکن اول) معاهدات حقوق بشری: شامل منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که تعهدات حقوقی عینی بر دولت ها بار می کنند.
منشور ملل متحد همه دول عضو را مکلف به رعایت حقوق بشر می نماید، اما این سازمان جهانی در عین حال قادر به اعمال دقیق و قاطعانه این تکالیف و تعهدات از سوی دولت ها نیست.
برخی معاهدات مهم حقوق بشری به شرح و بسط اصول منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته اند و در بردارنده تکالیف و تعهدات حقوقی استوار و الزام آور دولت هایی هستند که آنها را به تصویب رسانده اند.
ارگان های معاهده ای سازمان ملل متحد علاوه بر معیارها و استانداردهای نظارتی خوبی که دارند، از رویه قضایی قابل توجهی نیز برخوردارند. با اینحال اعمال موازین حقوق بشری توسط کشورها در حد انتظار نیست و حتی گاها اصلا بچشم نمی خورد.
در بلند مدت، عملکرد و بازخورد معاهدات حقوق بشری اهمیتی بسا بیشتر از شورای حقوق بشر داشته باشد. زیرا شورا یک ارگان سیاسی است که متاثر از جهت بادی است که گهگاه به سمت نظام ملل متحد می ورزد.
2-1- رکن دوم) نظام های حمایت از حقوق بشر در سطح ملی: هر کشوری باید دارای یک نظام ملی موثر و کافی برای حمایت از حقوق بشر باشد.
هدف اولی باید تاسیس و تقویت نظام ملی حمایت از حقوق بشر در هر کشوری باشد.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یک برنامه همکاری با نهادهای ملی شناخته شده حقوق بشری دارد.
هر سال حدود شصت موسسه و نهاد حقوق بشری که مسئولیت های حقوق بشری تصریح شده در “اصول پاریس” را رعایت می کنند، در جلسات شورای حقوق بشر شرکت می کنند.
طی یک نشست راهبردی که در بنیاد دیچلی (Ditchley Foundation) برگزار شد، بر نظام های ملی حمایت از حقوق بشر بعنوان یکی از دو زمینه اولویت دار تاکید شد. زمینه دوم نیز مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن عنوان شد.
3-1- رکن سوم): سه رکن سازمان ملل متحد، شخصا مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای حقوق بشر، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، و دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد.
مطابق با مفاد منشور ملل متحد، این نهاد جهانی مسئولیت های اصلی در ارتباط با حمایت از حقوق بشر را برعهده دارد. با اینحال، بخاطر راحتی کار، بیشتر به کار تدوین معیارهای حقوق بشری مشغول بوده است و در واقع در زمینه پیشبرد و ارتقای حقوق بشر فعال بوده و در عوض کمتر به جنبه حمایت از حقوق بشر که زمینه ای چالش برانگیز بوده، پرداخته است.
شورای امنیت نیز کمک محدودی به جنبه حمایتی حقوق بشر در وضعیت هایی که صلح و امنیت بین المللی را تهدید و یا نقض کرده و یا به خطر انداخته اند، نموده است، اگرچه نقش عمده ای در تصویب معیارهای حقوق بشری داشته است.
شورای حقوق بشر یک ارگان سیاسی است که تاکنون فقط کمک محدودی در این زمینه نموده است. البته رویه های ویژه شورا (حقیقت یابی) بطور جداگانه ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر عمدتا درگیر ظرفیت سازی و ارائه خدمات به سایر ارگان های ملل متحد است. گاهی اوقات کمیسر عالی حقوق بشر علیه موارد نقض فاحش حقوق بشر سخن می گوید.
دبیرکل ملل متحد یک بازیگر دیپلماتیک با مسئولیت های متنوع است. دبیرکل فعلی ملل متحد، آقای بان مکی یون در اعلام موارد نقض فاحش حقوق بشر، محتاطانه عمل کرده است. با این وصف، دبیرکل نقش رهبری جهانی در هشدار داده و جلب توجه جهان به خطرات فاحش تغییرات آب و هوایی برای جهان را ایفا کرده است.
این موضوع به عنوان موضوع اصلی همایش سران جهان در کپنهاگ در دسامبر 2009 مطرح شد.
دبیرکل همچنین درصدد توسعه ظرفیت دبیرخانه سازمان ملل برای ایفای مسئولیت حمایت از حقوق بشر بوده است.
4-1- رکن چهام): رویه های ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد:
اگر برای ارزیابی میزان موفقیت رویه های ویژه شورای حقق بشر، معیار از یک تا 5، را در نظر بگیریم، می توان گفت نمره عملکرد این رویه های ویژه 3 است. با این حال این رویه های ویژه شورای حقوق بشر، قوی ترین بازیگران حمایتی در درون نظام ملل متحد می باشند. اگرچه نمره 3 پایین است، اما در عین حال بالاتر از نمره هر یک از ارگان های سازمان ملل می باشد.
در چارچوب رویه های ویژه شورای حقوق بشر، وظیفه برعهده دارندگان ماموریت آنست که اطلاعات راجع به موارد نقض فاحش حقوق بشر را جمع آوری و منتشر کنند. لیکن شورای حقوق بشر به اندازه کافی پیگیری نمی کند. کار رویه های ویژه آنست که علاوه بر جمع آوری اطلاعات راجع به وضعیت های کشوری، به تجزیه و تحلیل مشکلات و چالش های بپردازند و پیشنهاداتی نیز ارائه دهند.
گزارش های رویه های ویژه شورای حقوق بشر، در مجموع معادل یک گزارش جهانی سالانه در خصوص وضعیت حقوق بشر می باشد اما این گزارش ها آنطور که شایسته است تبلیغ نمی شود. همین امر یکی از چالش های کلیدی در آینده است.

مطلب مشابه :  نیاز ، رویکرد التقاطی یا تلفیقی، رویکردهای مربوط به رشد