اولویت‎بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشوراز دید گردشگران- …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

اولویت‎بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشوراز دید گردشگران- …

پیگیری تعداد خرید‎های تکراری صورت گرفته به وسیله مشتری
ترغیب مشتری به وفاداری نسبت به نشان تجاری یا افزایش درگیری مشتری با نشان تجاری
خرید‎های مکرر
تقسیم نیازمندی‎ها[۶۳]
پیگیری ادراکات یا طرز تلقی‎های مشتریان از نشان تجاری در مقایسه با نشان تجاری دیگر رقبا
پیگیری قصد و نیت خرید از نشان تجاری سازمان در مقایسه با نیت خرید و نشان تجاری سایر سازمان‎ها
فراهم کردن اطلاعات جامع[۶۴] از نشان تجاری یا اثبات محصول[۶۵]
کلیک‎ها
طول زمان بازدید
ایمیل‎ها یا درخواست‎های دریافت‎شده برای اطلاعات اضافی
ایجاد پایگاه داده مشتریان و پیش‎بینی فروش مدارک[۶۶]
تعداد مدارک فروش آنی جمع آوری شده
کیفیت مدارک فروش
بهبود خدمات مشتری
پیگیری تعداد بازدید‎های آنی در مقایسه با جستجو‎های غیر آن
رضایتمندی مشتریان در طی زمان
پیگیری هزینه‎های خدمات دهی آنی در مقایسه با خدمات دهی
کاهش موجودی مازاد به واسطه تبلیغات
پیگیری فروش موجودی‎های مازاد
مقایسه هزینه‎های فروش آنی در برابر هزینه‎های غیر آنی
کاهش هزینه‎های بازاریابی
مقایسه هزینه‎ها و اثربخشی‎ها در بازاریابی آنی با هزینه‎های بازاریابی سنتی
آزمایش مفاهیم نمونه ای[۶۷] مختلف
قصد خرید
آگاهی از نشان تجاری قبل از در معرض نمایش بودن و بعد از در معرض نمایش بودن
طرز تلقی مشتری قبل از در معرض نمایش بودن و بعد از در معرض نمایش بودن
آزمایش مدل‎های قیمت گذاری مختلف
قصد خرید
تجزیه و تحلیل مداوم[۶۸]
آزمایش ترفیعات مختلف
فروش‎ها و سود‎های فزاینده
قصد خرید
آزمایش ارایه محصولات یا خدمات مختلف
نیت خرید
طرز تلقی و نحوه استفاده
تجزیه و تحلیل مداوم
پژوهش‎های زمینه یاب[۶۹]
مقایسه هزینه‎ها، نرخ پاسخ‎ها و زمان سنجی نتایج آنی در مقایسه با غیر آنی
ایجاد درآمد‎های آنی
درآمد‎های ایجاد شده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

Back To Top