پژوهش – اولویت‎بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشوراز دید گردشگران- …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

پژوهش – اولویت‎بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشوراز دید گردشگران- …

بخش اول
این بخش شامل ویژگی‎های جمعیت‎شناختی می‎باشد که متغیر‎های آن در زیر آورده شده‎است.
جنسیت
سن
تحصیلات
تعداد دفعات دیدار از ایران
کشور مبدا
بخش دوم
در این بخش، ابتدا تعاریفی ساده و مختصر از ۵ ابزار تبلیغات اینترنتی مورد استفاده در این سوال‎ها، آمده است و سپس از آن‎ها خواسته شده تا برای پاسخ به سوال‎های بعدی، میزان موافقت خود را با هر جمله با انتخاب یکی از اعداد ۱ تا ۵، که ۱ = کاملا مخالفم و ۵ = کاملا موافقم، بیان کنند. ابزار‎های تبلیغات اینترنتی که برای هر متغیر آورده شده‎است به شرح زیر است.
بنر‎های تبلیغاتی
پنجره‎های پاپ‎اوت
تبلیغات ویدئویی
تبلیغات متنی
تبلیغات ایمیل
مدل مفهومی استفاده‎شده در این پژوهش، مدل سلسله مراتب اثرات تبلیغات لاویج و استاینر است. این مدل دارای سه مرحله است و متشکل از ۶ متغیر می‎باشد. متغیر‎های مدل به شرح زیر می‎باشد که در پرسشنامه تمام آن‎ها مورد بررسی قرار گرفتند. هر یک از سوالات مربوط به این متغیر‎ها، در قالب جدولی به همراه با ۵ ابزار بررسی، شد که گزینه‎های آن، طیف ۵ گزینه‎ای لیکرت بود. نمونه‎ی (ترجمه شده‎ی) یکی از سوالات را برای متغیر دوست داشتن می‎توانید در شکل ۳-۲ ببینید.
آگاهی
دانش (اطلاعات)
دوست داشتن (جالب بودن)
ترجیح
قانع شدن
خرید (دیدار)

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

Back To Top
۳٫ دوست داشتن کاملا مخالفم مخالفم متوسط موافقم کاملا موافقم
دوست داشتن ۱٫ بنر‎های تبلیغاتی آنی گردشگری ایران، جالب هستند. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵