اکسیداسیون چربی

اکسیداسیون چربی

اکسیداسیون چربی

1-26-6ویتامینE :
موسسه بین المللی مکمل ها و رژیم غذایی سلامت گزارش می دهد که ویتامین E تولید رادیکالهای آزاد را متوقف می کند ، این رادیکالهای آزاد دراثر شکستن چربیها وتجزیه آنها توسط بدن ایجاد شده اند. آنتی اکسیدان قدرتمندی همچون ویتامینE به سیستم ایمنی بدن کمک می کند وبافتهای تخریب شده را ترمیم می کند . (ترابر و همکاران 2006 )
این ویتامین نیز یک ویتامین آنتی اکسیدانی و قابل حل می باشد که به خنثی کردن رادیکال های آزاد مخرب کمک می نماید. آنتی اکسیدان هایی نظیر ویتامین E از سلول های بدن در مقابل تاثیرات زیان بار رادیکال های آزاد محافظت می کنند.
1-26-7توکوفرولها :
تو کوفرول TCP جز ترکیبات شیمیایی می باشد و ویتامین Eجز این گروه است . این ماده جز سری ترکیبات ارگانیک بوده وشامل انواعی از قبیل فنلها میباشد .فعالیت این ویتامین اولین بار در سال 1936 از طریق فاکتور باروری در موش صحرایی شناخته وکشف گردید. (کونتاش وهمکاران 2006).
هشت نوع توکوفرول وجود دارد و از این میان ، آلفا توکوفرول یکی از مهمترین آنتی اکسیدان های قابل حل در چربی است که به وفور در عناب یافت می شود. (بری گلیوس، فلو و همکاران، 2002)
1-26-8فنول ها :
در میوه عناب مقدار زیادی ترکیبات فنولی نظیر اسید کلروژنیک ،اسید فرولیک ، اسید کافئیک و کاتچین واپی کاتچین و روتین وجود دارد. فنول و ترکیبات فنولی در میوه این درخت نقش فیزیولوژیکی دارد بویژه در افزایش مقاومت درخت با عوامل فشار محیطی و افزایش کیفیت میوه آن .
علاوه بر این ، ترکیبات فنولی دارای مقدار قابل توجهی فعالیت آنتی اکسیدانی هستند وجز زباله های رادیکالی آزاد محسوب می گردند.(لی و همکاران،2005)
اما در رابطه با فنول ها تاثیر چندانی علیه سرطان ثبت نشده است. این ترکیبات مطمئنا در چرخه ای ابتدایی وسلامت در کاهش ابتلا به سرطان تاثیر گذار هستند (فینی وهمکاران 2011)
اسیدهای فنولی معمولا به شکل آزاد و مزدوج (قابل حل و حل نشدنی ) در شکر ، اسیدها و سایر مولکولهای زیستی یافت می شوند. شهیدی و نزک،(1992)براورد دقیق اسیدهای فنولی موجود در یک گیاه به یک مبنا ،اسید ویا هیدرولیز آنزیمی نیازمند است(استالیکاس، 2007)
اسیدهای فنولی آزاد معمولا در حفره های سلول ذخیره می شوند. با استفاده از تکنیک های مختلفی نظیر shaker ویا روش UAE ویا Soxhlet از میوه گیاه Ber استخراج می شوند. به منظور شناسایی اسیدهای فنولی آزاد ،یک عصاره معمولا یا توسط کروماتوگرافی مایع ویا کروماتو گرافی گازی مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. در کروماتوگرافی مایع ، مایع باید عملکرد بالایی داشته باشد و در کروماتوگرافی گازی ، گاز باید با شناساگرهای مختلفی زوج شود.(آرایش دیودی ، یونیزاسیون اشتعال وطیف سنج توده ای). اسیدهای فنولی پیوندی پس از هیدرولیز با اسید و یا آنزیم ها وقبل از عصاره گیری و استخراج و تجزیه ، استخراج می شوند. (شهیدی و همکاران 2004)
1-26-9فلاوونوئیدها :
نوع دیگری از آنتی اکسیدان مهم که در عناب وجود دارد و در انواع گونه های عناب به وفور یافت می شود و راهای مختلفی برای شناسایی آنها وجود دارد .
از انواع این فلاوونوئیدهای موجود در عناب می توان به اپی کاتچین ، کوارستین ،نارنجنین وگلوکوزید نارنجنین که بر مبنای مقایسه زمان حفظ و نگهداری وطیف جذب UV با استانداردهای تجاری بدست آمده اند. (ممون و همکاران، 2012)
1-27اسیدهای چرب شناسایی شده در میوه عناب عبارتند از :
اسید کافئیک ، اسید فلوریک، روتین ، اسید پی هیدرو کسی بنزوئیک ، اسید کلروژنیک ، اپی ژنین گلوکوزید 7 ، کورستین ، از برگ میوه بدست آمدند.
محتوای روتین در تمامی برگهای عناب بیشتر و بالاتر بوده است . از دیگر اسیدهای چرب می توان به اسید اولئیک، اسید لینولئیک ، اسید پالمتیک واسیدپالمیتولئیک اشاره کرد.(ژائو و همکاران، 2008)
1-27-1 نقش اسیدهای چرب موجود در عناب :
اسیدهای چرب تنها به اسیدهای کربوکسیل حاوی زنجیره طولانی هیدروکربن گفته می شود. این اسیدهای چرب در واقع منبع مهم انرژی ارگانیسم ها محسوب می گردند. گلوکز اضافی بدن می تواند به صورت چربی ذخیره شود. متخصصان تغذیه و مواد غذایی معمولا چربی موجود در رژیم غذایی روزمره را به چربی های اشباع شده ، اشباع نشده ویا پلی اشباع نشده و بر اساس تعدادپیوندهای مضاعفی که در ساختار مولکولی چربی ها وجود دارد طبقه بندی می نمایند.
اسیدهای چرب اشباع نشده جز اجزا اصلی و مهم غشا سلول می باشند ودر بسیاری از مواد موجود در بدن هم به عنوان ماده پیش ساز عمل می کند. آنها دارای خاصیت محافظت کنندگی در مقابل بیماری های قلبی ، دیابت ، انواع سرطان و بسیاری از بیماریهای دیگر باشند. )لون و تئوبالد، 2006)
1-28عوامل موثر در اکسیداسیون چربیها و روغن ها :

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~