بازده غیر عادی سهام

بازده غیر عادی سهام

بازده غیر عادی سهام

با توجه به نتایج ارائه شده ، پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های هر فرضیه، به شرح زیر ارائه می شود.
با توجه به نتیجه فرضیه اول؛ به سرمایه گذاران،سهامداران پیشنهاد می شود،که با نحوه قیمت گذاری سهام بیشتر آشنا شده ودر تصمیم گیریهای مربوطه از آن استفاده کنند.
با توجه به نتیجه فرضیه دوم؛ پیشنهاد می شود،که به حجم سهام عرضه شده در کنار سایر معیارها در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری توجه شود.
با توجه به نتیجه فرضیه سوم ؛به سهامداران و کلیه فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود ،که در تصمیمات منطقی به شرایط بازار در کنار سایر معیارها توجه کنند.
با توجه به نتیجه فرضیه چهارم ؛به سهامداران و کلیه فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود ،که در تصمیمات منطقی از تمرکز مالکیت در کنار سایر معیارها استفاده کنند.
با توجه به نتیجه فرضیه پنجم؛ پیشنهاد می شود، در سرمایه گذاری و سایر تصمیمات ، به نوع صنعت هم به دلیل تأثیر آن بر روابط بین متغیر های موجود در این پژوهش توجه ویژه شود.
2-4-5پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های کلی پژوهش
با توجه به اینکه نتیجه گیری کلی حاصل از این تحقیق نشانگر آن است که الگوی رفتار بازده سهام جدید در بورس اوراق بهادارتهران تا حدودی مشابه سایر کشورهای جهان است برای همین خرید از محل عرضه اولیه سهام در دوره کوتاه مدت توصیه می شود .
پیشنهاد می گردد در بورس اوراق بهادار ایران نیز همانند بازار سرمایه بسیاری از کشورها به منظور عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار از خدمات موسسات تامین سرمایه استفاده گرد تا شرکتها بتوانند از خدمات تخصصی این مؤسسات در زمینه انتشار،توزیع و فروش اوراق بهادار بهره مند گردند،که باعث می شود، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به خرید سهام جدید نمایند.
تشویق و ایجاد زمینه ورود تحلیل گران مالی، و واسطه گری های مالی به منظور افزایش شفافیت قیمت سهام و اطلاعات مالی، بخصوص اطلاعات مالی زمان پذیرش شرکتها در بورس.
ایجاد یک بانک اطلاعاتی کامل و جامع از طرف سازمان بورس اوراق بهادار جهت دستیابی به اطلاعات زمان درج و پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار و اطلاعات مربوط به سالهای قبل و بعد از پذیرش این شرکتها.
3-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
پیشنهاد می شود عملکرد بلند مدت سهام جدید در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن عوامل تعدیل کننده قیمت از جمله تقسیم سود و افزایش سرمایه مورد ارزیابی قرار گیرد .
سایر متغیرهای موثر بر بازده غیر عادی سالانه ناشی از قیمت عرضه اولیه سهام از جمله میزان فروش،میزان داراییها و حقوق صاحبان سهام و حجم معاملات نیز می تواند مورد بررسی قرار می گیرد .
پیشنهاد می شود رابطه میان بازده کوتاه مدت و بازده بلند مدت سهام جدید پس از اولین عرضه سهام در بورس مورد بررسی قرار گیرد .
بعنوان بسط این تحقیق می توان مطالعه دیگری در مورد بازده غیر عادی سهام جدید به تفکیک در تالار اصلی و فرعی بررسی اوراق بهادار انجام دهد .
بررسی بازده غیر عادی سهام جدیدالورود در صنایع مختلف در بورس و تحقیق بر صنایع به صورت جداگانه و در بازه زمانی طولانی
5-5 محدودیت های تحقیق
در تمام تحقیقاتی که صورت می گیرد، محدودیت ها جزء لاینفک تحقیق هستند . زیرا همین محدودیتها هستند که زمینه را برای تحقیقات آتی و جدید فراهم می سازند. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبود.در طول دوره زمانی تحقیق شرایط اقتصادی با نوسانات زیادی از قبیل تورم و تغییرات نرخ ارز همراه بوده است لذا ارزیابی ومحاسبه بازده غیر عادی سهام شرکت بدون درنظر گرفتن اثر این تغییرات محاسبه شده است و دورۀ زمانی تحقیق همگن فرض گردیده است.
کارا نبودن بازار سرمایه ایران، به عنوان یک عامل مداخله گر می تواند نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد که کنترل آن توسط محقق امکان پذیر نمی باشد. این موضوع یکی از تنگناهای موجود در اجرای تحقیقات متکی به بازار سرمایه از جمله تحقیق حاضر است.
عدم انجام معامله برروی سهام بعضی از شرکتهای نمونه در هفته های مورد نظر باعث گردید معامله هفته بعد جایگزین آن شود که در صورت انجام معامله در هفته های مذکور ممکن بود بازده غیر عادی متفاوت از نتایج بدست آمده باشد و این نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار می دهد .
مشکلات مربوط به جمع آوری اطلاعات بخصوص مشکلات دسترسی به صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست شرکتهای نمونه و در نهایت عدم پشتیبانی مراکز پژوهشی و علمی از تحقیقات انجام شده.

پیوستها

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~