مقاله – بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی )مطالعه موردی بانک صادرات(- …

پایان نامه

مقاله – بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی )مطالعه موردی بانک صادرات(- …

اعتماد عامل تسهیل کننده تعاملات بشری است، اعتماد به افراد امکان انجام تراکنش‌های تجاری را داده و به حرکت روانتر اقتصاد کمک می کند.. اعتماد یکی از موثرترین روشهای کاهش ریسک مشتریان می باشد.مسئله اعتماد در محیط بانکداری اینترنتی مهمتر از محیط بانکداری در محیط off line است، زیرا ایجادوپرورش اعتماد وقتی مهم است که عدم اطمینان و ریسک فراگیر باشند. در محیط اینترنت، کاربران در تمام اقصی نقاط جهان این توانائی را دارند که به فایلهای مهم وحیاتی درکامپیوترها وانتقال اطلاعات از اینترنت دست پیدا کنند.اگر چه بانکداری اینترنتی، نوع جدیدی از سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است، ولی از دید بازاریابی نیز می توان آن را نوع جدیدی از کانال ارتباطی بین مشتریان و بانک دانست‌
اهداف تحقیق
هدف اصلی: بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی
اهداف فرعی:
۱ ـ بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد اعتباری
۲ ـ بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتمادمتقابل
۳ ـ بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد اجتماعی
سوالات تحقیق
سوال اصلی: دولت الکترونیک چه رابطه ای با ارتقاء اعتماد عمومی در جامعه دارد؟
اهداف فرعی:
۱ ـ دولت الکترونیک چه رابطه ای با ارتقاء اعتماد اعتباری در جامعه دارد؟
۲ ـ بررسی رابطه دولت الکترونیک چه رابطه ای با ارتقاء اعتمادمتقابل در جامعه دارد؟
۳ ـ بررسی رابطه دولت الکترونیک چه رابطه ای با ارتقاء اعتماد اجتماعی در جامعه دارد؟
فرضیه‏های تحقیق
فرضیه اصلی: بین دولت الکترونیک و ارتقاء اعتماد عمومی رابطه معنادار وجود دارد.
اهداف فرعی:
۱ ـ بین دولت الکترونیک و ارتقاء اعتماد اعتباری رابطه معنادار وجود دارد.
۲ ـ بین دولت الکترونیک و ارتقاء اعتمادمتقابل رابطه معنادار وجود دارد.
۳ ـ بین دولت الکترونیک و ارتقاء اعتماد اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد.
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
اعتماد عمومی:
وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان میآید بدین معنی است که عامه مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمانهای دولتی با اقدامات خود در تعامل با عامه که دراین تعامل نوعی عدماطمینان و عدم شناخت از نحوه انجام امور در سازمانهای دولتی وجود دارد، به انتظارات آنها پاسخ دهند. به عبارت دیگر اعتماد عمومی یعنی انتظار عموم از دریافت مثبت پاسخ به خواستههایشان از طرف متولیان امور عمومی(الوانی و داناییفرد،۱۳۸۰،ص۹).
دولت الکترونیک
درواقع عبارت است از شیوهای که در آن دولت از طریق درگاههای الکترونیک مبتنی بر وب به ارائه خدمات به شهروندان میپردازد(اقتباس از گوسکاز،۲۰۰۱،ص۲).
بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیک یکی از دستاوردهای تجارت الکترونیک محسوب میشود که عبارت است از: ارائه خدمات بانکی از طریق یک شبکه رایانهای عمومی و قابل دسترسی(اینترنت)که از امنیت بالایی برخوردار باشد(گان و کلیمز،۲۰۰۶).
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها(حداکثر۱۰ سطر):
فصل دوم
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
۲ ـ ۱٫ مقدمه
در پی توسعه و گسترش ابزار و وسایل اطلاعاتی و ارتباطی در دهه‌های اخیر، حجم معاملات و تجارت الکترونیک در مقایسه با تجارت سنتی از رشد و تحول قابل توجهی برخوردار بوده است به طوری‌ که کارشناسان سهم گردش مالی این نوع از تجارت (الکترونیک) را از تجارت جهانی سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. شایان ذکر است این نوع خاص از تجارت از اوایل دهه ۹۰ میلادی گسترش یافت و به دلیل سهولت در به کارگیری آن و برخورداری از ویژگی‌هایی چون سرعت، ‌دقت و امنیت مورد توجه مشتریان قرار گرفته و مشتری‌مداری در آن به رویکردی اساسی و بنیادی بدل گشت.
تاثیر گسترده و عمیق تجارت الکترونیک بر بازارهای جهانی در چند دهه گذشته از یک سو و اهمیت و نقش مبادلات پولی و اعتباری در فعالیتهای تجاری و اقتصادی از سوی دیگر لزوم تمهید بسترها و امکانات لازم در تسهیل انتقال و تبادل پول را بیش از پیش ضروری می‌ساخت. بنابراین سیستم بانکی نخستین ساختاری بود که با تاثیر از نفوذ فناوری اطلاعات به عنوان عاملی برای یکپارچه‌سازی و افزایش گسترده دامنه نفوذ خود، تکنولوژی روز دنیا را در قرن حاضر بر پایه فناوری اطلاعات (IT) سرلوحه فعالیتهای خود قرار داد. به این ترتیب که بانکها برای جذب مشتریان بیشتر و گسترش و ایجاد تنوع در خدمات خود با فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و تحولات آن، همگام و همسو شده‌اند که در این راه دست به تحولات ساختاری در نظامهای دریافت و پرداخت پول و تسهیل خدمات رسانی به مشتریان زده‌اند به نحوی که بسیاری مدعی‌اند توجه مدیران بانکها به اهمیت و لزوم این پدیده و عنایت ویژه آنان در ایجاد ساختار بانکداری با شیوه الکترونیک یکی از دلایل اصلی و عمده استقبال عمومی به تجارت الکترونیک بوده است.
دنیای امروز و اقتصاد جهانی شاهد تحولات گسترده در زمینه تبادل اطلاعات و توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی هست که این موضوع بکارگیری و اتخاذ روشها و خط‌مشی‌های جدید را در مدیریت و فعالیتهای اقتصادی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. مدیریت امروز که مبتنی بر پایه‌های اطلاعات و ارتباطات نوین است نیازمند مکانیز

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مها و زیرساختهای مختلفی است تا بتواند موجد توسعه کسب و کار و ایجاد فضای مساعد برای کارآفرینی باشد که شاید بتوان مهم‌ترین این زیرساختها را توسعه تجارت الکترونیک و به تبع آن بانکداری الکترونیک عنوان کرد.
اعتماد
اولین قدم در توصیف یک ساختار درک معنی ومفهوم آن میباشد. اعتماد یک عنصر مهم در بین سازمانها و معاملات تجاری است که تسهیلکننده ریسک میباشد و به طور قابل ملاحظهای روانکننده معاملات اقتصادیبررسی ادبیات موجود حاکی از آن است که علیرغم تحقیقات صورت گرفته در زمینه اعتماد، تعریف علمی جامع برای آن وجود ندارد وحتی در پایه نیز اختلاف وجود دارد این اختلاف نظر ناشی از دو دلیل میباشد:
الف) اعتماد یک مفهوم انتزاعی ومجرد دارد واغلب با مفاهیم مرتبط مانند اعتبار، اطمینان و دلگرمی قابل معاوضه میباشد. بنابراین برای واژه اعتماد ومشخص کردن تمایز بین اعتماد با مفاهیم مرتبط با آن محققین دارای چالش هستند.

Back To Top