پایان نامه ارشد: بررسی نقش صمیمیت میان زوجین

پایان نامه ارشد: بررسی نقش صمیمیت میان زوجین

پایان نامه ارشد: بررسی نقش صمیمیت میان زوجین

رشد و تکامل شخصیت زوجین

از آثار مهم ازدواج و برقراری روابط مشروع عاطفی و جنسی، کمال یابی معنوی و رشد شخصیت آن هاست کافی است بدانیم که در کلمات اولیای دین به تعدد به این موضوع تصریح شده است:

  • زن و مرد با ازدواج نیمی از دین خود را کامل می کنند
  • زن و مرد با ازدواج ارزش اعمال عبادی خود را به چندین برابر افراد مجرد می نمایند.
  • زن و مرد با ازدواج اخلاق و عفت خود را بهتر حفظ خواهند کرد (نوری طبرسی، ۱۳۷۸).
  • زن و مرد با ازدواج از آلودگی های جنسی و عاطفی و مفاسد اخلاقی نجات پیدا می کنند

مفسر شهید آیت الله مطهری به این موضوع اشاره دارد که انسان یک نوع کمال روحی دارد که جز با ازدواج و تشکیل خانواده و روابط و رفتار جنسی مشروع کسب نمی شود. ایشان افرادی را که از ازدواج سرباز زده و رفتار جنسی خود را مهار نموده اند را دچار نوعی نقص و خامی و عدم کمال می داند.

 

2-9-5- تربیت فرزند

رسول الله (ص) در تشویق افراد به ازدواج و تشکیل خانواده بر تولید نسل صالح تأکید می کند و آن را موجب افتخار خود می دانند. نسل سالم، کارآمد، موفق، کوشا، و توانمند از روابط سالم و مشروع جنسی و عاطفی زوجین پدید می آید. ارتباط معنا دار، هدفمند و زیبای زوجین بستر مناسبی را برای تولید و تربیت فرزندانی سالم و صالح فراهم می آورد.

در حقیقت فرزند، جلوه وحدت ثمره پدر و مادر است. قرآن کریم می فرماید: «همسران شما همچون کشتزارهای شما هستند، پس در آنها بکارید هر چه را می خواهید».

صاحب تفسیر «تنسیم» ذیل این آیه می گوید: «زنان برای بقای خود و تکثیر نسل بشر کشتزار مردانند[1]«. (سوره بقره، آیه 223) این آیه در بیان مسأله زناشویی و تولید نسل برای بقای نسل انسان مرد را همانند کشاورز بذرافشان و زن را همچون کشتزاری می داند که نطفه مرد در رحم او رشد می کند. و زن با تولید فرزند مایه بقای نسل آدمی است. پس هدف از آمیزش جنسی تنها لذایذ جنسی نیست بلکه لذت جنسی مزدی نقد برای تحمل زحمات طاقت فرسای تولید فرزند و پرورش آن است. [2]

 

2-10- روابط عاطفی و جنسی و نقش آن در استحکام خانواده

: در بررسی علل مشکلات خانوادگی که گاه خانواده ها را تا فروپاشی کامل جلو می برد به عوامل متعددی برمی خوریم که در گستره ای از مسائل روانی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، اقتصادی و جسمانی قرار دارند. در میان این عوامل مسائل عاطفی و جنسی زوجین از نقش و تأثیرگذاری ویژه ای برخوردار است به طوری که به صورت معناداری ریشه خیلی از اختلافات زوجین ریشه در عدم ارضاء و تأمین مسائل عاطفی و جنسی آنها دارد. در روابط عاطفی و جنسی، عدم توجه به نیازهای یکدیگر، به نارضائی و اختلاف منجر می شود. عدم ارضای نیازهای عاطفی و جنسی به دلایل ناتوانی، بی میلی یا سرد مزاجی به روابط زوجین لطمه وارد می کند و زن و شوهر را دچار عصبانیت و دلسردی نسبت به همسر و زندگی می سازد و به تدریج موجب بروز رفتارهای پرخاشگرانه و در نهایت افسردگی می شود. مشکل ترین وضعیت برای افرادی است که همسرشان دچار سردمزاجی، بی میلی یا نوعی اختلال جنسی است. این افراد به دلیل ممنوعیت و شرایط اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی، وابستگی به فرزندان و نگرانی نسبت به آینده به ناچار شرایط را با فشار تحمل می کنند.

گاه ایرادگیری از هم، نارضایتی از زندگی قهرهای طولانی، کوبیدن یکدیگر، تهدید به جدائی، ابراز خستگی و تمارض از عوارض برآورده نشدن نیازهای جنسی زن و شوهر است. ارضای نیازهای جنسی در خارج از محدوده خانه و خانواده، نیز عامل مهمی برای اختلافات زن و شوهر است که در جامعه ما نیز دیده می شود. در آیات وحیانی قرآنی و متون روائی وارده از حضرات معصومین (علیهم السلام) بر اهمیت روابط عاطفی و جنسی در نظام خانواده تأکید شده و مضرات قصور و کوتاهی هر یک از زوجین و یا ارضاء نیازهای جنسی خارج از محدوده خانواده را بیان و نقش این رفتارها را بر تشدید اختلافات ذکر نموده اند.

عدم آمادگی مرد و بروز رفتارهای نامناسب او در این زمینه، مشغولیت عاطفی مرد به نامحرمان و عدم توجه به نیازهای مناسب زن و نیز رفتارهای خلاف شرع در گفتار و حرکات زن که بار جنسی دارد چه در حد جزئی یا بیشتر، به روابط جنسی مناسب و مطلوب زن و شوهر آسیب زده و زمینه را برای مشکلات و فروپاشی خانواده فراهم می کند. (حر عاملی، 1104)

 

 

2-11- قرآن و شیوه های درمانی

شیوه های قرآن برای پیش گیری و رفع اختلاف از حیث روابط عاطفی و جنسی:

  1. ایجاد شناخت برای انتخاب همسر است. این جمله قرآن که؛ پاک ها به پاکان تعلق دارند و ناپاک ها به ناپاکان تعلق دارند.[3] (سوره نور، آیات 26 و 25). این آیه درواقع نوعی بینش دادن به افراد در انتخاب همسر شایسته و صالحه است و اگر جوان صالحی دختر ناصالح و ناپاکی را به همسری برگزیند او به قطع در روابط عاطفی و جنسی خود شکست خواهد خورد.
  2. دومین شیوه قرآن برای استحکام نهاد خانواده و رفع مشکلات جنسی زوجین (ارائه آموزش ها و مهارت های عاطفی و جنسی از طریق ارائه آیات قرآن) است.

* از نوع خودتان، همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و میانتان دوستی و رحمت نهاد.[4] (روم، آیه 21)

*  و اوست خدایی که شما را از نفس واحدی آفرید و همسرتان را از آن پدید آورد تا در کنار او بیاسائید.[5] (اعراف، آیه 189)

*  زنان برای شما لباسی هستند وشما برای آنها لباس هستید.[6] (بقره، آیه 187)

*  اساس ارتباط و معاشرت بین زوجین بایستی براساس معروف باشد.[7] (نساء،آیه 19/طلاق، آیه6)

*  تأمین نیازهای عاطفی و جنسی همسر از نظر ارزش معادل دشوارترین تکالیف دینی مرد است. (حرعاملی، 1104)

*  نگاه زن و شوهر به همدیگر با مهربانی موجب نشاط و بهبودی روابط می گردد. (علامه مجلسی)،  (شیخ حر عاملی، 1104)، (محدث نوری، 1408).

*  بکارگیری آداب در روابط عاطفی و خانوادگی با اظهار سلام و تحیت بر خانواده[8] (سوره نور، آیه 61 / سوره ابراهیم، آیه 23)

* نشستن مرد نزد خانواده از اعتکاف و عبادت در مسجد النبی نزد خدا محبوب تر است. (صادق احسان نقش، 1374).)

  1. سومین شیوه قرآنی در درمان و ساماندهی مشکلات عاطفی و جنسی زوجین (سلامت بخشی به روابط عاطفی و جنسی زوجین) است. از مهم ترین عوامل مؤثر در روابط عاطفی رضایت بخش بین زن و شوهر، رعایت حدود روابط زن و مرد نامحرم است.

مهار تماس های چشمی بین زن و مرد نامحرم[9] (سوره نور، آیات 30 و 31). مهار روابط کلامی بین زن و مرد نامحرم[10] (سوره فاطر، آیه 33). رعایت پوشش شرعی و پوشاندن زیبائی های زن از نامحرمان[11] (سوره نور، آیه 31).

وقتی زوجین از نگاه ها و روابط کلامی معنادار که حتی بار جنسی کم هم داشته باشد اجتناب نموده و حجاب و پوشش شرعی و پوشاندن زیبائی های خود را رعایت نماید زمینه برقرار روابط عاطفی و جنسی مطلوب و لذت بخشی را فراهم آورده اند. راهکارهای قرآن در مهار تماس های چشمی، لمسی، روابط عاطفی و حفظ پوشش شرعی موجب سلامت بخشی به روابط عاطفی و جنس زوجین می گردد.

  1. چهارمین شیوه قرآن در ساماندهی و درمان روابط عاطفی و جنسی زوجین (اصلاح رفتارهای زوجین در محیط خانه و خانواده) است.

*  مذمّت شدید پرخاشگری کلامی و غیرکلامی در محیط خانه و خانواده (شیخ حر عاملی، 1104).

*  مذمّت شدید بی اعتنائی به هم و کم محلی به یکدیگر زوجین در محیط خانه و خانواده (علامه مجلسی، 1104).

*  تأکید بر مدارا و مصالحه زوجین با یکدیگر (شیخ حر عاملی، 1104).

*  پذیرش عذرخواهی همسر و گذشت از خطاهای او (شیخ حر عاملی، 1104)

*  کنار زدن سوء ظن ها و حل سریع سوء تفاهم ها (شیخ حر عاملی، 1104)

اصلاح این گونه رفتارها توسط زوجین موجب تقویت محبت ها و روابط عاطفی مطلوب و جلوگیری از سردمزاجی و بی میلی جنسی می گردد.

 

2-12- قرآن و درمان نشوز زن و مرد

گاهی زوجین شیوه های چهارگانه قرآن برای روابط مطلوب عاطفی و جنسی را نادیده گرفته و اختلاف های آن ها تشدید می شود و به مرحله نشوز می رسد. در این جا به راه حل های درمانی قرآن برای نشوز زن و مرد می پردازیم.

نشوز:  از نظر حقوقی، نشوز به معنای عدم ایفای وظائف زناشویی هر یک از زوجین است. کلمه نشوز در قرآن در مورد زن و مرد به کار رفته و در هر مورد روش مناسبی برای حل مشکل بیان شده است. (سوره نساء / آیات 34 و 128).

اگر شرایط به گونه ای شود که زن در زندگی خانوادگی به وظائف خود از قبیل همراهی در روابط عاطفی و جنسی و هماهنگی با همسر در ورود و خروج از خانه عمل نکند و در امور خانواده ناسازگاری در پیش گیرد قرآن برای حل مسئله و بازگشت زن به زندگی خانوادگی و ایفای وظائف و برقراری روابط عاطفی و جنسی شیوه ای را در سه مرحله ارائه داده است که عمل به مرحله دوم یا سوم، مشروط به عدم تأثیر مرحله قبل می باشد. البته رفتار مرد باید به گونه ای باشد که شرایط به این حد نرسد. اگر مرد از در صمیمت و صداقت با همسر وارد شود و بخواهد با او کنار بیاید، مسئله ای در زندگی پدید نخواهد آمد (انصاریان، 1390). با وجود این، شیوه ای که برای حل اختلاف بیان می شود، بسیار منطقی و معقول است و عمل دقیق به آن در بیشتر موارد مشکل را حل می کند هر چه برداشت های نامناسبی از این راه حل میان خانواده های مسلمان دیده می شود.

 

 

برای حل نشوز زن، قرآن کریم به سه مرحله اشاره دارد.

  • فعظوهن (سوره نساء / آیه 34)

الف) در این مرحله مرد از طریق ارتباط کلامی که شامل موعظه و نصایح دلسوزانه و راهنمائی مشفقانه است از زن بخواهد که به وظائف خود عمل کند البته نصیحت و موعظه بایستی با محبت و لحن دلنشین و از سر خیرخواهی و دلسوزی باشد و انگیزه های تشویق برای برقراری روابط را فراهم آورد.

ب) در این مرحله مرد بایستی در مقابله رفتار و گفتار نامناسب زن، مدارا کند و عواطف خویش را مهار سازد و رفتار نامناسب زن را با خوبی پاسخ دهد در این صورت آرام دشمنی و کینه زن به دوستی همراه با صمیمت و یکدلی تبدیل خواهد شد. هر چه در پیش گرفتن چنین رفتاری مستلزم صبر، ایمان و تقوا در مرد است. (فصلت / آیه 34 و 35)

ج) در این مرحله بایستی زن را متوجه پیمان محکمی که برای بنای خانواده بسته است نمود. پیمان محکمی که بین زن و شوهر برقرار شده و تضعیف آن از لحاظ عاطفی و شناختی، نامناسب است. (نساء / آیه 21)

2- واهجروهن فی المضاجع (نساء / آیه 34)

قطع روابط کلامی و معاشرت دومین مرحله است. مرد در این مرحله یک تنبیه روانی و عاطفی برای زن با جدائی بستر یا ترک روابط عاطفی و اظهار قهر ارائه می کند تا زن را به تفکر درباره رفتار خود و ارائه و زمینه را برای اصلاح رفتار او فراهم کند البته این مرحله نباید بیش از سه روز ادامه پیدا کند.

  • – واضربوهن:

در این مرحله تنبیه بدنی یا زدن زنان است. صاحب نظران مسلمان و مفسران قرآنی چگونگی این تنبیه بدنی را محدود به شرایط و قیودی نموده اند (شیخ محمدحسین نجفی، 1266)، (رشیدرضا، 1995)

از مجموع نظرات به دست می آید که این تنبیه در حد خفیفی جایز شمرده شده است تا در واقع، نوعی ضربه عاطفی به زن وارد شود که شدتش از دوری نمودن در بستر کمی بیشتر باشد. دیدگاه قرآن نسبت به این روش را با پاسخ به سه سؤال می توان روشن کرد؟

–  در چه شرایطی این تنبیه بدنی هر چند خفیف را می توان اجرا کرد؟

–  شدت این تنبیه چگونه باید باشد؟

–  سیره عملی و دیدگاه اولیای دین و مفسران قرآنی در مورد این تنبیه چگونه بوده است؟

در پاسخ به سؤال اول باید گفت که براساس صریح آیه ی قرآن این روش فقط بعد از موعظه و نصیحت زن و دوری از بستر قابل اجراست. در صورتی که مردان در مواجهه با مشکل رفتاری همسر، از دو شیوه اول استفاده کنند مشکل حل خواهد شد و درصد بسیار کمی از زنان به این شیوه ها پاسخ نداده و کار را به مرحله سوم می کشانند. در هر صورت مرد حق ندارد قبل از دو شیوه اول از تنبیه بدنی استفاده کند. علاوه بر این شیوه، تنبیه فقط در مورد عدم همراهی زن در روابط جنسی توصیه شده است و در هیچ مشکل خانوادگی دیگری نمی توان از آن استفاده نمود. در بعضی از روایات این تنبیه فقط در صورت ارتکاب فحشا از سوی زن تجویز شده است (ابن ماجه السنن).

[1] . نسائکم حرث لکم فاتوا جرثکم انی شئتم و قدموا، لانصتکم و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه و بشرالمؤمنین

[2] . جوادی آملی، عبداله، تفسیر تنسیم، ج 11، انتشارات اسراء قم، 1385، ص 186

[3] . الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات

[4] . وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً إِنَّ فی‏ ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُون

[5] . هُوَ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَهٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِیَسْکُنَ إِلَیْها فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفیفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَیْتَنا صالِحاً لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرینَ

[6] . نسائکم هن لباس تکلم و انتم لباس تهن

[7] . أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ إِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْری

[8] . وَأُدْخِلَ الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِیَّتُهُمْ فِیهَا سَلاَمٌ  (کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند به بهشت هایی درآورده می شوند که زیر [درختان] آن جویبارها روان است که به اذن پروردگارشان در آنجا جاودانه به سر می برند و درودشان به آن جا سلام است.

[9] . قل للمومنات یغضض من ابصارهن

[10] . من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحاً

[11] . وانکحوا الایمی منکم والصلحین من عبادکم واما ئکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم

دانلود از لینک زیر :

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~