برنامه ریزی منطقه ای

1
10
مجموع
202
171
30
10
3
3
419
منبع: سالنامه آماری شهرداری مشهد (1391)
6-عناصر نهادی
دفاتر خدمات مسافرتی
براساس آمار اطلاعات اخذ شده تا سال 1389 حدود 240 دفتر خدمات مسافرتی فعالیت داشته که ضمن چند پارچگی مدیریتی بین آنها( هر یک از آنها زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، سازمان هواپیمایی کشوری، حج و زیارت و یا شرکت رجاء می باشند)ارتباط متقابل سازمند نیز با سایر عناصر گردشگری شهر ندارند(اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی/ انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مشهد، 1388).
4-1-4- ویژگی های اقتصادی کلان شهر مذهبی مشهد
شهر مشهد یکی از مهمترین پایگاه های مذهبی جهان تشیع و اولین مرکز زیارتی کشور است که دارای توانمندی های گردشگری یا کارکردهای مذهبی – فرهنگی ارزشمند در سطح ملی و. بین المللی می باشد. ورود گردشگران و زائران به این شهر می تواند آثار شگرفی در شکوفایی و رونق اقتصادی شهر و ایجاد فرصتهای شغلی جدید داشته باشد اما کسب این مزایا و مطلوبیت های زمانی امکان پذیر است که بستر مناسب آن یعنی نهاد های مدنی و زیر ساختهای اجتماعی فراهم شده باشد همچنین قبل از هرگونه برنامه ریزی و اجرای طرحهای تدوین شده داشتن آمار و اطلاعات از ویژگی های گردشگران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. یکی از انواع گردشگری، گردشگری مذهبی است. صاحب نظران گردشگری بر این باورند که به لحاظ موقیت فرهنگی مذهبی خاص ایران در میان کشورهای دیگر، گردشگری مذهبی جای رشد و توسعه بسیار در کشور ما دارد، با این وجود گردشگری مذهبی در ایران با وجود 8 هزار و 919 مکان مذهبی مقدس، هنوز فاقد سازماندهی تخصصی و متمرکز بوده و این وضعیت نابسامان حتی در شهرهای مهمی چون مشهد و قم مشاهده می شود. این در حالی است که از این تعداد، دست کم 4هزار و 319 اثر در زمره آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی نیز قرار دارند و علاوه بر داشتن جاذبه زیارتی، دارای جاذبه های فرهنگی – تاریخی هم هستند. به جز کلانشهر مشهد که به تازگی سرمایه گذار خارجی برای گردشگری مذهبی در آن فعال شده، برای هیچ یک از این 8 هزار 919 نقطه، سرمایه گذاری مشخصی از نظر زیر ساخت های گردشگری اعم از هتل، وسایل حمل ونقل و تور تعریف نشده است. بهبود و ارتقای استانداردهای گردشگری نیز یکی از زمینه های بارز توسعه گردشگری ورودی است که با ایجاد تقاضای جدید در این بازار، آثار مثبت و سازنده آن نه تنها در بهبود کیفیت تاسیسات و تجهیزات و امکانات گردشگریف بلکه در بهبود کیفیت کالاها و خدمات قابل ارائه به گردشگران و نیز بهبود آموزش ها و قابلیت ها، توانای های نیروی انسانی هم به طور ملموس دیده می شود. کلانشهر مشهد هر ساله پذیرای میلیونی زائران آن حرم مطهر است. بنا به بررسی های انجام شده تعداد زائران و گردشگران ورودی به مشهد در سال 1390 معادل بیست میلیون برآورد گردیده است که بیشترین تعداد گردشگران را گردشگران خارجی بویژه گردشگران عرب خلیج فارس تشکیل می دهند و تمایل روزافزونی نیز به مشارکت در حوزه های گوناگون از جمله سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه ها ی عمرانی شهر مشهد(به خصوص در حوزه گردشگری) دارند، همچنین از آنجا که نسبت به گردشگران داخلی تعداد گردشگران خارجی برای ایجاد یک اشتغال در مشهد کمتر می باشد با افزایش تعداد گردشگران خارجی، اشتغال توسعه یافته و نرخ بیکاری در شهر مشهد کاهش می بابد. توسعه گردشگری در کلان شهر مشهد می تواند در فرایند برنامه ریزی منطقه ای به عنوان ابزاری برای ترویج اشتغال محلی و بهبود کیفیت عمومی زندگی و بالا بردن سطح رفاه اقتصادی منطقه محسوب می گردد. این امر می تواند به نحوی مطلوب از طریق توجه به گردشگری عملی گردد.(پرنده، یاسمن،1391).
2-4 قم
1-2-4- ویژگی های آماری و جمعیتی شهر قم
بر اساس اطلاعات موجود در جداول زیر، سهم شهر قم از کل گردشگران خارجی وارد شده به کشور طی سالهای 1380 تا 1387 به ترتیب 75000، 66472، 111779، 126310، 137146، 157717، 179042، 199275 نفر بوده است که از همان نشیب و فرازهای تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور و به تبع آن قم را در سالهای 1384 و 1386 و 1387 ناشی از ادغام ود سازمان میرراث فرهنگی و گردشگری در سال 1384 و تغییر مدیریت ها در سال های 1386 و 1387 دانست.
جدول 13-4: آمار گردشگران خارجی وارد شده به ایران در مقاطع سالانه(87- 1380)
عنوان سال
1380
1381
1382