بورس اوراق بهادار

3-5 نمایندگی تجاری
یکی از عبارت هایی که با واژه کارگزار در مقام عمل بسیار نزدیک است، نمایندگی تجاری می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
3-5-1 تعریف
می توان گفت نماینده تجاری شخصی مـستقل اسـت کـه در برابر تاجر اعطاء کننده نمایندگی، تعهد می کند در ازاء دریافت اجرت یا کمیسون نسبت به بازاریابی، مذاکره یا انعقاد مـعاملات تـجاری بـرای مدت محدود یا نامحدود به نام و به حساب وی اقدام کند. مهم ترین ویژگی های آن عبارت است از تـاجر بـودن، استقلال در اداره امور تجاری مربوط به موضوع نمایندگی و امین بودن که هریک از اوصاف مزبور مـوجب مـی شود احکام و آثـاری خاص بر رابطه بین نماینده و اصیل مترتب شود.(نعیمی، 1389، ص 354)
3-5-2 نمایندگی تجاری در قانون ایران
در قـانون تجارت ایران از نمایندگی تجاری در تجارتخانه ها سخن گفته شده است. ماده 593 قانون تجارت از شخصی که رئیس تجارتخانه، او را برای انجام تمامی امور مروبط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای وی برای تـجارتخانه الزامـ آور دانسته است، به عنوان قائم مقام تجارتی یاد می کند و ماده 104 نیز وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به وکالت دانسته است. بنابراین از نظر قانون تجارت در صـورتی کـه اختیار انجام کلیه امور تجارتخانه یا یکی از شعب آن به شخصی داده شود، به آن شخص قائم مقام تجارتی اطلاق می شود که مقررات خاصی نیز برای آن پیش بینی شده است اما در مواردی که اختیار انـجام قـسمتی از امـور تجارتخانه و یا یکی از شعب بـه شـخصی داده شـود، مقررات عمومی وکالت در مورد آن اجرا می گردد.
نکته ای ظریف که در موارد مزبور قابل توجه است این است که قانون گذار قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی را در قالب فـعالیت در تـجارتخانه یـا یکی از شعب آن تعریف کرده است. این در حالی است که نوعی از نـمایندگی وجـود دارد که مایل هستند بطور مستقل از تاجر فعالیت کرده و رابطه استخدامی مشخص با او نداشته و در چارچوب توافق نمایندگی، فعالیتی تجاری را برای تاجر انـجام می دهد.
ماده 395 قانون تجارت اشعار می دارد: «قائم مقام تجارتی کسی است که رییس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برایت جارتخانه الزام آور است. سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً.» لیکن تعریفی از نماینده تجارتی نمی کند و در لایحه اصلاح قانون تجارت بـاتوجه بـه عدم جامعیت مقررات قانون تجارت، در کنار قائم مقام تجارتی، نماینده تجارتی نیز تـعریف شـده اسـت. به موجب ماده 88 لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی: «نماینده تجارتی شخصی مستقل است که بدون قرارداد اجاره خدمات در بـرابر تـاجر اعـطا کننده نمایندگی تعهد می کند که در ازای دریافت اجرت، نسبت به بازاریابی مذاکره مقدماتی یا انعقاد قرارداد خـرید فروش یـا اجاره کالاها یا خدمات برای مدت محدود یا نامحدود به نام و به حساب او اقدام کند».
با ذکر نکاتی که در تعریف فوق حائز اهمّیت هستد این مبحث را به پایان می رسانیم تا در ادامه به موضوع کارگزاری بورس بپردازیم:
1- در لایحه به نمایندگی از جهت تحت امر و نظارت بودن نماینده تـوجه شـده و قائم مقام تجارتی در واقع شخصی است که تـحت کـنترل و نـظارت دقیق اصیل بوده و در چارچوب رابطه استخدامی خاص بـا اصـیل همکاری می کند اما نماینده تجارتی شخصی متسقل از اصیل تقلی شده که در چارچوب توافق نـمایندگی بـا اصیل همکاری می نماید. در واقع قـائم مـقام تجارتی باتوجه بـه رابـطه اسـتخدامی که با اصیل دارد و در مقابل اجرت مـعین و مـشخص، امور مربوط به تجارتخانه را برای اصیل انجام می دهد. در قائم مقام تجارتی قرارداد کار و اسـتخدام اصل اسـت و در ضمن آن موضوع فعالیت قائم مقام بـیان می شود اما نماینده تـجارتی مـستقل، در چارچوب قرارداد نمایندگی اموری را برای اصـیل در مـقابل دریافت حق الزحمه انجام می دهد.
2- در تعریف مزوبر تأکید شده نماینده تجارتی اموری را به نـام و بـه حساب اصیل انجام می دهد. بنابراین، حق العمل کـار نـماینده تـجارتی در مفهوم دقیق کـلمه تـلقی نمی شود.
3- در تعریف مزبور به عنوان مـوضوع نـمایندگی تجاری از بازاریابی، انجام مذاکرات، انعقاد قرارداد خرید، فروش یا اجاره خدمات نام برده شده است که از ایـن جـهت که بطور روشن تر از موضوع نمایندگی نام بـرده قـابل توجه است. اما بـاوجود ایـن، بنظر مـی رسد دامنه شمول موضوع نمایندگی تـجاری را بطور جامع بیان نکرده و حداقل می باید تمامی معاملات تجارتی مزبور در ماده 2 قانون تجارت قابل نمایندگی ذکـر می کرد.
3-6 کارگزار
کارگزار حکم وکیل سرمایه گذار را دارد که از سوی او اقدام به سرمایه گذاری در بورس می نماید. کارگزاران اشخاص حقوقی هستند که به نمایندگی از طرف مشتریان اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار و کالا و یا اوراق مبتنی بر کالا و ارائه سایر خدمات در بازار سرمایه به مشتریان می نمایند. انجام فعالیت کارگزاری نیازمند کسب مجوز تاسیس و فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار و عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و بورس مربوطه است.
کارگزاری از طریق واحدی که «شعبه» نام دارد به ارائه خدمات به سرمایه گذاران می پردازد. این شعبه در شهری واقع شده است که سازمان بورس در آن شهر تالار
دارد.
کارگزاران بورس، پس از آزمون های متعدد و تخصصی و پس از طی مراحل مختلف، موفق به کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می شوند.
یکی از سوالات و پرسش هایی که مردم معمولی جامعه از فعالان بازار می پرسند این است که چرا باید به کارگزاری ها مراجعه کنیم؟آیا می توانیم خودمان مستقیما به تالار بورس برویم و سهام خریداری کنیم؟ کارگزاریها وکیل و نماینده تام الاختیار برای خرید و فروش سهام هستند و بدون واسطه آنها هیچ کس نمی تواند در تالار بورس خرید و فروش کند.
حضورمردم در تالار بورس الزامی نیست بلکه آنها جهت مشاهده تابلوی قیمت های تالار بورس و مشورت کردن با سایر سهامداران و دلگرمی دادن به یکدیگر در هنگام افت قیمت ها در تالار معاملات بورس حضورمی یابند.
اما حضور در دفتر کارگزاری الزامی است و باید شخصا با به همراه داشتن شناسنامه و یک برگه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی جهت خرید سهام شرکت دلخواه خود به کارگزاری مورد نظرمراجعه نموده و فرم مخصوص دستورخرید سهام را تکمیل نمود تا کد عملیاتی صادر شود و درمراجعات بعدی با ارایه کد کارهایمان سریع ترانجام شود.
3-6-1 شرکت های کارگزاری
کارگزاری ها، بنگاه های معاملاتی هستند که خرید و فروش سهام توسط آنان صورت می گیرد. کارگزاری ها در این خرید و فروش ها، به نمایندگی از خریداران یا فروشندگان سهام، معامله انجام می دهند و در ازای آن حق العمل یا حق کارگزاری دریافت می کنند.
خرید و فروش در بورس اوراق بهادار، تحت ضوابط خاصی صورت می گیرد. تأسیس شرکت کارگزاری یا اشتغال در آن ها، مستلزم پذیرفته شدن در آزمون های کارگزاری است. کارگزاری ها علاوه بر خرید و فروش سهام به نمایندگی از سهامداران می توانند وظایف دیگری مانند آموزش سهامداران، مشاوره سرمایه گذاری و بازارگردانی را نیز بر عهده بگیرند.