بورس کالای ایران

برخی از شرایط ضروری برای تحقّق معاملات آینده عبارتند از:
1- وجود نوسان در قیمت کالاهای مورد دادوستد، به طوری که انگیزه برای ایجاد قرارداد آینده را توجیه نماید.
2- واحدها و بنگاه های اقتصادی در بازار کالاهای واقعی وجود داشته باشد.
3- کالا قابل درجه بندی استاندارد بوده و بتوان آنها را رتبه بندی کرد.
4- کالا قابلیت ذخیره شدن و همچنین حمل و تحویل به خریدار را داشته باشد.
5- سرمایه لازم و تسهیلات مالی برای پرداخت ودیعه و تسویه قرارداد وجود داشته باشد.
6- وجود تسهیلات زیربنایی از قبیل سیستم های ارتباطی، قانونی و مالی نیز ضروری است.
قراردادهای آینده دارای یک تاریخ به ماه هستند که بیانگر ماه تحویل قرارداد یا پایان آن است. بنابراین برای تحویل کالا یک دوره ی یک ماهه وجود دارد. در این محدوده به درخواست فروشنده، تاریخ قطعی تحویل مشخّص می گردد و به اتاق تسویه اطلاع داده می شود. سپس اتاق تسویه، زمان تحویل را به خریدار اطلاع می دهد تا بقیه وجه را پرداخت کند.
نقش اتاق پایاپای (مفاد تسویه کننده) در این قراردادها بسیار مهم است. معامله گران قراردادهای آینده مرکب از دو طرف هستند که غالبا از طریق کارگزار فعالیت می نمایند. نقش واسطه گری نهاد تسویه سبب می شود که دو طرف قرارداد نیازی به شناختن یکدیگر نداشته و از سلامت مالی معامله نیز مطمئن باشند. (شرکت بورس کالای ایران، 1392، ص 22)
1-8 ساختار سازمانی بورس کالا و سازوکارهای آن
نهادها، شرکت کنندگان در بورس کالا و چگونگی فعّالیت آنها به شرح زیر است:
1-8-1 تالار معاملات
تالار معاملات مکانی است که در آن معامله گران، دادوستدهای خود را انجام می دهند و تمام سفارش ها به تالار عرضه می شود.
1-8-2 شرکت های معامله گر و اتاق های کارگزاری (شرکت های معامله گر)
این شرکت ها در زمینه ی تولید و توزیع کالاها فعالیت می کنند. به همین دلیل آنها در بازارهای آینده بسیار فعّال هستند. شرکت های معامله گر دارای انبار کالا هستند و از طریق نوسان قیمت در معرض زیان های بالقوه قرار دارند. بعضی از این شرکت ها بسیار بزرگ هستند، به نحوی که حوزه ی فعّالیت آنها در دنیا گسترده شده و کالاهای گوناگونی را دادوستد می کنند. اما برخی دیگر کوچک بوده و فعالیت محوری دارند.
اتاق های کارگزاری شرکت هایی هستند که به همه افراد متقاضی در بازار معاملات آینده، خدمت ارایه می کنند و از محل کارمزدی که از معاملات به دست می آورند، کسب منفعت می نمایند.
1-8-3 سوداگران و مصونیت مالی (Speculators and hedgers)
قبل از اینکه به استفاده کنندگان از بازار معاملات آینده بپردازیم، مفهوم مصونیت مالی را توضیح می دهیم. سپس به استفاده کنندگان از بازار معاملات آینده می پردازیم.
مصونیت مالی فرآیندی است که از طریق آن افرادی که به دادوستد فیزیکی کالا (تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان کالا) اشتغال دارند، می توانند خود را از نوسان قیمتی محافظت نمایند. به عنوان مثال کشاورزان که از وضعیت قیمت نقدی محصول هنگام برداشت محصول اطمینان ندارند، می توانند از طریق معاملات آینده، محصولات را تقریباً معادل میزان مورد انتظار بفروشند. در این نوع قراردادها اگرچه نمی توانند از افزایش قیمت ها در آینده سود ببرند ولی دیگر نگرانی از کاهش شدید قیمت هنگام برداشت محصول وجود ندارد.(رجایی، 1375، ص 21 – 33)
استفاده کنندگان نهایی از بازار محصولات آینده عموماً افراد سوداگر که مایل به سود بردن از افزایش قیمت هستند و افرادی که به دنبال مصونیت از خطر و ضرر هستند، می باشند.
سوداگران انگیزه ای نسبت به کالای فیزیکی ندارند امّا در بازار معاملات آینده شرکت می کنند تا از سود ناشی از تغییر قیمت ها بهره جویند. سوداگران هرگز نمی گذارند که سررسید قراردادهایشان فرا برسد و به طور پیوسته با انجام دادوستدهای گوناگون، قراردادها را دست به دست می کنند. دلیل ورود سوداگران به بازار معاملات آینده به شرح زیر است:
– وارد شدن در این بازار بسیار ساده است. قراردادها قابل واگذاری و حتی لغو می باشند. همچنین بازار، کانون اطلاع رسانی کاملی می باشد.