۴- هم در گروههای وظیفه‌ای و هم در درون گروههای چندوظیفه‌ای[۵۶] قادر به اجماع‌نظر برای تصمیمات و اقدامات هستند.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۴- انتظار دارند تلاش‌هایی در جهت دستیابی به اجماع‌نظر صورت گیرد اما اگر در این خصوص با شکست مواجه شوند به اختیارات سلسله مراتبی متوسل می‌شوند.

۵- بر روی فرصت‌های کار کرده و آنها را مورد شناسایی قرار می‌دهند تا بتوانند بدین طریق فعالیت‌ها، مستندات، سیستم‌های ارتباطی و اطلاعاتی را سیستماتیک (نظامند) نموده، مشکلات سیستماتیک را شناسایی و دفع کرده و در نهایت سیستم‌هایی را که قادر نیستند چیزی بر ارزش مشتری بیافزایند، اصلاح و یا از رده خارج کنند.
ادامه جدول (۲-۴)

۵- به بهبود فردی با اثربخشی تیمی تمرکز دارند اما قادر به درک مشکلاتی که فراتر از گروه هستند، نیستند. قادر به ارایه راه‌حل‌های یک‌بار مصرف هستند اما برای سیستماتیک نمودن آنها با مشکل مواجه می‌شوند. به شدت متکی به سیستم‌های موجود بوده حتی اگر این سیستم‌ها کارآیی خود را از دست داده باشند.

۶- در تلاش‌اند از طریق کاهش هزینه‌ها و یافتن فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های جدید (از قبیل فرایند بهبود و فن‌آوری پیشرفته)، منابع را بهینه کنند.

۶- تنها زمانی توجه خود را به مسأله منابع معطوف می‌دارند که از سوی افراد صاحب‌اختیار موظف به انجام آن شوند.

۷- دارای اعتماد به نفس بوده و فکر می‌کنند که مستعد، خلاق و مورد اعتمادند.

۷- فاقد اعتماد به نفس بوده و فکر می‌کنند فاقد استعدادها و خلاقیت‌های لازم‌اند

منبع: (کاراکوک،۲۰۱۳).
جدول ۲-۶ مقایسه سازمان توانمند و سازمان سنتی

سازمان توانمند سازمان سنتی
در سازمان توانمند، انسانها می‌خواهند عمل کنند، مسائل را بررسی و حل و فصل نمایند، ریسک‌پذیرند و در چنین سازمانی انسانها به انتظار دستور نمی‌نشینند و بواسطه ترس یا احتیاط از کار باز نمی‌مانند. سازمان سنتی انفعالی و واکنشی است، یعنی در برابر محیط یا برنامه‌های ریاست عالیه سازمان واکنش نشان می‌دهد و به کارکنانی نیاز دارد که کاری معین انجام دهند و سؤال نکنند.
در توان‌افزایی، هدف‌از ایجاد ساختارها مطلع کردن کارکنان و اعضای گروهها از حیطه حوزه‌ای است که می‌توانند در قلمرو آن به طور خودگردان عدل نمایند. ساختار سازمان سنتی، سلسله مراتبی است که این سلسله مراتب در نظام سنتی ایجاد می‌شود تا جلوی رفتار کارکنان را بگیرند.
سازمان سنتی ساختار دایره یا شبکه‌ای دارند. سازمان سنتی، ساختار هرمی دارد.