تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

انواع مختلفی از قمار وجود دارد، از ساده تا پیچیده.
انواع قمار: 1- قمار ساده (2نفره) 2- قمار دسته جمعی مانند: بلیط های بخت آزمایی 3- بحث اعانه ملی (بخش غیر انتفاعی خیر خواهانه) 4- اوراق پنتاگونو (پدر بزرگ شرکت های هرمی) 5- اوراق شرکت های شبکه ای و هرمی و شرکت های هرمی و…
در هیچ کدام از انواع قمار ارزش افزوده ای دیده نمی شود، فقط پول به سمت یکی از طرفین جمع شده است: (قمار ساده) ، انتقال ملکیت است، شکل گیری دارایی جدید رخ نمی دهد حتی به صورت تصادفی.
نظر فقها در خصوص مبانی شرکت های هرمی بر 3 نوع است:
1) اخذ مال به باطل
2) اخذ مال به باطل و مصداق قمار
3) اخذ مال به باطل و مصداق قمار و توزیع سیستمی محسوب شده است (بردبار، 1385، ص20).
البته اگر فرض کنیم ورودی های سیستم از همان ابتدا از ضرر بیش از 90درصد افراد مطلع باشند باز هم در بعد اجتماعی ، اگر رواج این سیستم ها به اندازه ای باشد که موجب بر هم خوردن روابط اقتصادی مردم و یا آسیب بر دارایی عامه مردم و یا متزلزل شدن ارکان نظام اقتصادی حاکم بر جامعه شود مصداق اختلال در نظام اقتصادی مسلمانان گشته و حرام می باشد. به عنوان نمونه از این نوع اختلال ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- ارزبری،
2- از بین بردن سرمایه جهت سرمایه گذاری،
3- از بین بردن اعتماد مردم به تجارت الکترونیک،
4- به گمراهه رفتن انرژی جوانان وطن که می بایست چرخ های مملکت را بگردانند ،
5- انصراف از تحصیل و افت تحصیلی در جمعی از دانشجویان و محصلین که بنا بر تحقیقات انجام شده به اثبات رسیده است.
6- خروج بیش از 200 میلیون دلار ارز (پس از کم کردن میزان پورسانت ها و ارزش واقعی طلا ها) از کشور تا زمانی که فقط پانصد هزار نفر وارد سیستم گلدکوییست شده بودند،
7- رواج دروغ گویی و مال حرام در زندگی جوانان که نسل آینده را باید بسازند،
8- نتیجه چنین فعّالیت هایی را می توان در آلبانی در سال 1997 جستجو نمود. آلبانی آینده ی تیره ی فراگیر شدن چنین سیستم هایی را به تصویر می کشد که در بحث تجارب کشورها به آن پرداخته شده است (رفیعی، 1378، ص79).
یکی از اولین نکاتی که در ارتباط با این پدیده به ذهن می رسد نقش و ارزش رضایت طرفین در انجام این معامله است. لازم به ذکر است که در معامله، رضایت رکن دوّم معامله می باشد. در دین اسلام باید اول خود معامله صحیح باشد، سپس طرفین راضی به انجام معامله باشند، به طور مثال: بسیاری از معاملاتی که حرام می باشند اعم از نزول، قمار و رشوه با رضایت کامل طرفین همراه می باشد ولیکن چون خود معامله یا تجارت مشکل دارد این معاملات باطل هستند (حرعاملی، ج12، ص119).
آن چه که در این پایان نامه مورد بحث قرار خواهد گرفت این مسأله است که فعّالیت شرکت های هرمی به لحاظ فقهی و حقوقی چگونه است؟ و چه پیامدها و اثرات سویی به جا خواهد گذاشت؟
1-1-2- پرسش های تحقیق
فعّالیت شرکت های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران چگونه است؟
چه تفاوت ها و شباهت هایی میان دیدگاه فقهای امّامیه و حقوقدانان ایران در خصوص شرکت های هرمی وجود دارد؟
1-1-3- فرضیه های تحقیق
شرکت های هرمی از منظر فقه امّامیه نامشروع و از منظر حقوق ایران غیرقانونی می باشد.
فقه امامیه و حقوق ایران فعالیت شرکت های هرمی را غیرقانونی و غیرمجاز می داند با این تفاوت که مبانی ممنوعیت حقوقی این مسأله در ایران دارای مبانی فقهی است.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~