تجارت بین المللی

کنوانسیون گمرکی سازمان ملل متحد در رابطه با حمل و نقل بین المللی کالا تحت پوشش کارنه تیر از مهمترین و جامع ترین مقررات گمرکی در سیستم ترانزیتی جاده ای می باشد که ناظر بر روابط بین حمل کننده، گمرک و موسسه ضامن است. کنوانسیون در 15 ژانویه سال 1959 در ژنو منعقد گردید و از سال 1975 تاکنون 19بار اصلاح شده است. آخرین اصلاحات کنوانسیون که از 17 فوریه 1999 قابل اجرا شده، بهبود قابل ملاحظه ای در ارائه رویه در سطوح ملی و بین المللی ایجاد نموده و امکان کنترل گمرکی را افزایش داده و همکاری بین الدول و هماهنگی اعضای اجرایی را بهبود بخشیده است.
این سیستم تمام اروپا، شمال آفریقا، خاور نزدیک و خاورمیانه را پوشش می دهد. ایالات متحده آمریکا و کانادا و همچنین شیلی و اروگوئه در آمریکای جنوبی نیز از اعضائ این کنوانسیون می باشند کنوانسیون تیر توسط اتحادیه بین المللی حمل و نقل زمینی تهیه و ایران نیز در آذرماه 1349 به این کنوانسیون ملحق شده است.
سیستم تیر ممکن است در مورد حمل و نقل کانتینری کالا از طریق راه آهن و راههای آبی داخلی نیز به کار گرفته شود، مشروط بر اینکه یک قسمت از سفر توسط جاده انجام پذیرد.
بر اساس این کنوانسیون حمل و نقل کالا از یک نقطه در گمرک مبدا به یک نقطه در گمرک مقصد از طریق قلمرو و سایر کشورهایی که لازم است عبور نماید، بدون بازرسی گمرکی در طول مسیر مجاز می باشد. البته این عبور بدون بازرسی نیاز به اقدامات تعیین شده از قبل به شرح زیر دارد:
* پلمب وسیله نقلیه حامل کالا در گمرک مبدا
* اجرای دستورالعملهای حفاظتی برای انواع محفظه و یا کانتینر، بمنظور جلوگیری از هرگونه قاچاق
* تامین پوشش هرگونه ریسکی در حقوق ورودی در طول سفر، بدین منظور یک سلسه ضمانتهای بین المللی تحت پوشش این کنوانسیون ایجاد گردیده است، که مهمترین و معتبرترین این ضمانت ها توسط سازمان ایرو در ژنو ترتیب داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران موسس ضامن, اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است که شرکتهای حمل و نقل، با سپردن تضمینات لازم به موسسه ضامن کشور، از تسهیلات کارنه تیر برخوردار می گردند.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به استناد ماده 6 کنوانسیون تیر به عنوان تنها موسسه ضامن و صادر کننده کارنه تیر در ایران شناخته شده و طبق تعهدی که در مقابل گمرک دارد، به ازاء هر فقره کارنه تیر در قبال گمرک تا سقف 50 هزار دلار یا معادل ریالی آن ضامن پرداخت حقوق ورودی و عوارض و جرائم ناشی از هرگونه تخلف و تاخیر خواهد بود و اتاق مکلف است وجوه مذکور را ظرف مدت سه ماه از تاریخ مطالبه بپردازد.
اجرای قرارداد تیر و صدور گواهی قبولی برای وسایل نقلیه زمینی مورد استفاده در حمل و نقل بین امللی جاده ای بر عهده گمرک ایران است و از طریق اداره کل نظارت بر ترانزیت بر اجرای دقیق قرارداد تیر در گمرکات کشور نظارت می شود.
2- کنوانسیون حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده :
در 19 مه سال 1956 مطابق با 29 اردیبهشت ماه 1335 پنج کشور اروپایی یعنی هلند، انگلیس، فرانسه و احتمالاً بلژیک و سوئیس به منظور یکنواخت کردن شرایط حاکم بر قراردادهای حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا بخصوص اسناد مورد استفاده برای حمل بین المللی و مسئولیت حمل کننده و تنظیم روابط وی با فرستنده و گیرنده کالا در ژنو گردآمده و مقرراتی را مشتمل بر یک مقدمه و 51 ماده تحت عنوان «کنوانسیون حمل بین المللی جاده ای کالا» (سی ام آر) تهیه و به امضا رساندند و در تاریخ پنجم ژوئیه 1978 مطابق با 14/4/1357 یک مقاوله نامه اصلاحی دارای 12 ماده به آن افزوده و بدین طریق وظایف و مسئولیتهای شرکتهای کریر در مقابل فرستنده و گیرنده تعیین شد.
این کنوانسیون در کلیه موارد حمل و نقل جاده ای به استثنای حمل های پستی، اثاثیه منزل قابلیت اجرایی دارد.
تفاوت عمده آن با کنوانسیون تیر در آن است که کنوانسیون تیر ناظر بر روابط بین حمل کننده، گمرک و مؤسسه ضامن است، در صورتی که کنوانسیون «سی ام ار» ناظر بر تنظیم روابط بین حمل کننده، فرستنده و گیرنده می باشد. جهت حمل کالا در چارچوب این کنوانسیون، سندی به نام «سی ام آر» صادر می شود. این سند در سه نسخه اصلی صادر که نسخه اول مخصوص فرستنده کالا، نسخه دوم همراه کالا برای گیرنده و نسخه سوم نزد حمل کننده باقی می ماند.
بالغ بر 24 کشور به این کنوانسیون ملحق شده اند. کشور ما نیز به دنبال پیگیریهای مکرر سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور مصوب 4/3/76 مجلس شورای اسلامی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجازه یافت به کنوانسیون مذکور ملحق شود و با تسلیم سند الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده، عملاً این کنوانسیون و پروتکل آن از تاریخ 16 دسامبر 1998 برابر 25/9/1377 برای جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء شده است.
3- کنوانسیون بین المللی هماهنگی کنترلهای مرزی کالاها:
با تمایل به بهبود نقل و انتقال بین المللی کالا و با در نظر گرفتن نیاز به تسهیل عبور کالا در مرزها و با توجه به اینکه اقدامات کنترل کننده در مرزها توسط سازمانهای مختلفی اعمال می گردد و با عایت به اینکه کنترلهایی که انجام می پذیرد، به دنبال اهدافی است و به این اهداف نباید خللی وارد آید و با اعتقاد به اینکه یکسان سازی کنترلهای مرزی ابزار مهمی برای دستیابی به آن اهداف خواهد بود، برخی از کشورها در تاریخ 21 اکتبر 1982 در ژنو گردهم آمده و کنوانسیونی را مشتمل بر یک مقدمه و هفت ضمی
م تحت عنوان «کنوانسیون بین المللی هماهنگی کنترلهای مرزی کالا» را تدوین و مورد تایید قرار دادند.
اهداف کنوانسیون هماهنگی کنترلهای مرزی کالاها عبارتند از:
الف- تسهیل تجارت بین المللی به ویژه ساده سازی فرآیند حمل و نقل و ترانزیت و جابجایی کالا
ب- کاهش مقررات مربوط به انجام تشریفات گمرکی
ج- کاهش تعداد و طول مدت کنترل ها از طریق هماهنگ نمودن رویه های ملی و بین المللی
د- ایجاد شرایط مناسب برای هماهنگی بین کشورها در جهت ایجاد رویه های واحد کنترلی بدون لطمه زدن به اجرای صحیح این کنوانسیون
این کنوانسیون در مورد کلیه کالاهای وارداتی، صادراتی یا ترانزیتی به هنگام نقل و انتقال در امتداد یک یا بیش از یک یک مرز دریای، هوایی یا زمینی اعمال می شود و کشورهای متعاهد متعهد می شوند که تا حد امکان تشریفات گمرکی و سایر اقدامات کنترل کننده را به صورت یکسان و هماهنگ در مرزها سازماندهی کنند.
در این کنوانسیون اهمیت خاصی به ترانزیت داده شده و طرفهای متعاهد موظفند روشهای ساده و سریع برای کالاهای ترانزیتی خصوصاً آنهایی که تحت رویه های ترانزیت گمرکی بین المللی حمل و نقل می شوند، ارائه دهند و امنیت آنها را در طول قلمرو خود تأمین کنند.
این کنوانسیون هرگونه تبعیض در مورد کنترل کالاها را نفی نموده و مقرر می دارد که چنانچه کشوری ناچار به اقدامات اضطراری شود، این اقدامات می بایست متناسب با دلایل وضع آن باشد و آنها را اعلام کرده و بلافاصله پس از مرتفع شدن آن دلایل اقدامات اضطراری را معلق یا منسوخ کنند.
4- کنوانسیون بین المللی تسهیل ترافیک دریایی :
کنوانسیون بین المللی تسهیل ترافیک دریایی در کنفرانس بین المللی تسهیل حمل و نقل مسافرتهای دریایی مورخ 9 آوریل 1965 به تصویب رسید. کنوانسیون مزبور متعاقباً در تاریخ 5 مارس 1967 لازم الاجرا گردید. ایران نیز در تاریخ 28/2/72 به این کنوانسیون ملحق شده است.