تحقیق با موضوع مدیران و کارکنان

امنیت عمومی ناجا : ( سید داوود روحانی اصل ،1387 ، دفتر مطالعات وتحقیقات ساعس ناجا)
همانطور که از عنوان تحقیق بر می آید در این تحقیق سعی شده که بر اساس برخی آیات قرآن کریم و روایات ، بطور مستدل به بحث اخلاق حرفه ای کارکنان اطلاعات پرداخته شود . برای این مهم ، تحقیق در هشت بخش شامل : جایگاه پلیس و اطلاعات در اسلام ، پلیس و حفظ اسرار مردم ،پلیس وتجسس ، پلیس و حسن ظن وسوءظن ، پلیس و هوشمندی ، پلیس و ضرب وشطم ، پلیس و آسیب های آن ، پلیس واستقامت وپایداری ،تدوین شده است .
3- اخلاق حرفه ای و تعاملات ارتباطی پلیس با جامعه : (غلامرضا حاجی حسین نژاد ،علی محبی،رضا بلاغت ، 1388،فصلنامه علمی – پژوهشی انتظام اجتماعی )
در این پژوهش ضمن پرداختن به اخلاق پلیسی و شاخص های رفتاری پلیس در جامعه و شیوه های تعامل آن با مردم ، جایگاه نظری اخلاق و رفتار حرفه ای وتعامل پلیس با مردم و جامعه را ، مورد بررسی قرار داده است .
4- تدوین ارزش های سازمانی در پلیس آگاهی ناجا : (محم حسن وند ،1386،پلیس آگاهی ناجا)
محقق ضمن تبیین اهمیت ، جایگاه و نقش کاربردی ومفهوم ارزش های سازمانی و فرایند تدوین و استقرار آن و همچنین جایگاه ارزش های سازمانی در ساختار پلیس سایر کشور ها و سازمانهای بین المللی ، به بررسی و انتخاب مصادیق و رهنمودهای ارزشی از منظر :امیرالمومنین حضرت علی (ع) ، حضرت امام خمینی (ره) ،مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مد ظله العالی) و فرماندهی محترم نیروی انتظامی پرداخته است .

 
 

1-8-روش تحقیق :
روش تحقیق حاضر، کتابخانه ای بوده و با توجه به مدل نظری و تحقیقی آن فاقد جامعه آماری می باشد.
در پژوهش حاضر سعی گردیده تا حدالمقدور، منابع و اطلاعات لازم در مورد اخلاق حرفه ای فرماندهان و مدیران ناجا (با تکیه بر آیات و روایات) با هدف شناسایی و تبیین شاخص های اخلاق حرفه ای شامل:کتاب وحی ،منابع با ارزش ومعتبر اسلامی منتشره،کسب تجربیات افراد خبره انتظامی ، گزارشات، مقالات ، کتاب های مفید ، اینترنت و ناجانت، مورد استفاده قرار گیرد.
1-9- تعریف مفاهیم (واژگان کلیدی) و اصطلاحات:
الف) تعریف اخلاق:
کلمه ی «اخلاق» جمع خُلق یا خَلق است که در قرآن هم آمده است.
و خُلق صفات درونی انسان است، چنانکه خَلق صفات ظاهری و صوری اشیاء است. در مورد واژه خُلق چنانچه به کتاب لغت مراجعه شود می بینیم که خُلق: عادت، رویه، سرشت وسَجیّه و امثال آن ترجمه شده است. (پیام، 1373ص49) و (عمید، 1375ص99)
غرایز و ملکات و صفات روحی و باطنی که در انسان است اخلاق نامیده می شود و به اعمال و رفتاری که از این خلقیات ناشی گردد نیز اخلاق و یا رفتار اخلاقی می گویند.
علمای اخلاق خُلقیات و صفات روحی و نفسانی انسان را بر دو نوع تقسیم کرده اند: 1- فطری و طبیعی 2- اکتسابی و اختیاری
صفات فطری، غرایز و احساسات و استعدادهایی است که در طبیعت انسان آفریده شده و اختیار و عمل در تحصیل آنها هیچ گونه دخالتی ندارد، مانند حس خداجویی، حس حق طلبی، حس عدالتخواهی، حس شخصیت و استقلال، حس آزادگی، نیروی عقل و شهوت و غضب و امثال آن.
در مقابل، صفات اکتسابی آن گونه صفاتی را گویند که در مقام عمل و اختیار به تدریج برای انسان حاصل می شود تا کاربرد انسان از صفات فطری چه باشد.
چنانچه از استعدادها و صفات خدا داده خوب بهره برداری نشود، صفات اکتسابی بد خواهد شد. در این مرحله، صفات و ملکات خوب را فضایل و مکارم اخلاق و صفات و ملکات بد را رذایل اخلاق نامند.
چنانکه اگر رفتار و کردار انسان متأثر از ملکات فاضله باشد آن را محاسن اخلاق و آداب می نامند و چنانچه از ملکات رذیله ناشی شده باشد آن را سیّئات اخلاق می نامند. ( مهدوی کنی، 1387،ص 13)
ب) حرفه چیست؟
جامعه شناسان معمولاً برای هر حرفه ای چند ویژگی قائلند:
1- مشتمل بر مجموعه ای از دانش فنی و نظری است،
2- ضوابط اخلاقی دارد،
3- قدرت تنبیه یا اخراج افراد مختلف یا کم توان را دارد،
4- آموزشهای خاص یا آموزش ضمن خدمات ارائه می دهد.
(رضائیان، 1372،ص253)
دهخدا در تعریف حرفه گوید «صناعت (سه عنصر دانش، مهارت و توانایی) که روزی بدان بدست آید. (دهخدا، 8860)
عده ای در تعریف حرفه گفته اند: فعالیت تولیدی و آبادگرانه که به ازای مزد (نقدی یا جنسی) با میل و اراده ی آزاد و به نحو حرفه مند صورت می گیرد.
(قراملکی، 1388،ص7)
ج)تعریف اخلاق حرفه ای:
اخلاق حرفه ای به عنوان شاخه ای از دانش اخلاق به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن می پردازد و مهمترین وجه آن را فعالیت معین که موجب هدایت فرد به موقعیت تعیین شده همراه با اخلاق خاص است می دانند. بنابراین اگر اخلاق حرفه ای در زندگی کاری انسان حضور داشته باشد، کارکردن شیرین و توأم با رضایت شغلی و احساس رضایتمندی و خود شکوفایی از یک سو و رضایت مردم و پیشرفت امور و شکوفایی کار از سوی دیگر می شود. بهره وری را افزایش می دهد و ارتباطات را بهبود می بخشد. در نظام های اخلاقی بویژه در نظام اخلاقی اسلام، اخلاق حرفه ای از جایگاه خاصی برخوردار است. هر انسانی باید برخوردها و رفتارهای خود را براساس اصول و مبانی انسانی و الهی تنظیم کند و بدان ملتزم و پایبند باشد.
این اصول و مبانی مشتمل بر تعهدات انسانی نسبت به خود، دیگران، خدا، جامعه و احکام دین است
مهمترین مبنا در ایجاد اخلاق حرفه ای در سازمانها از نظر اسلام، تصحیح بینش کارکنان و به سامان آوردن نوع نگاه آنان به خود، مردم، مسئولان و وظیفه شان است، زمانی که نگاه انسان به خود، مردم، مافوق و کار اصلاح شود و نگاهی توحیدی به این امر داشته باشد و بر همان اساس نیز عمل نماید، کار کردن برای آن عین خدمت کردن و همتای رشد و شکوفایی است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اخلاق حرفه ای و عملکرد شغل انسان به شدت متأثر از نوع نگاه آدمی به کارش است این که انسان از چه منظری به خود و دیگران در این عرصه می نگرد و کار کردن را چگونه می بیند و چه دریافتی از این امور دارد.
براین اساس است که انسان عمل می کند و عکس العمل نشان می دهد. و آنچه مبنای اصلی اخلاق حرفه ای در اسلام است، رسیدن به نگاهی توحیدی است که همه چیز را در مدار حق ببیند و در این مدار نیز عمل نماید.
خطرناکترین رویداد انسانی انحطاط اخلاقی و شکسته شدن مرزهای اخلاقی است که در این صورت انسانیت انسان فرر می ریزد و این امر علی الخصوص در امور اداری جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است، زیرا وقتی انسان از محدوده ی فردی خارج می شود و در پیوند با دیگر انسانها قرار می گیرد و این پیوند نیز شکل اداری به خود می گیرد، اگر اخلاق نیک و پسندیده حاکم بر روابط نباشد فاجعه چند برابر خواهد شد، به همین دلیل است که والاترین ملاک در هر سازمان اداری متخلق بودن به اخلاق انسانی و الهی است.
بنابراین می توان اخلاق حرفه ای را اینگونه تعریف نمود که،
اخلاق حرفه ای: مجموعه ی آداب و شیوه های رفتاری و گفتاری پسندیده ای است که صاحبان مشاغل می باید به هنگام انجام کارهای حرفه ای رعایت کنند و مجموعه ی صفات و اعمال نکوهیده ای که لازم است از آن اجتناب کنند.
اخلاق حرفه ای در مفهوم سازی های اولیه به معنای اخلاق کار و اخلاق مشاغل به کار می رفت و امروزه نیز برخی از نویسندگان اخلاق حرفه ای را به معنای نخستین آن تعریف می کنند.
نمونه هایی از این قسم تعاریف اخلاق حرفه ای عبارتند از:
* اخلاق حرفه ای: اخلاقی منبعث و در ارتباط با شغل و حرفه ای معین است به این معنا که انجام مسئولیت ها و اجرای ماموریت ها، ایجاب کننده برخورداری از اخلاق ویژه ای است که آن را اخلاق حرفه ای می نامند.
* اخلاق حرفه ای: مدیریت رفتار و کردار آدمی هنگام انجام کارهای حرفه ای است.
(ناجا، نت، دانستنیهای کاربردی، 4/8/89)
* اخلاق حرفه ای: حوزه ای تخصصی در دانش اخلاق است که به بیان مسئولیت های اخلاقی بنگاه ها و مشاغل و نیز تحلیل مسائل اخلاقی در کسب و کار می پردازد.
(قراملکی، 1381،ص137)
پس اخلاق حرفه ای، تأمل درباره ی ابعاد اخلاقی مسائل و موضوعاتی است که به مشاغل خاصی مربوط می شود، مانند اخلاق فرماندهی و مدیریت در اسلام، اخلاق پلیسی، اخلاق پزشکی، اخلاق سیاست، اخلاق تجارت و اخلاق پژوهش و امثال آن و آنها را مباحث مربوط به اخلاق کاربردی یا کار بستی به شمار آورد.
بطور مثال الگوهای رفتاری و نحوه برخورد صحیح رئیس دایره ی تجسس کلانتری با ارباب رجوع بشرح ذیل می باشد:
1- تقدم در سلام
2- رعایت احترام و ادب و نزاکت به مراجعه کننده و جلب رضایت ارباب رجوع
3- گوش دادن به اظهارات مراجعه کننده و اقدامات مناسب در باره خواسته های قانونی و کاهش فشارهای روحی آنها.
4- همدردی و اظهار تألم و تأسف از وقوع حوادث با توجه به شرایط روحی مراجعین
5- صبر و خویشتن داری
6- راهنمایی و ارشاد صحیح مراجعه کننده در صورت لزوم
7- نظارت و کنترل رفتار زیر دست در برخورد با مراجعین
8- اقدام در خصوص احقاق حقوق مراجعه کننده
9- دقت و توجه به اطلاعاتی که درباره ی افراد ارائه می دهند.
10- دقت در افشا نکردن اسرار و اطلاعات پرونده در حدی که شرع مقدس اسلام و قانون اجازه نمی دهد.
11- برخورد قانونی و اثر بخش با افراد سابقه دار و شرور
(طباطبایی،1389،ص 138)
بنابراین زمانی که اهمیت اخلاق حرفه ای و رفتارهای اخلاقی و حفظ و حراست از اخلاقیات موجود در درون نیروی انتظامی درونی و نهادینه شده باشد و در رفتار کلیه فرماندهان ومدیران و کارکنان نیرو تعمیم پیدا کند وظایف خود را به نحو مطلوبی انجام خواهند داد این امر همان گام نهادن در راستای تعالی رفتار وتوانمند سازی فرماندهان ومدیران و کارکنان و رشد و پویایی سازمان و دستیابی به ویژگی پلیس مدرن، پلیس جامعه محور و پلیس مطلوب است.
معنای فرمانده و مدیر:
فرمانده یعنی آنکه فرمان بدهد (عمید؛1375، 950) فرمانده از آمر و یا از اَمر می آید؛ یعنی «امر کننده» اَمر یعنی «فرمان دادن» معادل لفظ فرمانده امیر و جمع آن اُمَراء است. برابر مادۀ 4 آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح «فرماندهی» عبارت است از: اختیاری که فرد در خدمت به سبب شغل یا درجه یا مسئولیتی که دارد در راستای انجام ماموریت های محوله به کار می برد. مسئول کارکنان واحد خود بوده و تنها مقامی است که در قبال اعمالی که واحد او انجام داده و یا از انجام آن بازمانده است مسئولیت دارد.
فرماندهی، بخشی از مدیریت و مدیریت «هنر ادارۀ مجموعه امکانات و استعدادهای مادی و معنوی سازمان، براساس آگاهی های مناسب، به منظور رسیدن به هدف است»، (دامغانی، 1380؛ ص18)
مدیر یعنی، اداره کننده، گرداننده، کسی که کاری را اداره کند. (عمید، 1375؛ص950) در متون اسلامی به جای کلمه مدیر فرمانده مطرح است اما به کلمه (مدبّر) اشاره شده است: «فَالمُدَبِّرَاتِ أَمراً»، (سوره نازعات، آیه:5) (قسم به فرشتگانی که به تدبیر نظام خلق می کوشند).
(نادری وکریمی خویگانی،1390،صص23و24)

فصل دوّم
« مبانی نظری »

فصل دوّم: مبانی نظری:
2-1- اهمیت و ضرورت اخلاق در قرآن و روایات:
قرآن، مقدس ترین کتاب آسمانی است، که باید راز سعادت و رمز کمال و راه مستقیم را در آن جستجو کرد.
این کتاب مقدس، در واقع پیام خداوند به بشریت است، و بخش اعظم این پیام ها به امور اخلاقی اختصاص یافته است، و این به خاطر نیروی عظیمی است، که در صفات اخلاقی وجود دارد، و موجب اثرگذاری شگرف آن بر نفس انسان می شود! از این روی خدای متعال در قرآن به مناسبت های مختلف و با روش های گوناگون وبا بیان مصادیق و سرگذشت انسان های متخلّق به اخلاق نیک، از عظمت و جایگاه رفیع اخلاق سخن گفته است. و نیز در آیات زیادی رمز و راز سقوط بسیاری از افراد را در طول تاریخ بشر، عدم پایبندی آنان به اصول اخلاقی معرفی نموده است برای نمونه: شرح حال قابیل، قارون، قوم لوط، اصحاب سبت، قوم صالح و…
در این راستاست که هنگامی خدا می خواهد از تزکیۀ نفس و اخلاق نیک سخن بگوید، با مقدمه ای جالب و قابل توجه شروع می کند؛ برای مثال در سورۀ شمس، ابتدا یازده قسم یاد می کند تا ارزش و جایگاه اخلاق را بیان کند.
در این مورد می فرماید:
﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا*(1) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا*(2) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا*(3) وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَاهَا*(4) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا*(5) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا*(6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا *(7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا*(8) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّاهَا*(9) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا*(10) ﴾ (شمس، آیه های 10-1)
سوگند به خورشید و گسترش نور آن، و به ماه آن گاه که از پی آن درآید، و به روز آن گاه که آن را نمایان سازد، و به شب آن گاه که آن را فروپوشد، و به آسمان و کسی که آن را برافراشت، و به زمین و کسی که آن را گسترانید، و به نفس آدمی و کسی که آن را نظام بخشید، آن گاه قدرت شناخت بزهکاری و پرهیزگاریش را به آن الهام کرد، آری، به همه اینها سوگند که هرکس آن را با انجام کارهای شایسته پاک داشت، به راستی رستگار شد؛ و هر کسی آن را زیر زنگار گناهان پنهان ساخت، نومید گردید.
دانشمندان مسلمان، علم اخلاق را برترین علم یا دست کم یکی از برترین علوم می دانند. ابن مسکویه در کتاب تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق می نویسد: این علم از همه علوم برتر است و به نیکو کردن رفتار انسان از آن جهت که انسان است، می پردازد. از این رو، دانشمندان مسلمان به دانشجویان توصیه می کنند پیش از فراگیری هر علمی به فراگیری علم اخلاق بپردازند.
جایگاه اخلاق در اسلام آن قدر مهم و بلند است که رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم ) می فرماید:
فقدان آن از جملۀ عواملی است که می تواند وابستگی انسان را در دنیا و آخرت از خدا و رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) قطع نماید.
پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در این مورد می فرماید:
«ثَلاثٌ مَن لَم تَکُن فِیهِ فَلَیسَ مِنَّی وَ لا مِنَ اللهِ عَزََّ وَ جَلَّ مِن شَیءٍ.
قِیلَ: یا رَسُولَ الله! وَ ما هُنَّ!
قالَ: حِلمٌ یَرُدُّ بِهِ جَهلَ الجاهِلِ،
وَ حُسنُ خُلق یَعِیشُ بِهِ فِی النّاسِ،
وَ وَرَعٌ یَحجُزُهُ عَن مَعاصِی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛» (مجلسی، 1403ﻫ ، ص 386)
سه چیز است که اگر در کسی نباشد، نه به من بستگی و پیوندی دارد و نه به خداوند بزرگ.
عرض شد که ای پیامبر خدا، آن سه چیز کدام است؟
فرمود: اول بردباری و حلمی که شخص مسلمان به وسیلۀ آن، نادانی جاهل را از خود بر طرف کند.
دوم حُسن خلقی که به وسیلۀ آن با مردم معاشرت کند،
و سوم تقوایی که او را از معصیت و نافرمانی خداوند باز دارد.
نداشتن اخلاق خوب ممکن است همۀ اعمال نیک انسان را ضایع کند و از بین ببرد.
در روایتی ارزنده از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) به این مطلب تصریح شده است که:
« قِیلَ: لِرسُولِ الله(صلی الله علیه و آله و سلم) إنَّ فُلانۀً تَصُومُ النَّهارَ وَتَقُومُ اللّیلَ وَ هِیَ سَیَّئَۀُ الخُلقِ، تُؤذِی جِیرانَها بِلِسانِها.
قال (صلی الله علیه و آله و سلم): لا خَیرَ فِیها، هِیَ مِن أهلِ النّارِ» (مجلسی، 1403ﻫ ،ص 198)
به رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) عرض شد که فلان زن، روزها را روزه می دارد و شب ها را با عبادت خدا می گذراند، ولی بد اخلاق است و همسایگان را با تیزی زبان خود آزار می دهد.
رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: در او خیری نیست، و او دوزخی خواهد بود.
همان طور که اخلاق در این دنیا نقش کلیدی و حیاتی در سعادت انسان دارد، در سرای آخرت نیز برای انسان، برکات زیادی خواهد داشت.
و نیز می فرماید:
«أوّلُ مَا یُوضَعُ فِی مِیزانِ العَبدِ یَوم