مقاله سن مسئولیت کیفری اطفال، مسئولیت کیفری اطفال

دانلود پایان نامه

       از آنجایی که در نظام حقوقی کشور ایران با توجه به اینکه اطفال در موقعیت های مختلف با شرایط خاص از حقوق گوناگونی برخوردار می شوند . در یک نگاه تحلیلی می توان به نکات ذیل اشاره نمود . اولین نکته ای که اطفال در مسایل کیفری  با آن مواجهه می باشند مسئله رشد جزایی است . در این موضوع حقوق ایران تابع نظریه فقهای مشهور بوده و مبنای تعیین سن مسئولیت را بلوغ قرار داده است . به بیان دیگر قانونگذار سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است.

قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالباً در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد نشده است. به نظر می رسد در مجازات های کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است

تعدد سن های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، برای شرکت در انتخابات ۱۵ سال یا ۱۶ سال تمام شمسی و برای تصرف در امور مالی قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نیاز به حکم قضایی دارد متاسفانه در این مورد با توجه به عدم صراحت قانون

عمده مشکل درباره مسوولیت کیفری است که دادگاه زمانی که می خواهد فردی را که به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات کند و گاه در خود امور کیفری، بعضی از جرایم جنبه مالی پیدا می کند

مطلب مشابه :  ، ،

تشتت قانونی در مساله ازدواج نیز خودش را نشان می دهد، در حالی که دختر ۹ ساله بالغ محسوب شده و اجازه ازدواج دارد اما همین فرد بالغ اجازه طرح دعوی ندارد و نمی تواند مهریه خود را وصول کند

 

 

 

 

 

گفتار سوم: سن کبر یا مسئولیت کیفری کامل