تحقیق (پایان نامه) : تحلیل مفهوم سکوت مقنن -خرید پایان نامه

تحقیق (پایان نامه) : تحلیل مفهوم سکوت مقنن -خرید پایان نامه

تحقیق (پایان نامه) : تحلیل مفهوم سکوت مقنن -خرید پایان نامه

       از آنجایی که در نظام حقوقی کشور ایران با توجه به اینکه اطفال در موقعیت های مختلف با شرایط خاص از حقوق گوناگونی برخوردار می شوند . در یک نگاه تحلیلی می توان به نکات ذیل اشاره نمود . اولین نکته ای که اطفال در مسایل کیفری  با آن مواجهه می باشند مسئله رشد جزایی است . در این موضوع حقوق ایران تابع نظریه فقهای مشهور بوده و مبنای تعیین سن مسئولیت را بلوغ قرار داده است . به بیان دیگر قانونگذار سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است.

قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالباً در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد نشده است. به نظر می رسد در مجازات های کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است

تعدد سن های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، برای شرکت در انتخابات ۱۵ سال یا ۱۶ سال تمام شمسی و برای تصرف در امور مالی قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نیاز به حکم قضایی دارد متاسفانه در این مورد با توجه به عدم صراحت قانون

عمده مشکل درباره مسوولیت کیفری است که دادگاه زمانی که می خواهد فردی را که به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات کند و گاه در خود امور کیفری، بعضی از جرایم جنبه مالی پیدا می کند

تشتت قانونی در مساله ازدواج نیز خودش را نشان می دهد، در حالی که دختر ۹ ساله بالغ محسوب شده و اجازه ازدواج دارد اما همین فرد بالغ اجازه طرح دعوی ندارد و نمی تواند مهریه خود را وصول کند

 

 

 

 

 

گفتار سوم: سن کبر یا مسئولیت کیفری کامل

         در این گفتار ضمن تعرف لغوی و تبیین معنا و مفهوم سن کبر یا به تعبیر دیگر مسئولیت کیفری کامل در حقوق موضوعه به بیان ضرورت ها ی برخورداری اطفال از نظام خاص دادرسی ، تاریخچه تعیین سن کبر از نگاه قانونگذاردرحقوق ایران را مورد مداقه قرار می دهیم .

سن کبر (age Majorite ) یا کبیر ( Majeur ) کسیکه 18 سال تمام داشته باشد خواه زن باشد خواه مرد خواه عاقل باشد خواه سفیه و مجنون . کبیر در اصطلاحات مدنی نظیر بالغ در اصطلاحات فقهی است .[1] منظور از مسئولیت کیفری کامل  یعنی اینکه کودک به مرحله ی از رشد کامل رسیده باشد ؛  به عبارت دیگر در این مرحله اصل براین است که همه افراد بشر در سن به خصوصی دارای رشد جسمی و عقلی کافی شده و قوه تمیز و تشخیص خوب و بد را به نحو کامل دارا هستند و این به معنی پایان دوران کودکیست ، لیکن در چنین شرایطی چنانچه مرتکب جرمی شوند قابل انتساب به آنان است و مقررات کیفری بزرگسالان در باره آنان قابل اجرا بوده ، مگر آن که برحسب اتفاق و حادثه قدرت تمیز را از دست داده باشند . از آنجایی که حقوق موضوعه ایران در این زمینه از فقه امامیه نشأت گرفته است ، زمان شروع و پایان کودکی به همان نحوی که در فقه امامیه مطرح است، در قوانین ایران نیز انعکاس دارد .

[1]  –  جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، 1388 ، چاپ بیست و دوم ، نشر کتابخانه گنج دانش ، شماره 4480 و 4481

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~