ترس و اضطراب

لازم به ذکر است که این عنصر موثرترین و مهمترین عنصر و مؤلفه در بین تمامی موارد اعم از مولفه های مربوط به تخصص و تعهد در فرماندهان و مدیران اسلامی است .
در ارزیابی باید متخلفانی را که احکام شرع یا قوانین را نادیده می گیرند و مرتکب جرم می شوند ، شناسایی کرد و تحت پیگرد قانونی قرار داد . رشوه خواریها ، کم کاریها ، حق کشیها و مسائلی از این قبیل ، مربوط به ضعف در کنترل است ، زیرا شیوع این جرمها به دلیل آن است که یا ارزیابی صحیحی از افراد به عمل نمی آید و یا اگر ارزیابی درستی انجام می شود ، پیگیریهای لازم اعمال نمی شود .
امام صادق (علیه السلام) به گروهی از یاران ویژه خود در این رابطه می فرماید :
Lاین حق من است که بی گناهان شما را به جرم گناهکاران مؤاخذه کنم ، و چرا این حق را نداشته باشم با اینکه خبر انجام عمل ناپسندی توسط یکی از شما به شما می رسد ولی شما او را نهی از منکر نکرده و از وی بیزاری نم جویید و او را آزار نمی دهید تا از عمل ناپسند خود دست بردارد .»
(مجلسی،1403ﻫ ،ج68،ص496)
و در کلام نورانی دیگری می فرماید :
« مَن رَأی عَلی أَمرٍ یَکرَهُهُ فَلَم یَرُدَّهُ عَنهُ وَ هُوَ یَقدِرُ عَلَیهِ فَقَد خانَهُ ؛ » (همان)
«کسی که بردار خود را گرفتار عمل نامطلوبی ببیند و در حالی که می تواند او را از این کار باز دارد ، چنین نکند و سکوت کند و او را منع ننماید درباره وی خیانت کرده است .»
امام محمد باقر علیه السلام نیز می فرماید :
« فَانکِرُوا بِقَلبِکُم وَ الفِظُوا بِألسِنَتِکُم … » (مجلسی،1403ﻫ ،ج 68 ، ص 496)
«منکر را در دل خود ، مورد انکار قرار دهید و با زبان از آن نهی کنید و اگر ناگزیر شدید با سیلی به صورت مرتکبین آن بزنید و در راه خدا از ملامت هیچ ملامتگری باک نداشته باشید ، پس اگر اندرز گرفتند و به حق بازگشتند ، دیگر کاری با آنان نداشته باشید ، زیرا مبارزه همواره با کسانی است که به مردم ستم می کنند و به ناحق در زمین فساد بر می انگیزند ، برای اینان کیفری دردناک است ، و با اینان است که باید با پیکرهای خود جهاد کنید ، و با دلهای تان به آنان کینه ورزید ، بدون اینکه بخواهید خود بر آنان سلطه یافته و یا اموالی را غصب کنید و یا ستمکاری بخواهد ظفر یابد تا آنگاه که به امر خدا باز گردند ، و به اطاعت خدا گردن نهند . »
4-10- شهامت ، شجاعت و روحیه فداکاری و ایثار :
الف) شهامت و شجاعت :
از دیگر صفاتی که در موفقیت فرماندهان و مدیران مؤثر است و به عنوان قدرت شخصی وی می تواند مطرح شود ، شجاع بودن اوست .
کسانی که دارای این صفت ارزشمند باشند و در برابر دشمنان ، شجاعت نشان داده ، ترس و اضطراب به خود راه ندهند بالطبع می توانند تحسین دیگران را برانگیزانند و همه را به بزرگواری خود معترف نمایند . همین امر ، زمینه ساز عزت و سربلندی می گردد و قلب ها را با آنان همراه خواهد کرد .
امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در این زمینه می فرماید :
« الشُجاعهُ عزٌّ حاضِر » . (آمدی ، 1405ﻫ ، ج 2 ، ص 263)
« شجاعت ، زینت است »
1) معنای شهامت و شجاعت :
« شهامت و شجاعت » از جمله مفاهیم ارزشمند اخلاقی در زندگی انسان ، به ویژه نیروهای نظامی و انتظامی هستند .
« شهامت » در لغت به معنای : ” شیردلی ، شجاعت ، دلیری و توانایی ” آمده است و معادل آن « شجاعت » به معنای “قوی دل ، سریع النّقل و با جرات بودن در هنگام جنگ ” است . کسی که در شدت جنگ پر دل و سبک دست باشد و به آسانی اقدام کند ، در میان مردم ، شجاع خوانده می شود . (میر عرب،1384،صص30-13)