تعاملات اجتماعی

دانلود پایان نامه

تصویر4-21- فضاهای کالبدی شوشترنو(URL7, 2014)
معماری دیبا در شوشتر نو
یکی از مشخصه های معماری دیبا بهره گیری از الگوهای معماری ایرانی به شیوه ای اصیل و منحصر به فرد است. در کارها ی او بهره گیری از تاریخ معماری حسی و منطقی است جنبه شیوه گری ندارد. دیبا بیشتر از اصول سازمان دهی و گونه شناسی فضای ایرانی استفاده می کند تا از عناصر و تزئینات. تاکید بر محورها که هم در طرح های شهرسازی و هم درساختمان ها ی او به چشم می خورد یکی از این موارد است.(URL7, 2014)
تصویر4-22- مسیر پیاده به شکل چلیپا (URL7, 2014)
تصویر4-22- مسیر پیاده به شکل چلیپا (URL7, 2014)
محورها در کارهای دیبا به مسیرهای مهم آیینی تبدیل می شوند ، مسیرهایی که از الگوها ی قدیمی کیهان شناسی پدید آمده اند. الگوی شهر جدید شوشتر و محورهای پیاده آن ، که از مسیرعبور اتومبیل تفکیک شده اند براساس یکی از قدیمی ترین عناصر معماری ایرانی ، چلیپا شکل گرفته است ، که با میدانی در محل تقاطع بازوها و باغ راه های سبز در چهار جهت اصل ی عالم به وجود آمده اند(ibid, 2014).
تصویر4-23- نحوه به کار گیری چلیپا در سازمان دهی فضای شهری در شوشتر نو(URL7, 2014)
تصویر4-23- نحوه به کار گیری چلیپا در سازمان دهی فضای شهری در شوشتر نو(URL7, 2014)
دسترسی ها
نیمی از خیابان ها “شیرین” و نیم دیگر “فرهاد”نام گرفت.در خیابان ها برخی فضاهای باز پنهان طراحی شده تا علاوه بر استفاده جهت گردهمایی مردم و بازی کودکان منظر شهر را ازیکنواختی دور کند و معماری سرزنده ای به آن ببخشد. با باریک ساختن خیابان های شمالی – جنوبی باد ملایم و سایه و درنهایت معبری خنک برای پیادگان فراهم شد. برای خیابانها چشم اندازهای متنوع در نظر گرفته شد. خیابان صرفاً مکانی برای عبور نبود بلکه جایی بود که مردم می توانستند در آن توقف کرده و به تعاملات اجتماعی بپردازند (مکانی برای گرد هم آمدن).گاهی اوقات خیابان ها پهن تر هم می شد و مکان هایی برای بازی کودکان هم پیش بینی شده بود.(URL7, 2014)

مطلب مشابه :  ژئوپلیتیک انتقادی

تصویر4-24- معابر پیاده در شوشتر نو (URL7, 2014)
تصویر4-24- معابر پیاده در شوشتر نو (URL7, 2014)
دیبا در محور اصلی شهر معابری را به صورت پیاده رو طراحی کرد ، تا کودکان بتوانند درآنجا بازی کنند.او در طراحی این معابر از الگوی چهار باغ ایرانی الهام گرفته است . قسمت عمده این خیابان باغ ها درجواربازار و مرکز خرید طراحی شد. هدف اصلی او درطراحی این گونه معابر خلق فضایی جهت گردهمایی مردم و انجام فعالیت های گروهی و درنهایت مستحکم کردن پیوندهای اجتماعی بود.(URL7, 2014)
فضای مسکونی در شوشتر نو
در شهر جدید شوشتر خانه ها ، که از نوع اقتصادی و حداقل هستند ، به گونه ای طراحی شده اند که در آینده ، در صورت بهبود وضع اقتصادی ساکنان ، این امکان وجود داشته باشد که دیوارها ی حائل بین واحد ها را بردارند خانه ها را در هم ادغام کنند تا واحدهای بزرگتری به وجود آیند. دراین شهر تنها سه مدل الگو برا ی خانه ها وجود دارد ،برای هر خانه یک فضای سبز در نظر گرفته شد. از الگوی متعارف آپارتمان های غربی ( تقسیم فضا به اتاق خواب، نشیمن، غذاخوری) پرهیز شد و اتاق ها بزرگ تر و متناسب با وسایل زندگی ایرانی درنظرگرفته شد. حیاط مرکزی به مثابه عنصری مستقل یکی دیگر از ویژگی های کارهای دیباست که در خانه های شوشتر نو به کار گرفته شده است(ibid, 2014).
تصویر4-25- حیاط مرکزی خانه ها در شوشتر نو (URL7, 2014)
تصویر4-25- حیاط مرکزی خانه ها در شوشتر نو (URL7, 2014)
تصویر4-26- نمایی از ساختمان های مسکونی در شوشتر نو(URL7, 2014)
تصویر4-26- نمایی از ساختمان های مسکونی در شوشتر نو(URL7, 2014)
4-3-«ها لا ینوف» hollainhof
تصویر4-27-مجموعه مسکونی هالاینوف (URL2, 2014)
تصویر4-27-مجموعه مسکونی هالاینوف (URL2, 2014)
پروژه خانه سازی «ها لا ینوف» hollainhof در مرکز گنت، میان خیابان و گردشگاه ساحلی واقع شده است. این مجموعه در بین سالهای 1993تا 1999 توسط دفتر معماری نوتلینگز ریدیک ساخته شده است که شیوه سرمایه گذاری آن یارانه ای می باشد.
دسترسی ها
دسترسی سواره به اکثر آپارتمان ها از حیاط مرکزی و سر سبز است- به استثنای چند واحد در طبقه ی همکف که رو به خیابان است. فضای پارک ماشین ها در گاراژ زیر زمینی با 90 واحد پارک و شیبه ی ورودی مهد کودک می باشد.خیابان های داخلی مجموعه با سنگ فرش آرام سازی شده است تا از سرعت گرفتن ماشین ها جلوگیری شود. دسترسی پیاده به آپارتمان ها تیز ازحیاط مرکزی می باشد، و همچنین پیاده روهای سر پوشیده در طبقات امکان ارتباط بلوک ها را با هم برقرار می کند (اشنایدر، 1388).

مطلب مشابه :  ابعاد شخصیت بر اساس مدل شخصیتی پنج عامل بزرگ، باورهای غیرمنطقی، بی ثباتی هیجانی