تواضع و فروتنی

«آن را از اهلش بخواهید.»
بدیهی است در انتخاب مسئول و فرمانده و مدیر باید به صفات و ویژگیهایی توجه داشت، لکن چند نکته کلیدی و مهم که وجود دارد بیان می شود : (نبوی،1385، ص 88)
1)امتحان:
برای اعتماد به افراد و انتخاب برای مسؤولیت، قبل از هر چیز باید آنان را مورد آزمایش قرار داد، بدین معنا که اگر آشنایی کاملی به شیوه عملکرد او نباشد، باید مسؤولیت مشابهی در قسمتهای پایین سازمان به او واگذار شود و دقیقاً عملکرد او را بررسی کرد. هنگام بررسی باید در نظر داشت که نقاط ضعفی که در مسؤولیت پایین بروز می دهد، با واگذاری مسؤولیت بالاتر نمود بیشتری خواهد داشت. اگر نتیجه آزمایش به طور نسبی مثبت بود، می توان او را در مسؤولیت پیش بینی شده به کار گرفت.
در این مورد توجه شما را به جملاتی از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) جلب می نمایم :
«اَلرُّکُونُ إلیَ الدُّنیا مَعَ ما تُعایِنُ مِنها جَهلٌ وَالتَّقصِیرُ فی حُسنِ العَمَلِ إذا وَ ثِقتَ بِالثَّوابِ عَلَیهِ غَبنٌ والطُّمَأنِینَهُ إلی کُلِّ أحَدٍ قَبلَ الاِختِبارِ لَهُ عَجزٌ» ؛ (نهج البلاغه، حکمت 384)
«اعتماد به دنیا با آنچه با چشم خود (از تحولات آن) مشاهده می کنی، جهل و نادانی است و کوتاهی در حسن عمل با این که اطمینان به پاداش داری، غبن و خسارت است و اطمینان به هر کسی قبل از آزمایش و امتحان او دلیل عجز و ناتوانی است.»
باز هم آن حضرت به مالک اشتر در این باره می فرماید :
«ثُمَّ انظُر فِی أُمُورِ عُمَّالِکَ فَاستَعمِلهُم اِختِباراً وَ لاتُوَلِّهِم مُحاباهً وَ أثَرهً »؛ (نهج البلاغه، نامه 53)
سپس در کارهای کارمندانت بنگر و آنها را با آزمایش و امتحان به کار وادار و از روی میل و استبداد آنها را به کار واندار.
2) تناسب ویژگیهای فرد ومسئولیت:
مسأله ای که باید در این آزمون دقیقاً به آن توجه داشت، آن است که روحیات و صفات افراد با عنایت به مسئولیت پیش بینی شده بررسی گردد. فردی که برای امور مالی در نظر گرفته شده است، خصلتهایی نیاز دارد که افراد روابط عمومی ندارند و کسانی که با زنان و دختران ارتباط کاری دارند، نیاز به ویژگیهای خاص دیگر دارند و مسئول تدارکات به ویژگیهای دیگر.
امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) برای مسئولان با توجه به مسئولیت آنان صفاتی را ذکر می کند که باید در هنگام انتخاب مورد توجه قرار گیرد؛ از باب نمونه برای فرمانده لشکر خیرخواهی و دلسوزی برای دین خدا و پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امام (علیه السلام) لازم شمرده شده و برای فرماندهان جزء محبت به لشکریان ، برای مسئول نامه های سری پاک خوئی و برای رسیدگی به بیچارگان تواضع و فروتنی از صفات مورد نیاز قلمداد گردیده است.
ما در قرآن مجید می بینیم که حضرت «یوسف» خود را برای مسئولیت خزانه داری معرفی می نماید، سپس به دو صفت از صفات خود اشاره می کند که انجام مسئولیت خزانه داری به آن صفات بستگی دارد. حضرت «یوسف» نمی گوید من زیبا هستم و یا زور زیاد دارم و امثال این سخنان، بلکه می فرماید:
«قالَ اجعَلنِی عَلی خَزائِنِ الأرضِ إنّی حَفیِظٌ عَلِیمٌ» ؛ (یوسف، آیه 55)
(حضرت یوسف) گفت:« مرا سرپرست خزائن سرزمین (مصر) قرار ده که نگهدارنده و آگاهم.»
در این جا حضرت یوسف (علیه السلام) تصریح به دو صفت می کند که برای تصدّی این پست، مهم است : یکی امانتداری و دیگری آگاهی.
از این مسأله به خوبی روشن می شود که افراد باید با توجه به پستی که برای آنان در نظر گرفته شده، دارای خصلتهای مناسب باشند.
3)رعایت ویژگیهای لازم برای مدیریت:
الف- تجربه و پاکی: غیر از آن که فرد باید صلاحیت داشته باشد تا مورد اعتماد قرار گیرد و مسؤولیتی به او واگذار شود، مسائل دیگری هم باید مدنظر باشد که از جمله آنها «تجربه» است. هر چه فرد دارای تجربه بیشتری باشد، بهتر می تواند سازمان را در کوران حوادث رهبری کند.
امیرالمؤمنین حضرت علی (علیه السلام) می فرماید :