جرایم سازمان یافته

جرایم سازمان یافته

جرایم سازمان یافته

این بخش در دو گفتار تدوین گشته است که در گفتار اول سعی بر آن بوده است که ویژگی های جرایم رایانهای و سایبری به طور عام بررسی شود و در گفتار دوم به بررسی ویژگیهای جرم هرزهنگاری به طور خاص پرداخته شده است و البته درپایان طرق مختلف ارتکاب هرزهنگاری نیز بیان شده است.
گفتار اول: ویژگیهای جرایم سایبری
دانش رایانه پیوسته درحال پیشرفت و رشد است و ما روزانه شاهد رایانهای شدن هرچه بیش تر زندگی انسان هستیم و البته باوجود تمام محاسن و مزایایی که رشد دنیای تکنولوژی به همراه دارد باید پذیرفت که این تکنولوژی جنبههای منفی نیز دارد. از پیدایش اینترنت بیش از دو دهه نمیگذرد اما با پیشرفت سریع تکنولوژی رایانه و فناوری اطلاعات دامنه این جرایم نوظهور و ناشناخته یعنی جرایم رایانهای و اینترنتی باتوجه به ویژگیهای خاص خود، بعد وسیعی از فعالیتهای مجرمانه را به خود اختصاص دادهاست. به نظرمیرسد که برای مقابله سریع، بهتر و در عین حال کم هزینه باید ابتدا ویژگیهای خاص این جرایم را مورد بررسی قرارداد.
این جرایم ویژگیهای متمایزی از سایر جرایم کلاسیک دارند چراکه ماهیت این گونه جرایم به تکنولوژی پیچیده و بالا، خصوصیات منحصربه فردی داشته که میتوان به: شیوه ارتکاب آسان، خسارات و ضررهای هنگفت با حداقل منابع و هزینه، عدم حضورفیزیکی در محل ارتکاب جرم، عدم شناسایی جرایم در بعضی موارد(غیرقانونی بودن آن ظاهراً مشخص نمیباشد)، خصوصیت فرا ملی بودن، وسعت و دامنه جرم را نام برد.(باستانی، 1390، 33)
که در ذیل به بررسی اجمالی برخی از این ویژگیها میپردازیم.
مرتکبین جرایم اینترنتی
در رابطه با ویژگیهای مرتکبین جرایم سایبری همانند مجرمین فضای واقعی نظرات مختلفی مطرح است. البته لازم به ذکر است که، این خصوصیات به طور مطلق درمورد همه مرتکبین این جرایم وجود ندارد.
درگذشته یک نگرش غلط در مورد مجرمین کامپیوتری مطرح بود و آن،بی کفایتی اجتماعی این مجرمین و هوشمندی بسیار بالای آنان بود.علت این امر آن بود که ، در ابتدا معدود افرادی بودند که به ابررایانه های بسیار برزگ، گران و ناخوشایند دسترسی داشتند. کار با رایانه های نخستین مستلزم دانش بالای ریاضی بود. پشت این رایانه ها هرگز کاربرانی به مفهوم امروزین قرار نمی گرفتند و تنها کسانی می توانستند از آنها استفاده کنند که برنامه نویس ماهری بودند. برنامه نویسی هم یک فرایند مشقت بار بود که به صبر و اراده ای پولادین نیاز داشت تا در مدت زمانی طولانی کدگذاری های مربوطه انجام شود. در آن زمان به سختی می شد راجع به فعالان این حوزه مطلبی در صفحات اجتماعی روزنامه ها پیدا کرد. هنگامی که این افراد پس از آن فعالیت بسیار خسته کننده شب هنگام به دنیای خارج پا می گذاشتند، هیچ حرفی برای گفتن به افراد جامعه نداشتند. تمام زندگی آن ها در میان انبوه لامپ های خلاء و نسخه های چاپی صفر و یک سپری می شد. یعنی چیزهایی که هیچ کس نه می توانست و نه می خواست به آنها توجه کند.(آقامیر، 1390، 22)
اکنون سیستم های رایانه ای تقریباً در همه جا یافت می شوند. مهارت های مورد نیاز جهت بهره برداری های ناشایست از این سیستم ها به مراتب نسبت به گذشته از پیچیدگی بسیار کمتری برخوردار شده است. البته اکنون از آن گونه متخصصان اولیه نیز یافت می شود، اما بسیاری از مجرمان مجازی امروزین، به ویژه حقه بازان رایانه ای و آنهایی که ارضای تمایلات جنسی خود را در این فضا جستجو می کنند، انسان هایی مؤدب و جذاب هستند و مهارت های اجتماعی را به خوبی فرا گرفته اند.(زررخ، 1389، 79)
مرتکبین جرایم کامپیوتری به لحاظ سنی شامل طیف گستردهای از افراد میباشند. نوجوانان، دانشجویان، کارمندان ناراضی، خلافکاران و تروریستهای بین المللی وغیره که منحنی سنی مجرمین کامپیوتری سنی بین 10 تا 60 سال را نشان می دهد و دامنه مهارت آنان از تازهکار تا حرفه ای گسترده است. بسته به نوع جرم، گاه آشنایی کلی با کامپیوتر اکتفا میکند و گاه نیازمند تخصص در سطح بالا می باشند.(باستانی، 1390، 33)
تصور دیگری در مورد مجرمین فضای سایبر، که در اولین نظر به ذهن متبادر می شود این است که مرتکبین جرایم کامپیوتری باید دارای مهارت بالایی در کارکرد کامپیوتر باشند تا بتوانند مرتکب چنین جرایمی شوند. اما تاریخ نشان داده است که تمامی این مرتکبین،افراد متخصصی نبوده اند.بطور کلی طیف گسترده ای از افراد مرتکب جرایم این فضا می با شند. از کودکان، دانشجویان، آماتورها، تروریستها، اعضای گروههای جرایم سازمان یافته و حتی مواردی که دولتها به مقاصد سیاسی مرتکب جرایم کامپیوتری می شوند؛ همه از جمله نمونههایی از مرتکبین این جرایم هستند.(خداقلی، 1383، 38)
حقه بازی های مجازی را هر کسی که قادر به ارسال پست الکترونیک باشد یا بتواند از برنامه های گپ اینترنتی استفاده کند، می تواند مرتکب شود. سرقت داده نیز غالباً به سادگی یک کپی کردن است. حتی جرایمی که مستلزم تخصص فنی پیچیده هستند را هم هکرهای غیر حرفه ای می توانند مرتکب گردند. این افراد فقط از کدی که دیگران در راستای اهداف شوم خود نگارش کرده اند استفاده می کنند. صدها وب سایت و گروه خبری به هکرهایی که هیچ گونه دانش فنی در اختیار ندارند، ابزارهای از پیش پیکربندی شده یا خودکاری ارائه می دهند که می توانند با استفاده از آنها سیستم های رایانه ای را مورد تعرض قرار دهند.(زررخ،1389 ،80)
در دستهبندی مرتکبین جرایم رایانهای دو گروه افراد از همه قابل تمایز هستند: دسته اول
افرادی هستند که به انگیزه بازی و سرگرمی با رایانه سروکار دارند که اغلب موارد جوانان و یا افراد بیکار ویا افرادی که وقت آزاد بیشتری دارند می باشند که این افراد مجرمین اتفاقی هستند و جرم ارتکابی منعکس کننده معایب سیستمها و نفوذپذیری شبکهها است. و دسته دوم مرتکبینی که دارای تحصیلات دانشگاهی و تخصص فنی می باشند و با قصد و انگیزه ارتکاب جرم به سوی رایانه و سیستم می روند این جرایم خطرناک هستند و عموماً خسارات مالی هنگفت به دنبال دارند.
امروزه دسترسی به فضای آن لاین به آسانی یک کلیک کردن شده است. با این که بعضی جرایم مجازی، نظیر نگارش و نشر ویروس های جدید یا تهاجم به شبکه های فوق امنیتی هم چنان مستلزم دانش فنی بالایی است، اما طیف وسیعی از جرایم مجازی هستند که اشخاص عادی که بهره هوشی متوسط دارند و دانش فنی شان ناچیز است یا حتی از آن برخوردار نیستند نیز می توانند آنها را مرتکب شوند.(آقامیر، 1390، 23)
یکی از وجوه تمایز مرتکبین جرایم کامپیوتری از یکدیگر نوع انگیزه آنان می باشد. برایناساس سه گروه از مجرمین از یکدیگر شناخته شدهاند، مزاحمان کامپیوتری، خلافکارها و خرابکاران. انگیزه گروه اول صرفاً دستیابی به سیستمهای کامپیوتری و اطلاعات موجود در آن می باشد و اکثراً نوجوانانی هستند که برای تفریح و سرگرمی و ارضای حس برتری جویی دست به این اقدامات میزنند. انگیزه دسته دوم یعنی خلافکارها کسب منفعت مالی است و عمدتاً در دو مقولهی جاسوسی و کلاهبرداری فعالیت دارند که روز به روز بر تعداد این افراد در جهان افزوده میشود. بالاخره انگیزهی دستهی سوم تنها صدمهزدن و ایراد خسارت به دیگران است، که نه به قصد کسب منفعت و نه سرگرمی و تفریح می باشد بلکه افرادی هستند که دارای اختلالات روانی بوده و یا قصد انتقامجویی دارند.(باستانی، 1390، 34 )
در مورد جرایم فضای سایبر این نگرش در گذشته وجود داشته که مجرمین سایبری همگی مرد بوده اند.این نگرش نیز از آن جا ناشی می شود که دانش ریاضی به طور عام و فناوری رایانه به طور خاص از همان ابتدا در انحصار مردان بوده است. هر چند آمارهای مجریان قانون نیز حاکی از این است که در تمامی جرایم، مردان بیش از زنان مستعد ارتکاب جرم هستند. با این حال، آمارهای اخیر حاکی از پر شدن این شکاف جنسیتی است. در اواخر دهه نود، 22 درصد دستگیر شدگان را زنان تشکیل می دادند. این در حالی است که 14 درصد جرایم خشن و 29 درصد جرایم علیه اموال را زنان مرتکب شده اند. (آقامیر، 1390، 24)
به این ترتیب، واقعیت این است که دیگر دانش رایانه در انحصار مردان نیست. آمارهای وزارت بازرگانی آمریکا نشان می دهد که 5/28 درصد برنامه نویسان را زنان تشکیل می دهند که البته درصد ناچیزی از آنها به دنبال بهره برداری نامشروع از مهارت خود هستند. هر چند به هر حال ابزار ارتکاب طیف وسیعی از جرایم مجازی در اختیارشان قرار گرفته است. بنابراین، این نکته مهم را نباید فراموش کرد که جرایم مجازی توسط هر جنسیت، نژاد و هر گروه سنی قابل ارتکاب است. (زررخ،1389،81)بطور کلی سن مجرمین کامپیوتری بین 10 تا 60 سال مشاهده می شود که گروهی از آنها تازه کار و گروهی حرفه ای هستند و گروهی چیزی میان این دو.(خداقلی ،1383، 39)
دیگر خصوصیتی که درمورد این مجرمین می توان بیان نمود، « حس کنجکاوی » است.بسیاری از هکرها (سارقین کامپیوتری )معتقد نیستند که کار آنها نادرست است. آنها معتقدند که هک کردن (سرقت داده ها یا ورود غیر مجاز به سیستم )صرفا بدلیل ارضاء حس کنجکاوی آنهاست.به دلیل طبیعت مجازی فضای سایبر بعضی از هکر ها آنرا به دیده یک بازی می نگرندو در تمایز فضای سایبر از دنیای مجازی مشکل دارند. برای آنها هک کردن فقط یک ماجراجویی است که آنها در دنیای کامپیوتر تجربه می کنند.(باستانی، 1390، 58)
خصوصیات مجرمان رایانهای که نخستین بار توسط اف بی آی(FBI) تهیه شده به چهار دسته طبقهبندی شدهاند:
اول – خصوصیات سازمانی
دوم – خصوصیات عملیاتی

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~