جنگ جهانی دوم

دانلود پایان نامه

4-15-زبان و خط در تالش شمالی
زبان تالشی دارای سه گویش اصلی شمالی،مرکزی و جنوبی است .تالشان تالش شمالی به گویش شمالی این زبان سخن می گویند. این گویش ها درود خود لهجه های مختلفی دارند مانند «اوراتی» که اورندی ها صحبت می کنند و لیکژی که لریکی ها بدان تکلم می کنند. در سال هایی که خانات تالش هنوز وجود داشت تالش ها مکاتبات خود را به فارسی انجام می دادند. پس از آن خط کریل روسی جایگزین گشت. پس از انقلاب اکتبر 1917 و در دوره نخست جنبش فرهنگی تالش صدها کتاب به تالشی با خط لاتین نگاشته شد. دراواخر شوروی و اوائل استقلال آذربایجان تالش ها دیگربار چند سال به کریل نوشتند. بعد استقلال آذربایجان مدرسه ها بنا کردند به لاتین نوشتن و برخی بر کریل پا فشردند. تالش های در مهاجرت اکنون هم به کریل هم به لاتین می نویسند که به کریل نوشتن دلایل سیاسی دارد. از جمله تلاش برای متمایز بودن ازخط رسمی و حکومتی آذربایجان که لاتین آذری هماهنگ با ترکیه است.
4-16-لباس، صنایع دستی و میراث معنوی تالشان در تالش شمالی
باورها و نقل ها و اشعار فولکلور بسیار در میان تالشان شمالی باقی مانده است بخشی از آن نیز توسط محققان روس و غیر روس گرداوری شده است در دو قرن اخیر.اما لباس و صنایع دستی بسیار افت کرده اند. بخشی از لباس زنانه باقی مانده مانده.بدین معنا که لباس تالشی شامل «پاجمه» شوار «جلخته» و… به شکل کامل اکنون استفاده نمی شود.در موزه سنت پطرز بور یک دست لباس کامل تالشی که میللر هدیه کرده موجود است. لباس مردانه کاملا از بین رفته است.کمی حصیر بافی باقی مانده است و در بعضی روستا ها هنوز خولچه(قالیچه) می بافنددر آکون(ارکوان آستارا) ظروف گلی هنوز ساخته می شود.
4-17-تالشان تالش شمالی و جنگ
تالشان بسیاری در جنگ جهانی اول و دوم شرکت کردند.در سال 1339 بسیاری از تالشان به جبهه های جنگ روسیه با فنلاند می روند، بعد دو سال روسیه وارد جنگ جهانی می شود که از 41 تا 45 ادامه داشته و بسیاری از تالش ها از جبهه های جنگ با فنلاند به جبهه ی های جنگ جهانی دوم می روند مانند هزی اصلانف، وی ژنرال مایور تانک های دیویزیا بود او 3 ماه قبل از فتح برلین شهید شد. او یکبار در زمان حیات قهرمان سراسر شوروی شد و بار دوم چند سال بعد از مرگ قهرمان ملی اعلام شد و پیکره ی یاد بودش ساخته شد بعد از جنگ جهانی دوم تالش دچار قحطی شد و بسیاری جان خود را در اثر گرسنگی از دست دادند. پس از فروپاشی شوروی و آغاز جنگ قره باغ میان ارمنستان ژنرال های تالش همچون علی اکرم همت اف به جنگ قره باغ رفتند.پیروزی ها و پیشروی هایی داشتند. اما بی ثباتی حکومت مرکزی و عدم توجه دولت مرکزی به آنها موجب بازگشت آن ها به لنکران و تاسیس جمهوری تالش مغان گشت.
4-18-تحولات سیاسی تالش جنوبی در ترکیب ایران

مطلب مشابه :  پیشینه تجربی، ،