حضرت ابراهیم

قرآن کریم ایثارگران و کسانی را که در راه هدف و مقصد ارزشمند و برای نجات دیگران ، از مال و جان خود گذشته اند ، مورد ستایش قرار داده است . یکی از نمونه های بارز ایثار ، حضرت ابراهیم (علیه السلام) است . ابراهیم (علیه السلام) کسی است که امام خمینی (ره) درباره ی او می فرماید : « حضرت ابراهیم (علیه السلام) بنیانگذار ایثار است ». (امام خمینی(ره) ، 1361، ج 9 ، ص 53)
حضرت ابراهیم (علیه اسلام) از خدایان و بت های مشرکان بیزاری جسته ، ترسی به خود راه نداد و جان بر کف ، بت ها را درهم شکست و فریاد برآورد : « اُفٍّ لَکُم وَ لِما تَعبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ» ؛ (انیاء ، آیه 67) «اف بر شما و بر چیزهایی که جز خدا می پرستید ».
او نجات مردم عصر خود را از منجلاب شرک و بت پرستی ، بر حفظ جان ، سلامت و حتی خود ترجیح داد و قدم در راه پرخطری نهاد . او آن چنان آشکارا اقدام می کرد ، که حتی مردم با بتکده ی ویران رو به رو شدند ، فهمیدند که این کار از جوانی ایثارگر به ابراهیم ، ساخته است . لذا گفتند : « قالوسَمِعنا فَتَیَ یَذکُرُهُم یُقالُ لَهُ اِبراهیمُ ؛(انیاء ، آیه 60) « شنیده ایم که جوانی به نام ابراهیم ، بتهای ما را (به بدی) یاد می کند ».
ابراهیم (علیه السلام) ایثارگری است که وقتی حضرت دوست ، عزیزترین موجودی ِ او را طلب می کند ، او را به قربانگاه می برد و خواست حضرت حق را ، بر عشق فرزند ، ترجیح می دهد . خداوند بعد از این امتحان و اثبات ایثارگری ، ابراهیم (علیه السلام) را این گونه ستود : «سَلامٌ عَلی اِبراهیمَ کَذِلکَ نٌجزِی المٌحسِنینَ اِنَّهُ مِن عِبادِنا المُؤمِنینَ ؛ (صافّات ، آیه 109 تا 111)« سلام بر ابراهیم ، ما نیکوکاران را این چنین پاداش می دهیم ، او از بندگان مؤمن ما است ».
نمونه دیگر که قرآن کریم مطرح نموده است ، ایثار حضرت علی (علیه اسلام) به منظور حفظ جان حضرت رسول (صلی الله علیه وآله وسلم) است . خداوند متعال می فرماید : «وَ مِنَ النّاسِ مَن یَشری نَفسَهُ ابِتغاءَ مَرضاتِ اللهِ ؛ (بقره ، آیه 207) «و بعضی از مردم برای رسیدن به خشنودی خدا جان خویش را فدا می کنند » .
(میر عرب ،1384،ص14)
ب) ستایش از ایثار در روایات :
معصومان (علیهم السلام) تعریفی بسیار عالی از ایثار ارائه نموده اند . آنان ایثار را : «خوی و خصلت ابرار و برگزیدگان الهی و نیز نیکوترین احسان و بالاترین مراتب ایمان » شمرده اند . امیرمؤمنان ، علی (علیه السلام) ، می فرماید : «اَلِأ یثارُ سَجِیَّهُ الابرارِ وَ شیمهُ الاخیارِ ؛ (آمدی ، 1405ﻫ ، ج 2 ، ص 164) ایثار خوی نیکوکاران و شیوه نیکان است ».
(میر عرب،1384،ص17)
3) آثار ایثار :
ایثار آگاهانه و با اخلاص ، نتایج زیبا و گرانقدری به دنبال خواهد داشت :
1- بروز زیبایی های انسانی
2- زبونی و شکست دشمن
3- سروری و سرافرازی
(میر عرب،1384،ص17)
4) جلوه های ایثار :
الف) مقدم داشتن دیگران بر خود ، هر چند به چیز اندک
ب) مقدم داشتن خواست الهی بر هوای نفس
ج) روح سلحشوری ، فداکاری و از خود گذشتگی
د) ترجیح حق بر باطل
(همان،ص 19)