فروش فایل پایان نامه : حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

فروش فایل پایان نامه : حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

فروش فایل پایان نامه : حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

اهداف ایکائو:

اهداف ایکائو در ماده 44 کنوانسیون شیکاگو بین هر کشوری به شرح ذیل احصا شده است: هدف و منظور این سازمان آن است که اصول و امور فنی هوانوردی بین­المللی را توسعه داده و نسبت به پی­ریزی و پیشرفت موضوع حمل و نقل هوایی بین­المللی تقویت بعمل آورده تا اینکه:

الف- پیشرفت امور هواپیمایی بین­المللی کشوری در سراسر جهان با کمال نظم و ایمنی تأمین گردد؛

ب- از فنون مربوط به طراحی و به کار بردن هواپیما در جهت صلح­جویانه تشویق و ترغیب به عمل آید؛

ج- توسعه شرکت­های هواپیمایی و فرودگاه­ها و وسائل هوانوردی جهت هواپیمایی بین­المللی کشوری

تقویت و تشویق گردد؛

د- احتیاجات مردم جهان از لحاظ حمل و نقل هوایی ایمن، منظم، مؤثر و مقرون به صرفه گردد؛

هـ- از رقابت­هایبی­جهت که موجب زیان و تضعیف امور اقتصادی است جلوگیری به عمل آید؛

و- حقوق کشورهای عضو کنوانسیون کاملاً محترم شمرده شده و هر یک از کشورهای عضو کنوانسیون

اجازه و فرصت مناسبی برای به کار انداختن شرکت­های هوایی بین­المللی داشته باشند؛

ز- تبعیض بین کشورهای عضو کنوانسیون از بین برود؛

ح- تأمین ایمنی پرواز در امور هوانوردی بین­المللی توسعه و تعمیم یابد؛

ط- بطور کلی در توسعه و تکامل کلیه­ی جوانب و جهات امور هوایی بین­المللی کشوری ترقی و پیشرفت

حاصل گردد.

این اهداف سازمان باید به همراه مقدمه کنوانسیون بین­المللی هواپیمایی کشوری خوانده شود که می­گوید:

«نظر به اینکه پیشرفت و توسعه هواپیمایی بین­المللی کشوری در آتیه می­تواند منشأ کمک به ایجاد مؤدت و حسن تفاهم و تحکیم روابط حسنه و حفظ آن در بین­الملل و افراد جهان باشد و یا بالعکس عدم استفاده­ی صحیح از آن ممکن است امنیت عمومی را متزلزل ساخته و به مخاطره اندازد، نظر به اینکه جلوگیری از اختلاف و توسعه همکاری بین­الملل و نفوس بشری رُکن اساسی صلح جهانی شناخته شده است، لذا برای اینکه هواپیمایی بین­المللی کشوریبر مبنای صحیح و منظم استوار گردیده و سرویس­های هواپیمایی بین­المللی کشوری بر اساس تساوی حقوق بهره برداری با اصول صحیح و مقرون به صرفه تأسیس و تشکیل گردد، دول امضاء کننده کنوانسیون، موافقت خود را نسبت به پاره­ای از اصول و ترتیبات اعلام داشته و برای این هدف، اقدام به انعقاد این کنوانسیون نموده­اند.»

اشاره کنوانسیون شیکاگو در ابتدای ماده 44 به توسعه «اصول و امور فنی هوانوردی بین­المللی» و «پیشرفت حمل و نقل بین­المللی» نشانگر این است که ایکائو، علاوه بر مأموریت برای توسعه هوانوردی، توجه خاصی به مسائل فنی هواپیمایی دارد و امور فنی حتی از اولویت­های اهداف ایکائو می­باشد. توجه ایکائو به مسائل مربوط به توسعه حمل و نقل عمومی با توجه به سابقه­ی تاریخی تشکیل آن طبیعی به نظر می­رسد. قبل از جنگ دوم جهانی، استفاده از هواپیما برای حمل و نقل مسافر، کالا و پست شروع شده و در حال پیشرفت بوده ولی در مدت جنگ دوم جهانی کلیه تلاش­ها در کشورهایی که به نوعی در جنگ درگیر بودند معطوف به استفاده از هواپیما در پیشبرد جنگ بوده و ایکائو مأموریت یافت بعد از جنگ با توسعه شرکت­های هواپیمایی، هواپیما را برای استفاده مردم در سطح جهان سوق دهد.[1] بدین منظور، ابتدا توسعه  بی­خطری و ایمنی پرواز[2] و سپس تأمین امنیت[3] پرواز دو عنصر مهم در اهداف ایکائو تلقی گردیدند. ایکائو در طول 65 سال فعالیت خود همواره به خوبی نشان داده است که ایمنی پرواز برای سازمان اهمیت خاصی دارد و تلاش­هایی برای حفظ و توسعه آن انجام داده است.

[1]. تالیان، کریستوفر، ترجمه قنبری، حمید، حقوق هوایی، چاپ اول (تهران: انتشارات مجد، 1390)، ص. 80.

[2].Safety.

 

[3]. Security.

دانشگاه  آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

 

عنوان:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

پایان نامه حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~