خانواده های نابسامان

خانواده های نابسامان

خانواده های نابسامان

– در جوامع صنعتی بیشتر از جوامع سنتی است و هر قدر درجه صنعتی شدن بیشتر باشد نابسامانی زیادتر است.
– در جوامع شهری بیشتر از جوامع روستایی است بعلت غلبه کنترل در جوامع روستایی و نفوذ سنت ها.
– در جوامع منهای مذهب بسی بیشتر از جوامع مذهبی است زیرا مذهب خود عامل کننده است.
– در جوامع بحرانی و اسیب دیده بیش تر از جوامع با ثبات و آرام است.
– در جوامعی که افراد آن بومی هستند بسی کمتر از جوامعی است که در آن افراد آن مهاجر و غیر بومی هستند.
– در جوامعی که راهنمایان اخلاقی، سخنوران و مبلغان نفوذی دارند نابسامانی کمتر است.
دکتر کی نیا، در مورد از هم پاشیدگی کانون خانواده و تاثیر آن بر روی فرزندان می گوید: از پژوهش های علمی و عینی جامعه سنجی خانواده های نابسامان، چنین بر میآید که کانون های نابسامان خانوادگی که افراد بزهکار تحویل جامعه داده اند، اغلب، دارای یک یا چند خصیصه ذیل بوده اند:
1- تبهکاری، انحراف یا میگساری برخی از اعضای خانواده .
2- از هم پاشیدگی کانون خانوادگی بر اثر فقدان والدین یا یکی از آنها، خواه بر اثر مرگ یا طلاق یا ترک خانواده.
3- عدم مراقبت والدین از فرزندان در اثر جهالت یا سایر نقیصه های حسی یا ناتوانی و علیلی.
4- فضای نامطلوب خانوادگی در اثر تبعیض، افراط در نازپروری یا خشونت، اهمال کاری، حسادت، کثرت عائله یا عده ی اولاد، مداخله ی ناروا و مفرط سایر اعضای خانواده، سلطه ی بیجا و خشونت آمیز
یکی از اعضای خانواده.
5- اختلاف نژادی یا مذهبی، اختلاف اصولی در اسلوب رفتار، فرزند خواندگی، زندگی در پرورشگاه.
6- مشکلات مالی، عدم کفایت درآمد، بیکاری ، کار کردن مادر در خارج از کانون خانوادگی خود
و بی سرپرست گذاشتن کودک.
تحقیقات جامعه شناسان و بررسی کنندگان مسائل خانواده نشان داده است که وقوع طلاق میان زوجین می تواند از علل ارتکاب جرم از ناحیه اطفال باشد، سبب گمراهی کودک شود و او را به ورطه ی فنا سوق دهد. به هر حال نبود پدر و مادری بالای سر کودکان، سبب متلاشی شدن فکر و اندیشه سرگردانی آنهاست. این امر ممکن است آنها را به پرتگاه سرقت، بی عفتی و بدبختی های دیگر سوق دهد و شاید یکی از علل سختگیری اسلام در جلوگیری از طلاق و از هم پاشیدگی کانون خانواده، توجه به همین امر و برای جلوگیری از وقوع جرم و جنایت باشد. تحقیقات نشان می دهد سطح جنایت در چنین افرادی بالا و ظرفیت جناییشان زیاد است.
امروزه طلاق نیز تهدید مهمی برای سلامت جامعه به شمار می رود که آن را از مهم ترین و در عین حال تلخ ترین پدیده های حیات انسان تلقی می کنند. طلاق پدیده ای است اقتصادی، به این صورت که با گسست خانواده، به عنوان یک واحد اقتصادی می انجامد و با امحاء تعادل روانی نیروی انسانی تولید و خدمات
در جامعه، موجبات بروز اثرات سهمگین در حیات اقتصادی را نیز فراهم می سازد. گذشته از این، طلاق
پدیده ای است موثر بر تمامی جوانب جمعیت در یک جامعه. زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می نهد چون تنها واحد شروع و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می پاشد و از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت
اثر می گذارد چون موجب می شود فرزندانی محروم از نعمت های خانواده، تحویل جامعه گردند
که به احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در احراز مقام شهروندی یک جامعه اند. دیگر آن که طلاق، یک پدیده فرهنگی نیز هست چون در هر جامعه و هر فرهنگ، صیغه ای خاص می یابد و به نوعی رنگ جامعه ای
را می پذیرد که در آن تکوین یافته است. بدین سان می توان گفت جامعه ای که در آن از حدی متعارف
تجاوز کند، هرگز از سلامت برخوردار نخواهند بود.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~