در دوران پس از انقلاب

دانلود پایان نامه

وجوه تمایز
وجوه تشابه
محله محدوده نسبتاً مشخص جغرافیایی – فضایی دارد، در حالی که محدوده همسایگی در طی زمان با توجه به تغییر در معنای اجتماعی آن، دچار تغییر می شود (برای مثال در دین اسلام محدوده همسایگی تا شعاع چهل خانه در نظر گرفته شده است در حالی که در شرایط امروزی چنین تقریبی در برخی نقاط شهری از محدوده محله نیز فراتر می رود.
هر دو مفهوم بر نوعی اساس مکانی (مجاورت مکانی)استوارند.
تعاملات گرم میان خانوارهای عضو اجتماع همسایگی بیشتر اتفاق می افتد، اما بین خانوارهای یک محله ممکن است به هیچ وجه اتفاق نیفتد.
محدوده هر دو مفهوم ممکن است در نتیجه توسعه فضایی شهری و تغییرات اجتماعی – اقتصادی دچار تغییر شود، هرچند که دامنه تغییر ممکن است متفاوت باشد.
احتمال مشارکت همسایه ها در امور مشترک بیشتر است، درحالی که بین هم محله ای ها این مشارکت کمتر اتفاق می افتد.
هر دو مفهوم معناهای اجتماعی و فرهنگی را با خود دارند.
نوع مشارکت بین همسایه ها و هم محله ای ها، متفاوت است. فعالیت های مشارکتی همسایه ها از نوع فعالیت های امور روزمره است، در حالی که در بین هم محله ای ها از نوع فعالیت های عمومی است.
نسبت جغرافیایی محله و اجتماع همسایگی، نسبت عام و
خاص است.
3-5- مفهوم واحد همسایگی
«واحد همسایگی به منزله خانه های مسکونی با محیط پیرامونی آن است که در کنار هم یک کل بهم پیوسته را تشکیل می دهند و دارای یک هویت جمعی و محله ای است. این هویت جمعی در واحد همسایگی باعث ایجاد رشد و پویایی جمعی، افزایش ارتباطات اجتماعی و احساس همبستگی اجتماعی می شود(صمدی، 1373).
تصویر 3-1-الگوی اجتماعی واحد همسایگی ((URL6, 2014
9
9
تصویر 3-1-الگوی اجتماعی واحد همسایگی ((URL6, 2014
9
9
واحد های همسایگی مکان هایی هستند که مردم در آنها زندگی می کنند به عبارت دیگر واحد های همسایگی بر یک احساس تعلق به مکان شخصی که خاطرات و زندگی های مردم در آن ثبت شده است دلالت دارند. واحد همسایگی یک حوزه یا ناحیه محلی گرد برخی مکان ها و قسمتی قابل تشخیص از یک ناحیه شهری، ناحیه ای متشکل از کاربرد های متنوع و مختلط که در درون ساختار یک شهر تلفیق و یکپارچه گشته ،تعریف شده است. ناحیه ای شهری با دارا بودن گستره ای متنوع از انواع ساختمان، معابر و فضای باز عمومی که تنوع فعالیت انسانی را ارائه می دهند (پاکزاد، 1369). 
3-6- ایده واحد همسایگی (شکل گیری در غرب):
در دوران پس از انقلاب صنعتی و انباشته شدن شهرها از جمعیتِ شاغل در بخش صنعتی و توسعه ماشینیزم، دیدگاه های متفاوتی در رابطه با توسعه شهرها و ویژگی های درونی آنها مطرح شد. نظریه ها و جنبش های اصلاح طلبانه ای برای اصلاح ساختار فضایی شهرها شکل گرفتندکه خواستار حذف معضلات شهرها و برگردان آرامش گذشته به آنها بودند. یکی از این نظریات تئوری«واحد همسایگی » بود که توسط «کلارنس پری » مطرح شد (عینی فر، 1386).
3-6-1- واحد همسایگی ( مجموعه مسکونی خود اتکا)
«واحد های مسکونی» لوکوربوزیه (1953، 1960) و «واحد همسایگی» یا محله پیشنهادی کلارنس پری (1927) دو راه حل عام طراحی محله در نیمه اول قرن بیستم اند. واحد های مسکونی مارسی جمع بندی دیدگاه های لوکوربوزیه برای ساخت مسکن انبوه است . مجموعه ای خوداتکا شامل 330 واحد مسکونی در ساختمانی هفده طبقه که در محیط سبز وسیعی ساخته شده است. امکانات خرید در یکی از طبقات میانی مجموعه ومهد کودک و مابقی امکانات عمومی روی بام ساختمان طراحی شده است. این مدل عام را طراح که به منزله اجتماعی کامل و مجموعه ای خود اتکا پیشنهاد کرده است. چنین اجتماعی، اگر چه توسط جامعه شناسان، اجتماعی با توانایی محدود نامیده می شود. می تواند تا حدودی احساس زندگی دراجتماعی محلی منسجم را به وجود آورد (عینی فر، 1386).
کلارنس پری الگوی در سطح «واحد همسایگی» را به منزله محیطی اجتماعی ـ کالبدی برای توسعه مناطق مسکونی شهری پیشنهاد کرد. پری چهار عنصر اصلی را برای چنین محیطی تعریف کرد که شامل یک مدرسه ابتدایی، پارک کوچک یا زمین بازی، فروشگاه های کوچک و ترکیبی از ساختمان ها ، خیابان ها و خدمات عمومی با دسترسی ایمن پیاده بود(perry, 1929). اندازه کنترل شده، حریم های روشن و تفکیک شده ، فضاهای باز، فضاهای اداری، خدمات تجاری در مقیاس محله ، و نظام شکل گیری خیابان های داخلی، شش ویژگی کالبدی پیوند دهنده چهار عنصر اصلی محله اند.از دههه 30 میلادی واحد همسایگی پری در برنامه ریزی محله های جدید مسکونی شهرهای دنیا به شکل گسترده ای استفاده شد (Porteeous, 1977).
پری تا حد زیادی تحت تأثیر منطقه بندی، نحوۀ واگذاری مسکن و دیگر جنبش های اصلاح طلبانه مطرح در آن زمان در ایالات متحده قرار داشت. طرح وی علائق روز افزون به مشارکتی کردن خدمات شهری را نشان میدهد. گزارش اصلی سال ۱۹۲۹ به صورت بخشی از طرح منطقه ای نیویورک نگاشته شد که رهنمودی برای توسعه حومه های شهری بود. این نظریه که در ۹۰ سال اخیر از پیشروترین نظریات شهرسازی بوده است و توانسته تا حد زیادی در مدیریت شهری، کاهش معضلات اجتماعی و ایجاد هویت در محلات موفق عمل کند. پری بر این باور بود که زندگی گروهی که در فطرت انسان ها نهفته است. برای او مطلوب بوده و پیش نیاز نظم و آموزش اجتماعی است. تا کنون پروژه های بسیاری نیز بر اساس نظریه واحد همسایگی در حومه های نیوجرسی، بوستون، نیویورک و فلوریدا ساخته شده است. .(Perry,1929)

مطلب مشابه :  درمان‌های شناختی رفتاری، رفتار درمانی شناختی، درمان شناختی رفتاری