راهبردهای یادگیری، انتقال اطلاعات، عملکرد تحصیلی

راهبردهای یادگیری، انتقال اطلاعات، عملکرد تحصیلی

راهبردهای یادگیری، انتقال اطلاعات، عملکرد تحصیلی

هانس(1997)، نورتون(1990) در پژوهش های خود نشان دادند که؛ در کلاس های درسی که معلمان قبل از شروع مباحث درسی اهداف را بیان کردند به نسبت کلاس هایی که چنین کاری انجام نمی شد دانش آموزان در رسیدن به اهداف عملکرد بهتری داشتند و همچنین دانش آموزان از راهبردهای یادگیری خود تنظیم به مراتب بیشتر وبهتر استفاده می کردند.
پژوهش های زیادی نشان داده اند که یکی از بهترین راهکارها برای آگاهی دانش آموزان از اهداف و معیارها ی موردنظر نوشتن آنها در ابتدای درس پای تابلو است(هانسل،1997) در حالی که پژوهش های دیگر نشان دادند که بیان کردن اهداف به شکل کلامی برای دانش آموزان کفایت می کند (راست،پریس و دانووان،2003).
سایر راهبردهای موثردر مشخص و روشن کردن معیارها ،اهداف و استانداردها عبارتند از:
بیان کردن اهداف و عملکردها در قالب جملات و با ساختار دقیق به صورت مکتوب برای دانش آموزان
افزایش بحث و گفتگو همراه با تبادل نظر بین معلم و دانش آموزان درباره استانداردها واهداف درکلاس قبل از شروع و انجام ارزیابی های تکوینی
به عمل آوردن امتحانات کتبی ازدانش آموزان و تعریف و توضیح آن بخش هایی که دانش آموزان ازآنها سوال دارند
در باب اصل 2
تسهیل و توسعه ی فرایند خودارزیابی دانش آموز(خود واکنشی )در جریان یادگیری
باز خورد راهبردی به دانش آموز اطلاع می دهد ، که آیا از یک راهبرد خوب استفاده می کند یا خیر و چقدر استفاده از راهبرد عملکرد او را بهبود بخشیده است( پرسلی و همکاران،1999). راهبرد ها به دانش آموزان کمک می کنند ، به تکلیف توجه کنند، روی خصوصیات مهم تمرکز کنند، مطالب را سازماندهی کنند و جو ّ روانشناختی فعال و مساعدی را برای یادگیری حفظ کنند( وین استاین و مایر ،1986).
یکی از شیوه های اساسی برای افزایش و تسهیل خودنظم دهی دانش آموزان فراهم آوردن زمان کافی برای انجام تمرین هایی است که دانش آموزان با انجام آنها بتوانند به اشتباهات خود پی ببرند(مکادونالد و باند، 2003).
یافته های پژوهشی نشان می دهد که خود ارزیابی دانش آموزان منجر به بالا بردن و افزایش سطح یادگیری و پیشرفت آنها به میزان قابل توجهی می شود .به عنوان مثال مکادونالد و باند (2003) نشان داده اند دانش آموزانی که از خودنظم دهی بیشتری درآزمون های تکوینی برخوردار بودند در امتحانات نهایی از نمرات و عملکرد بهتری نیز برخوردار بودند.
در باب اصل 3
انتقال اطلاعات با کیفیت خوب(اطلاعات کیفی خوب) از جانب معلم به دانش آموز درباره ی نحوه و میزان یادگیری دانش آموز
بسیاری از پژوهش ها نشان داده اند که معلم نه تنها در افزایش ظرفیت خودنظم دهی دانش آموزان نقش کلیدی را ایفا می کند بلکه به یک منبع مهم بازخورد بیرونی نیز به حساب می آید(فریمن و لویز 1998). بازخورد معلم یکی از منابعی است که دانش آموزان وسیله ی آن از میزان پیشرفت خود و رسیدن به اهداف و معیارهای تعیین شده آگاهی پیدا می کنند (فریمن و لویز 1998). بازخورد بیرونی کیفی مناسب به صورت ارائه ی اطلاعاتی است که دانش آموز وسیله ی این اطلاعات از اشتباهات خود آگاهی یافته و درصدد اصلاح آنها بر می آیند(فریمن،2002).
برای ارائه یک بازخورد کیفی مناسب لانسفورد(1997) دو اصل اساسی را مطرح کرده است:
نوشتن اطلاعات بازخوردی در قالب نوشته و ارائه ی آن ها به دانش آموز طوری که دانش آموز بتواند آنها را در عمل بکار گیرد.
نوشته ها باید به صورتی باشند که برای دانش آموز قابل فهم و در چارچوب معیارهای از پیش تعیین شده باشند.
گیبس و سیمپسون (2003) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند، دانش آموزانی که برای انجام تکالیف بازخورد دریافت می کردند اغلب هم نظارت بیشتری بر فرایند یادگیری خود داشتند و هم در خودنظم دهی و عملکرد تحصیلی از پیشرفت قابل توجهی برخوردار بودند.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~