رشته حقوق-دانلود پایان نامه : توسعه اقتصادی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امنیتی تهدید و از آن به عنوان ابزار فشار بر دولت افغانستان استفاده میکند، ناقض است. هرچند ممنوعیت استفاده از فشار سیاسی و اقتصادی، در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین در مورد انعقاد معاهدات میان دولت ها درج نگردیده است. پافشاری که از سوی کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته در این مورد وجود داشت منجر به صدور اعلامیه از سوی این اجلاس گردید. این اعلامیه بهره گیری از ابزارهای سیاسی و اقتصادی برای فشار بر کشورها، غرض تحمیل انعقاد معاهده را ممنوع ساخت. اگرچه اعلامیه ازنظر حقوقی ارزش معاهده را برخوردار نیست. به همین دلیل هنوز فشار سیاسی و اقتصادی از سوی کشورهای در انعقاد معاهدات به شکل صریح ممنوع نه شده است.
در افغانستان هیچ کس نمیتواند نقش تعیین کننده آمریکا در تصمیم گیری ها و اراده دولت مردان افغانستان را انکار کند؛ بنابراین انعقاد این دو پیمان، در شرایط فشار و تهدید به قطع کمکها درحالی که تداوم دولت افغانستان بدون این کمکها ناممکن است، کمتر از اعمال زور و تهدید نظامی نیست. پس واضح است که دولت افغانستان در انعقاد این پیمان ها اراده آزاد نداشته است.
پیمان امنیتی – افغانستان و آمریکا ازنظر ماهوی نیز یک پیمان تدافعی یا تهاجمی نبوده، بلکه صرف یک معاهده وضعیت نیرو است که چهارچوب حقوقی حضور نیروهای آمریکا بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان را معین میسازد. هرچند در این پیمان آمریکا هر نوع تجاوز بر افغانستان را مایه نگرانی خود اعلام نموده، اما متعهد نگردیده که در صورت وقوع چنین تجاوزی اقدام به پاسخ نظامی خواهد کرد. بلکه تلاش نموده تا این موضوع به صورت مبهم در قالب جملات و کلمات چندپهلو بیان دارد. علاوه بر آن برخلاف تعهد افغانستان، در مقابل دیوان کیفری بین المللی است. افغانستان صلاحیت این دیوان را، مبنی بر رسیدگی به جرائم داخل صلاحیت آن در قلمرو خویش پذیرفته است؛ بنابراین اعطای مصونیت قضایی به نیروهای آمریکا، تعهد به عدم تحویل آن ها به دیوان بین المللی کیفری، برخلاف تعهد افغانستان به دیوان بین المللی کیفری است.
این پیمان ها ازنظر حقوق داخلی افغانستان ماهیت رسمی دارند، به عنوان یک معاهده رسمی پنداشته میشوند. ازنظر حقوق داخلی ایالات متحده آمریکا یک موافقت نامه اجرایی است که نیازمند تصویب کنگره آمریکا نیست. گرچه این موضوع ازنظر حقوقی مشکل ندارد، اما یکی از اهداف افغانستان از انعقاد این پیمان ها دریافت کمکهای اقتصادی سالانه از آمریکا است؛ بنابراین در صورت عدم موافقت کنگره به اعطای این کمکها می تواند مشکلات جدی میان دو کشور ایجاد نماید. پس بایستی تلاش میشد تا این تعهدات جایگاه حقوقی رسمی در قوانین آمریکا بیابد.
این پیمانها در بسیاری از موارد ناقض قانون اساسی افغانستان، است. قانون اساسی افغانستان تمامی قوانین و معاهدات بین المللی که مخالف این قانون یا احکام اسلامی باشد را بی اعتبار دانسته است؛ بنابراین امضای پیمان های استراتژیک و امنیتی با آمریکا که در چند مورد ازجمله ماده سوم و 122 به شکل صریح با قانون اساسی در تقابل قرار دارد. این مخالفت با قانون اساسی باعث عدم اعتبار این پیمان ها، در حقوق داخلی افغانستان میگردد. شاید یکی از دلایل تلاش آمریکا برای تغییر قانون اساسی در افغانستان به بهانه تغییر نظامی سیاسی از نیمه ریاستی به پارلمانی ایجاد توازن میان این پیمان ها با قانون اساسی افغانستان باشد.

فصل سوم
تعهدات متقابل افغانستان- آمریکا در چارچوب پیمان های استراتژیک و امنیتی

مقدمه

تمامی معاهدات بین المللی اعم از دوجانبه و چندجانبه بیان کننده حقوق و تعهداتی برای اعضای آن است. هریک از کشورهای عضو یک معاهده بین المللی تعهداتی را در مقابل دیگری می پذیرد و در مقابل از حقوقی نیز بهره مند میشوند. بر مبنایی همین تعهدات، تکالیف و حقوق طرفین معین شده و مسئولیت آنها در برابر دیگر اعضا یا عضو معاهده مشخص می گردد.
پیمان استراتژیک افغانستان – امریکا که در اول مه سال 2012 میلادی ، میان رئیس جمهور افغانستان و امریکا در کابل به امضا رسید، دارای هشت بخش و چندین بند است. این پیمان درواقع به عنوان نقشه راهبردی همکاریهای دو کشور در آینده است. این سند روابط دو کشور را در چهار حوزه تعریف و تبیین کرده است که این حوزه ها عبارت است از:
همکاری های نظامی و امنیتی،
کمک های اقتصادی و توسعه زیربناهای اقتصادی افغانستان،
تقویت همکاری های منطقه ای،
گسترش روابط فرهنگی، اجتماعی و آموزشی.
مهم ترین بخش، حوزه همکاریهای نظامی و امنیتی است. بخش سوم پیمان استراتژیک این موضوع را به امضای پیمان جداگانه میان دو کشور که مطابق با قوانین و دستورات داخلی دو طرف تهیه میشود، ارجاع داده است. این پیمان امنیتی نیز بعد از کشمکش فراوان، در 8 مهر سال 1393 میان دو کشور به امضا رسید. مطابق با این اسناد، همکاریهای نظامی- امنیتی در سه بخش تنظیم خواهد شد:
آموزش و تجهیز نیروهای نظامی افغانستان،
کمک به نیروهای نظامی در عملیات ضد تروریسم ازجمله عملیات مشترک در صورت نیاز و درخواست افغانستان،
حمایت از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی .
هدف دولت افغانستان از امضای این پیمان ها تقویت روابط سیاسی- امنیتی با آمریکا و جذب کمکهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی آمریکا و دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی بعد از سال 2014 است. بهطور خلاصه پیمان استراتژیک روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را پوشش داده و روابط و همکاری های نظامی را پیمان دوجانبه امنیتی تبیین می نماید. در این فصل تعهدات متقابل طرفین این پیمان ها را، در دو مبحث، به ترتیب ابتدا تعهدات آمریکا به افغانستان، در مبحث بعدی نیز تعهدات افغانستان به امریکا، در قالب چندین گفتار بحث خواهد شد، اینکه تا چه حد این پیمان ها اهداف افغانستان را از امضای این اسناد برآورده میکند.

مبحث اول: تعهدات آمریکا به افغانستان

گفتار اول: تعهدات اقتصادی
افغانستان هنوز با یک کشور باثبات و امن فاصله زیادی دارد. در افغانستان مشکلات اقتصادی و فقر، در کنار سایر عوامل مانند نبود یک حکومت مقتدر، گروه های مسلح غیرقانونی، عدم حاکمیت قانون و مداخلات برونی یکی از عوامل عمده ناامنی به شمار می رود. فقدان برنامه ریزی صحیح، تغییر در سیاست ها، عدم توجه به واقعیات ژئوپلیتیکی و اتکای بیش ازحد به قدرت نظامی، بدون توجه لازم به برنامه های توسعه و یاری رسانی به غیرنظامیان، عوامل اصلی دوام ناامنی در افغانستان میباشند .
ایجاد و حفظ ثبات در افغانستان تنها در پرتو پیشبرد توسعه اقتصادی و فرهنگی در این کشور میسر خواهد بود؛ بنابراین باید در ارائه هر راه حلی برای افغانستان، پیشبرد توسعه را اولویت اصلی قرارداد. در این راستا تعهدات جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان و رفاه مردم این کشور مجدداً موردتوجه و اولویت قرار گیرند. تاز مانی که مردم از امکانات اولیه برای زندگی برخوردار نباشند، امید به آینده زنده نشود، تولید مواد مخدر ادامه داشته، درنتیجه بیکاری، مهاجرت و بهره برداری گروههای مخالف و شورشی از نیروهای بیکار، تداوم خواهد داشت. سیاست کلیه بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای افغانستان، به ویژه آمریکا باید در جهت کاهش فقر در این کشور و اجرای طرح های توسعهای به منظور بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد .
پیمان استراتژیک و امنیتی منعقده میان افغانستان و امریکا نیز این مهم را موردتوجه قرار داده است. هردو پیمان نیاز افغانستان، به کمک های کشورهای خارجی، به ویژه آمریکا را برای توسعه اقتصادی افغانستان ضروری دانسته است. در مقدمه این پیمان ها نیز تقویت نهادهای دولتی، حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی درازمدت، گسترش همکاریهای منطقه ی، اهداف عمده را تشکیل می دهند . در بخش پنجم پیمان استراتژیک، انکشاف اقتصادی و اجتماعی، ظرفیت سازی منابع بشری و مدیریت منابع طبیعی افغانستان، برای ثبات منطقه ی، رشد اقتصادی پایدار و احیای مجدد افغانستان در پی بیش از سه دهه جنگ، حیاتی پنداشته است. عمده ترین تعهدات طرفین در این بخش که بیشتر در پیمان استراتژیک بیان شده عبارت اند از:
درخواست منابع مالی جهت ارائه مساعدت های اقتصادی و اجتماعی از سوی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و بهبود دستگاه های مالی، به منظور مؤثریت کمکهای خارجی، ارتقای شفافیت و حساب دهی، مبارزه با فساد و تطهیر پول، با ایجاد مکانیسم های حقوقی مطابق با تعهدات ملی و بین المللی افغانستان.
تقویت اقتصاد بازار، حمایت از انکشاف پایدار و خودکفائی، ایجاد زیربناهای ترانسپورتی، تجارت و ترانزیت، آب و انرژی، منابع طبیعی، جلب سرمایه گذاری خارجی، تقویت بخش خصوصی افغانستان با استفاده از سیستم ترجیحات.
انکشاف ظرفیت های بشری، بهبود آموزش وپرورش، آموزش عالی و ایجاد فرصتهای آموزشی برای افغانها
چند دهه جنگ در افغانستان تمامی زیربناهای اقتصادی این کشور را از میان برده است. بعد از سقوط حکومت طالبان و روی کار آمدن حکومت جدید، افغانستان با دریافت کمک های خارجی، توانسته تا بودجه عادی و انکشافی اندکی را در اختیار داشته باشد. درآمد اقتصادی افغانستان وابسته به کشورهای کمک کننده است. اگرچه در حال حاضر پیشرفتهای درزمینه جمع آوری مالیات وجود دارد، اما افغانستان یک کشور واردکننده خالص ابزار و خدمات است. یک ارزیابی نشان می دهد که از 29.8 میلیون شهروند، 36 درصد آن زیرخط فقر زندگی می کنند .
از نکات مثبت این پیمان تعهد آمریکا به کمک های مالی غرض توسعه افغانستان دانسته می شود. باآنکه بر توسعه ای اقتصادی و ساختار سیاسی تأکید شده است، تعریف روشن و چارچوب کاملی برای تحقق آن در نظر گرفته نشده است. یکی از مشکلات اساسی طی ده سال گذشته در حوزه اقتصاد، نبود یک استراتژی جامع و مدرن بود که از کمک های دهها میلیارد دلاری، در زیرساخت های اقتصادی استفاده شود . از سال 1381 الی خرداد سال 1391، مجموعاً بالغ بر 119 میلیارد دلار آمریکایی، به صورت شفاهی، از سوی تمویل کنندگان خارجی تعهد شد. در تیر 1391 اجلاس «توکیو » برای حمایت از برنامههای انکشافی افغانستان دایر شد. کشورهای شرکت کننده، مبلغ 16 میلیارد دلار آمریکایی را برای حمایت از این برنامهها وعده دادند. در اجلاس «شیکاگو » خردادماه 1391، سران کشورهای عضو ناتو 14 میلیارد دلار آمریکایی، برای حمایت از امنیت افغانستان تعهد کردند. از مجموع این تعهدات، مبلغ 70 میلیارد دلار تا آذر سال 1390، پرداخت شده است. ایالات متحده امریکا به عنوان بزرگ ترین کمک کننده افغانستان، حدود 10.4 میلیارد دلار در بخش انکشاف و امنیت به مصرف رسانده است. از مجموع این کمک ها صرفاً 18 درصد، از طریق دستگاه های بودجه ی افغانستان به مصرف رسیده است . آمریکا در اجلاس «شیکاگو» وعده سپرد که سالانه، ۴.۲ میلیارد دلار به افغانستان کمک کند. باوجود مصرف نزدیک به 100 میلیارد دلار، هنوز افغانستان، یک کشور فقیر و فاقد زیرساخت اقتصادی و خدمات اجتماعی است. یکی از عوامل عدم مؤثریت لازم کمک های جامعه جهانی ازنظر دولت افغانستان نحوه ای مصرف آن است که بخش عمده آن مستقیماً توسط خود کشورهای کمک کننده یا نهادهای غیردولتی بدون در نظر داشت اولویتها و نیاز بر اساس طرح و برنامه کمک کنندگان مصرف شده است. دولت افغانستان با تکیه بر این تجارب نسبت به چگونگی مصرف کمک های آمریکا طی ده سال آینده تا حدود نظر خود را در توافقنامه بر جانب مقابل
تحمیل کرده است. در توافقنامه پیش بینی شده، مبلغی که سالیانه برای افغانستان جهت تمویل پروژه های انکشافی یا آموزش، تجهیز، مشورت دهی و توسعه توان دفاعی نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده می شود، از طریق بودجه رسمی دولت افغانستان و تحت نظارت نهادهای مالی دولتی به مصرف برسد . درج این مورد را در پیمان را می توان نقطه مثبت و به نفع افغانستان دانست که با درنظرداشت اولویتها و طرح استراتژی انکشاف ملی از این کمک اقتصادی استفاده شود.
نباید فراموش کنیم که کمکهای خارجی بهعنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی برای نفوذ یا سلطه در کشورهای دیگر استفاده می شود. هدف کمک اقتصادی به هیچ وجه توسعه اقتصادی کشور گیرنده کمک نیست و هرگاه کمک تأثیری مختصری هم در این راه از خود بروز دهد یا اتفاقی است یا موردنیاز کمک دهنده تا بتواند مؤثرتر به اهداف خود دست یابد. هدف آمریکا نیز بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون از اعطای کمک به کشورهای دیگر، آن است که آثار و نتایج کمک باید به گونه ای باشد که عقاید عمومی در کشور گیرنده کمک را به نفع آمریکا جهت بدهد، نه اینکه وضعیت زندگی را در کشور درحال توسعه عوض کند، مگر آنجایی که این تغییر برای ایجاد افکار عمومی طرفدار آمریکا لازم باشد. همان طور که مورگنتا می گوید باید از کمک خارجی برای مؤثر کردن تبلیغات برای گسترش موقعیت آمریکا استفاده کرد. او معتقد است کمک، پشتوانه مؤثر تبلیغات به نفع آمریکا در کشور درحال توسعه است؛ بنابراین هرکجا مشخص شود که تبلیغات بدون کمک نیز مؤثراست و یا کمک در حمایت از تبلیغات دریک کشور موفق نبوده است می توان از حجم کمک کاست و به بودجه تبلیغات افزود. برخی از نظریه پردازان آمریکا چنین استدلال می کنند که هدف سیاست افزایش نسبی قدرت ملت است، چیزی که ممکن است با کاهش قدرت دیگران به دست آید. پس چگونه می توان انتظار داشت که یک دولت به دولت دیگر برای توسعه و درنتیجه قدرت یافتن بیشتر آن دولت کمک کند. آن ها حتی قدمی جلوتر رفته و نتیجه می گیرند که اصولاً دادن کمک صرفاً از جنبه انسان دوستی و کمک به سایر ملت ها برخلاف قانون اساسی آمریکا است. تنها در مواردی که این کمکها به بهبود وضعیت شهروندان آمریکا و اهداف داخلی و خارجی آمریکا کمک کند قابل توجیه است . درواقع کمکهای خارجی پنجرهای برای ورود کشور کمک دهنده به کشورهای کمک گیرنده شده تا از این طریق ابتدا درزمینه اقتصادی تأثیر گذاشته و ازآنجا سیاست دولت در همه زمینه ها را تغییر دهد. آمریکا به عنوان بزرگ ترین کشور کمک دهنده خارجی از این ابزار اقتصادی بعد از جنگ دوم بیشترین استفاده را برده است. البته شدت و وسعت این تأثیرگذاری به حجم کمک و نیاز کمک گیرنده منوط است و اینکه کمک دهنده توان ارائه برنامههای اقتصادی موردنظر خود را در قالب و شکلی که ظاهراً هدفش توسعه و بهبود اقتصادی کشور گیرنده است داشته باشد . شاید یکی از دلایل که باگذشت 13 سال از حضور نیروهای خارجی، مصرف قریب به ۱۰۰ میلیارد دلار روی خدمات اجتماعی از سال ۲۰۰۱ تاکنون در افغانستان، غرب نتوانسته اقتصاد بومی را در این کشور ایجاد کند که بتواند برای جوانان این کشور کار و برای دولت درآمد ایجاد نماید، همین مسئله است. در رابطه با پروژه های کلان زیربنایی در افغانستان نیز اوضاع بهتر نیست، کار چندانی را در این زمینه انجام نگرفته است. همه ای مسائل مهم ملی و دولتی به کمک های خارجی وابسته است .
تعهد به تقویت اقتصاد بازار که قانون اساسی افغانستان نیز این نظام اقتصادی را موردپذیرش قرار داده موضوع دیگری است که جای بحث دارد . نظام اقتصاد آزاد نظامی است که در آن عاملان اقتصادی به واسطه مکانیسم «بازار» تعیین می کنند که چه چیز تولید بشود. در نظام اقتصاد آزاد بهترین پاسخ برای چگونگی تولید عبارت از مکانیسم بازار است. منظور از مکانیسم بازار نیز همان مکانیسم عرضه و تقاضاست که در آن عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان آزادانه با یکدیگر مبادله می کنند. عرضه کننده به دنبال حداکثر سازی سود و تقاضاکننده به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خویش است. از تعامل این دو قیمت به دست می آید که معیار تصمیم گیری نهایی افراد است. پیش شرط های برقراری نظام اقتصاد آزاد، این است که مالکیت خصوصی، منافع فردی، آزادی فعالیت های اقتصادی و دخالت حداقلی دولت و نیز رقابت وجود داشته باشد. بدین ترتیب، نظام اقتصاد آزاد که درواقع نظام اقتصاد