رشته حقوق-دانلود پایان نامه : مبارزه با تروریسم

این دو گروه شکل گیرد. این تضاد در قالب مفهوم جنگ سرد که مبتنی بر تضاد منافع حیاتی آن ها بود تبلور پیدا کرد و شالوده ایدئولوژیک گرفت. جنگ سرد حالتی جنگ و صلح دارد که در آن برخورد نظامی انجام نمی پذیرد، ولی خطر چنین برخوردی هرلحظه متصوراست . در دوران جنگ سرد و نظام دوقطبی حاکم بر مناسبات بین المللی قدرت های بزرگ مثل ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی به منظور یارگیری، گسترش نفوذ به مناطق استراتژیک جهان و تثبیت قدرت خویش یکی بعد دیگری اقدام به انعقاد پیمان ها چندجانبه و دوجانبه با کشورهای تحت سلطه خویش می کردند. گسترش سریع کمونیسم آمریکا را واداشت که سیاست جلوگیری از گسترش کمونیسم را در پیش گیرد.
برمبنای همین سیاست، در دوم سپتامبر 1947 میلادی در شهر ریودوژانیروی برزیل برای حراست از نیمکره غربی در مقابل تجاوز مسلحانه و نفوذ کمونیسم پیمان به امضا رسید که به پیمان ریو مشهور شد. این معاهده توسط بیست ویک کشور آمریکایی امضا و در سال 1961 کوبا از پیمان به دلیل گرایش های کمونیستی بیرون رانده شد .
بریتانیا و فرانسه بعد از مدتی طفره رفتن، در دون کرک پیمان همکاری و اتحاد دوجانبه امضا کردند. این پیمان به دنبال ترس از بیداری مجدد ملت آلمان که در جنگ دوم شکست خورده و اشغال شده بود، امضا شد. ترس از نفوذ کمونیستها و تنش فزاینده بین المللی باعث شد تا فرانسه و انگلستان با بلژیک، هلند و لوکزامبورگ پیمان اتحاد امضا کنند که به اتحادیه غرب مشهور شد. پیمان بروکسل در هفدهم مارس 1948 میلادی به امضای کشورهای مذکور رسید و آن ها را در برابر تهاجم آلمان و یا هر متجاوزی دیگر متحد کرد. بعدازاین پیمان شبکه های ارتباطی در همه زمینه ها بین کشورهای هم پیمان به وجود آمد که در رأس همکاری آن ها پیمان های نظامی قرار داشت و ستاد ارتش و فرماندهی آن در فونتان بلو در نزدیکی پاریس مستقر شد .
کشورهای اروپایی به دنبال استقرار نیروهای شوروی در اطراف برلین و آلمان شرقی، خود را در مقابل خطر بالقوه تجاوز شوروی ناتوان از دفاع دیدند، به همین دلیل دست به دامان امریکا شدند. اولین پیمان غرب برای مقابله با کمونیسم، در چهارم آوریل 1949 تحت عنوان پیمان آتلانتیک شمالی یا (ناتو) رسماً برای مدت بیست سال در واشنگتن توسط نمایندگان دوازده کشور به امضا رسید. اتحادیه غرب که قبلاً توسط بعضی کشورهای اروپایی تشکیل شده، از محتوای قوی برخوردار نبود، بیشتر سازمان های وابسته آن در ناتو ادغام شد .
در بیست و پنجم ژوئن 1950 میلادی ساکنان کره شمالی به دلایل نامشخصی به کره جنوبی حمله کردند؛ هرچند که علل این تهاجم مشخص نبود ولی نتایج واضح و روشنی داشت. امریکا که بخش جنوبی کره را جزو حوضه استراتژیکی خود می دانست وارد عمل شد. درسی ام اوت 1951 و معاهده امنیتی 1947 میلادی میان آمریکا و فیلیپین، به فیلیپین قول داده بود که از سرزمین آن ها دفاع خواهد کرد. آمریکا همزمان به کمک های نظامی و اقتصادی به جزیره تایوان و هندو چین فرانسه پرداخت. سپتامبر 1951 قرارداد صلحی با ژاپن امضا کرد که دست امریکا را برای ایجاد پایگاه های نظامی در منطقه، آزاد گذاشت. قرارداد دیگری در اول سپتامبر 1951 در سانفرانسیسکو بین استرالیا، زلاندنو و امریکا به نام پیمان آنزوس به امضا رسید که طبق آن کشورهای مذکور از امنیت اقیانوس آرام دفاع کرده و بر اساس آن آمریکا به ایجاد پایگاه نظامی در اقیانوس آرام اقدام کرد. جان فوستر دالس وزیر خارجه آمریکا تمام تلاش خود را صرف استحکام اتحادها و پیمان ها واشنگتن کرد .
پیمان دفاعی دیگر در ششم سپتامبر 1954 درمانیل پایتخت فیلیپین، تحت عنوان سیتو یا «سازمان همکاری آسیایی جنوب شرقی » با کشورهای پاکستان، فیلیپین، تایلند و همچنین استرالیا، زلاندنو و سه کشور دیگر که در امور آسیای جنوب شرقی علاقه داشتند یعنی امریکا، بریتانیا و فرانسه منعقد شد؛ که هدف آن دفاع از آسیای جنوب شرقی بود. کشورهای مذکور متعهد شدند، در مقابل حمله به یکی از این کشورها یا یکی از مناطق زیر بیست یک درجه مدار جنوبی، دسته جمعی به حمله متقابل متوسل شوند. این پیمان هندو چین را در برگرفت ولی شامل تایوان به خاطر پیمان چین با تایوان در دوم دسامبر 1954 نمی شد .
در 24 فوریه 1955 پیمان بغداد ابتدا میان عراق و ترکیه امضا شد تا امنیت خاورمیانه به نفع دولت های انگلیس و امریکا تضمین شود و در آغاز به نام «پیمان همکاری متقابل» با حمایت و پشتیبانی امریکا و انگلیس به امضا رسید. این پیمان برای قبول عضویت کشورهای عضو جامعه عرب و هر کشور دیگر که به صورت جدی به امر صلح و امنیت خاورمیانه علاقه مند باشد و از طرف ترکیه و عراق مورد شناسایی قرارگرفته باشد باز بود. به همین دلیل کشورهای پاکستان، افغانستان، ایران و انگلیس بدان پیوستند. این پیمان پس از کودتای نظامی عراق توسط عبدالکریم قاسم در سال 1958 میلادی و خروج این کشور، از بغداد به آنکارا منتقل به «سنتو » تغییر نام داد. پیمان سنتو درواقع نقطه وصل میان پیمان ناتو و سیتو به شمار رفته و حلقه اتصال زنجیر دفاعی غرب در مقابل شوروی در خاورمیانه بود .
بعد از پیوستن آلمان غربی به پیمان ناتو در سال 1955 میلادی، اتحاد جماهیر شوروی اقدام به تأسیس پیمان «ورشو » نمود. این پیمان برای مقابله با ناتو، از سوی کشورهای بلوک شرق تأسیس شد، عنوان اصلی آن پیمان «همیاری اروپای شرقی» است و برای بیست سال در ماه مه 1955 میلادی در ورشو پایتخت لهستان، به امضای رسید. اعضای این پیمان متعهد شدند که در روابط
خود از تهدید و استفاده از زور اجتناب، هرگاه بر یکی از اعضا در اروپا حمله صورت گیرد، با تمام نیرو به آن کشور کمک کنند. این پیمان بعداً در سال 1991 میلادی بعد از فروپاشی شوروی از هم پاشید .
تا پانزده سال بعد از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا انعقاد پیمان های نظامی را تنها ضامن امنیت ملی میدانست. در این مدت یک شبکه جهانی از پیمان های امنیتی بر مبنای این فرضیه که جلوگیری از تجاوز تنها از راه اتحاد هرچه بیشتر نیروها امکان پذیر است گسترش یافت. به جز ناتو، در پیمان جنوب شرق آسیا «سیتو» و سازمان «سنتو» که آمریکا در آن ها از هر لحاظ دیگر جز عنوان، عضویت دارد. هیچ هم آرایی در مورد خطر مشترک وجود نداشته است. به سبب نه بودن فرایافتی از منافع مشترک، اعضای این پیمان ها هرگز نتوانستند سیاست و رویه مشترکی درباره موضوعات مربوط به جنگ و صلح در پیش گیرند. با فرض این، فاقد ابزار لازم برای همکاری بودند .
بیشتر پیمان های نظامی دو یا چندجانبه که پس از جنگ جهانی دوم بین کشورهای مختلف به امضا رسیدند، به استثنای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، باختم جنگ سرد و سقوط خطر کمونیسم یا به کلی ازهم پاشیده اند مانند ورشو، سنتو و یا اینکه اسماً برجا مانده ولی هیچ گونه فعالیتی ندارند؛ مانند پیمان پاسیفیک (آنزوس)، البته برخی از کشورهای قدرتمند که ادعای رهبری هژمونیک جهان رادارند، همیشه به دنبال فرصت مناسبی بوده اند تا بار دیگر با ایجاد پیمان های نظامی جدید در مناطق استراتژیک و اقتصادی مهم جهان دست زنند و یا دولت های طرفدار خود را به ایجاد پیمان های نظامی تشویق و ترغیب کنند. همان گونه که در ماه اخیر سال 1981 شاهد آن بودیم. ایالات متحده امریکا و اعضای اروپایی پیمان ناتو از کوشش های شش کشور عربی خلیج فارس (عربستان سعودی، بحرین، کویت، قطر و عمان) برای انعقاد یک پیمان امنیتی پشتیبانی کرد و آمادگی خود را برای هر نوع کمک به این کشورها اعلام نمود . بعد از جنگ سرد همچنان انعقاد پیمان های امنیتی از سوی آمریکا به منظور تثبیت قدرت هژمونیک آن در مناطق استراتژیک جهان ادامه یافت. باوجودی که دیگر خطر کمونیسم ازمیان رفته بود و تهدیدی برای این کشور تصور نمیشد. بازتعریفی جدید پیمان ناتو در بیست و هشتم و بیست و نهم مه 1991 میلادی و بازسازی مکانیسم نظامی، اقدام به ایجاد نیروی واکنش سریع ، قدم برداشتن درراه ایجاد ارتش چندملیتی نشان دهنده این بود که امریکا اهداف به مراتب فراتر از تهدید شوروی را برای این پیمان دارد. جامعه اقتصادی اروپا در ششم و هفتم ژوئن 1991 میلادی، مجهز به سیاست امنیتی شده بود که بر مبنای معاهده ماستریخت شکل گرفت. فرانسه و آلمان در اکتبر 1991 تصمیم به ایجاد ارتش اروپایی را گرفتند که در نوامبر همین سال از سوی جامعه اروپا به رسمیت شناخته شد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال کشورهای اروپای شرقی و انحلال پیمان ورشو بسیاری از کشورهای عضو این پیمان به سوی ناتو کشانده شد. این امر باعث شد تا نفوذ ناتو به اردوگاه شرق کشیده شود. روسیه وارث اصلی اتحاد جماهیر شوروی برای جلوگیری از نفوذ بیش ازحد امریکا و ناتو در حوزه نفوذی خودش در سپتامبر 1993 برای هماهنگی در همکاری های نظامی یک دستور کار مشترک را، جایگزین کشورهای مستقل هم سود کرد که نشان دهنده هژمونی و اهداف روسیه در اوراسیای مرکزی بود. این پیمان امنیت جمعی از یک سو از پیشروی آمریکا در قفقاز و آسیایی مرکزی جلوگیری و از سوی دیگر زمینه را برای تجمع و بازگرداندن تسلیحات استراتژیک شوروی سابق به فدراسیون روسیه آماده کرد. در سال 1999 ازبکستان، گرجستان و آذربایجان از سازمان جدا شدند. تا سال 2000 که ولادیمیر پوتین در روسیه قدرت را به دست گرفت این سازمان چندان موردتوجه قرار نداشت، پوتین در اولین اقدام در سال 2001 اعضای پیمان امنیت جمعی را به تشکیل نیروی واکنش سریع وادار ساخت که هدف آن مقابله با تندروی مذهبی، تحکیم ثبات منطقهای، مبارزه با تروریسم و همکاری دفاعی خوانده شده است. در سال 2002 این پیمان رسماً به سازمان امنیت جمعی تغییر نام داد . سازمان شانگهای نیز در سال 2001 با عضویت چین، روسیه، هند و سایر کشورهای بلوک شرق اعلام وجود کرد. هرچند دستور کار اولیه این سازمان مسائل اقتصادی بود ولی در حال حاضر مسائل مانند مبارزه با تروریسم و دفاع جمعی در دستور کار این سازمان قرارگرفته است.
سازمانهای امنیتی و دفاعی که در دوران جنگ سرد و بعدازآن شکل گرفتند، این دو کشور (آمریکا و شوروی) در آن مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم داشته است. از دلایل عمده حجم زیاد تشکیل پیمان های دفاعی نیز، فضای رقابتی و رویارویی میان این دو قدرت برای تثبیت سلطه هژمونی آن ها در سراسر جهان بود. پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو پیمان ورشو، سنتو، سیتو و آنزوس و انعقاد پیمان های دوجانبه میان آمریکا با ژاپن و فیلیپین و کره جنوبی و همچنین پیمان اتحاد شوروی با هند و کشورهای شرق اروپا از عمده ترین پیمان های امنیتی است که در این برهه از زمان شکل گرفته است. همه این پیمان ها به نحوی متأثر از فضای رقابتی میان دو قدرت بزرگ بوده اند.

گفتار سوم: تاریخچه پیمان های امنیتی در افغانستان
افغانستان بعد از جدایی از بدنه امپراتوری ایران بر اساس معاهده پاریس و تشکیل حکومت جداگانه تحت عنوان کشور مستقل افغانستان، همواره موردتوجه کشورگشایانی، چون انگلیس و شوروی بود. به همین دلیل معاهدات نظامی زیادی میان شاهان افغانستان با این کشورها به امضا رسیده است. در بسیاری از معاهدات منعقده میان شاهان افغانستان با این کشورها، موضوع نظامی نیز موردتوجه است. چه بسا که حاکمان افغانستان در بسیاری موارد از طریق همین کشورها و نیروی جنگی آن ها بر رقیب چیرگی کرده اند؛ اما معاهدات نظامی این کشور بعد از اعلان استقلال در سال 1919 ماندگارتر بوده و در جهت گیری های سیاسی این کشور بیشتر مؤثریت داشته است .
بعد از اعلان استقلال توسط امان الله خان در 1919 اولین معاهده مودت، قضایی و نظامی و کنسولی این کشور با ایران شکل گرفت. افغانستان در 1302 برابر با 22 ژوئن 1921 عهدنامه مودت و همکاری های قضایی، نظامی و کنسولی با دولت ایران به امضا رساند که شامل یک مقدمه و 12 فصل و دو ضمیمه بود؛ که در فصل نهم آن بر همکاری های نظامی تأکید شده است .
بعدازاین توافق، دولت افغانستان با ترکیه در اول مه 1921 میلادی معاهده مودت به امضا رساند که مطابق به این معاهده دولت ترکیه متعهد به آموزش دانشجویان و افسران افغانستان برای 50 سال گردید. این آموزش از طریق اعزام دانشجویان به ترکیه و اعزام اساتید ترک به افغانستان انجام می پذیرفت. امان الله خان با شوروی در 28 فوریه 1921 میلادی، پیمان نظامی بست که بر اساس همین پیمان نیروی هوای افغانستان ایجاد و مسئولیت آموزش آن به افسران روسی واگذار گردید. در سال 1931 میلادی نادرشاه با بریتانیا قرار همکاری نظامی بست. بر اساس آن دولت افغانستان توانست ده هزار قبضه مسلسل و پنج هزار فشنگ و کمک های نقدی را دریافت کند. در 24 آوریل 1956 میلادی، ظاهر شاه پیمان نظامی دیگری با شوروی امضا نمود، بر اساس این معاهده تانک، هواپیماهای میگ، چرخ بال، سلاح های سبک خریداری شد و روس ها تعهد ساختن چند فرودگاه ازجمله بگرام را پذیرفتند. بعد از کودتای کمونیستی 27 آوریل 1978 در افغانستان در 5 دسامبر همین سال معاهده همکاریهای همه جانبه میان، نور محمد ترکی و لئونید برژنف به امضا رسید. بر مبنای این معاهده حکومت شوروی متعهد به دفاع از نظام کمونیستی افغانستان در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی گشت. بعد از آغاز مخالفت ها علیه نظام کمونیستی، در داخل افغانستان، همین معاهده وسیلهای شد تا نظامیان اتحاد جماهیر شوروی، به بهانه حمایت از نظام کمونیستی به افغانستان مداخله نمایند .
در 1937 میلادی افغانستان، ایران، ترکیه و عراق پیمان چهارجانبه سعدآباد را به امضا رساند که دارای یک مقدمه و ده ماده بود. این پیمان در ماده چهارم خود مداخله در امور داخلی تجاوز بر قلمرو یکدیگر، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق تشکیل گروههای مسلح در مرزها را ممنوع می کرد .
افغانستان همچنان در سال 1955 عضویت پیمان بغداد را که یک پیمان چندجانبه بود کسب کرد. این پیمان بعد از انتقال مرکز آن به آنکارا به نام پیمان سنتو یا سازمان پیمان مرکزی مسما گردید. هدف از این پیمان مقابله دسته جمعی کشورهای عضو در مقابل تجاوز به یکی از اعضای پیمان بود .
باوجودی که امریکا امروزه یکی از هسته های مهم تصمیم گیری در مسائل افغانستان در داخل و خارج به شمار می رود؛ اما روابط افغانستان با این کشور پیشینه درازی نداشته و امریکا بعد از تجاوز شوروی توجه خود را به صورت دوره ای تا ختم این تجاوز به افغانستان معطوف نمود. از زمان برقراری روابط رسمی میان افغانستان و آمریکا، سردترین ارتباط میان دو کشور در عرصه ای نظامی بود. بی توجهی آمریکا به داشتن روابط نظامی با افغانستان از روابط آمریکا با پاکستان بعد از جدایی و استقلال این کشور از هند در سال 1947 میلادی و مشکلات مرزی آن با افغانستان نشأت میگرفت. آمریکایی ها با داشتن روابط نزدیک با پاکستان از این دولت حمایت می نمودند. در مقابل اعتقاد داشتند که افغانستان به زودترین فرصت تحت نفوذ شوروی قرار میگیرد. البته افغانستان بعد از کسب استقلال از انگلیس در سال 1919 میلادی تقاضای کمک نظامی از آمریکا را به سفارت این کشور در کراچی و تهران مطرح کرده بود؛ که مدت ها قبل از تشکیل پاکستان است. ولی چنین همکاری از سوی آمریکا به افغانستان با مخالفت شدید دولت بریتانیا مواجه شد. بعد از برقراری روابط رسمی میان دو کشور اقدامات زیادی برای دریافت کمک های نظامی آمریکا از سوی دولت افغانستان ادامه یافت، اما این تلاش ها به دلیل پافشاری حکومت ایالات متحده آمریکا بر حل مشکلات مرزی با پاکستان نتیجه مطلوبی نداد، صرفاً به پذیرش تعداد از دانشجویان افغان غرض تحصیل در رشته های نظامی در آمریکا منجر گردید .
حادثه یازده سپتامبر 2001، نقطه عطفی در سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان و تحولات این کشور است. پس از حملات 11 سپتامبر، دولت بوش تصمیم به سرنگون نظامی طالبان، زمانی که آن ها پیشنهاد ایالات متحده آمریکا مبنی بر تحویل اسامه بن لادن رهبر