روابط عمومی الکترونیک

در سال 1911 میلادی در انگلستان،نخستین فعالیت روابط عمومی ،به مفهوم امروزی و با همین نام آغاز شد.نیروی هوایی انگلیس در سال 1919 میلادی،واحد روابط عمومی خود را تشکیل داد و در همان سال ،وزارت بهداشت این کشور سر با سیل کلارک را به عنوان مسئول روابط عمومی برگزید(میر سعید قاضی، 1376 ، 86).
دربین مؤسسات وسازمانهای بخش خصوصی ودولتی درایران، (شرکت ملی نفت ایران) بود که برای اولین باردفترروابط عمومی تأسیس نمود .
درشرکت سابق نفت ایران وانگلیس تاسال 1330یک دفتراطلاعات ومطبوعات وجودداشت واین دفترروابط بین این شرکت مذکور ومطبوعات بود . پس ازملی شدن صنعت نفت،دفترتحت همان عنوان درشرکت ملی نفت ایران تشگیل گردید بعد ها ، عنوان همین دفتر به روابط عمومی تبدیل شد .
نخسیتن سمینار روابط عمومی در ایران،نیاز به آموزش مسئولین و کارکنان،این واحد ها احساس شد. به این منظور، وزارت اطلاعات و جهانگردی سابق اقدام به تشکیل کلاس های کوتاه مدت آموزشی نمود.در این کلاس ها،کارکنان روابط عمومی وزارتخانه ها،به یادگیری اصول ،مقدمات و تکنیک های روابط عمومی عمومی شرکت پرداختند در سال 1345،برای تشکیل دانشکده در رشته روابط عمومی ،مطالعاتی به عمل آمد که در سال 1346 ،منجر به تشکیل (موسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی عمومی)شد.این موسسه با برگزاری امتحان ورودی،ازمیان فارغ التحصیلان دبیرستان تعدادی دانشجو برای تحصیل در مقطع لیسانس رشته روابط عمومی برگزید (برزین131،1351).
موسسه عالی (مطبوعات و روابط عمومی )در سال تحصیلی 47-1346 فعالیت خود را آغاز کرد.پس از انقلاب اسلامی و بازگشایی مجدد دانشگاه ها،این دانشکده تحت نام (دانشکده علوم اجتماعی) بخشی از دانشگاه علامه طباطبایی محسوب شد،ولی مجدداً در سال 1382،به صورت (دانشکده ارتباطات) فعالیت خود را ادامه داد و اکنون نیز فعالیت دارد(انصاری،34،1385).
انواع روابط عمومی :
یکی از مباحثی که می توان درباره روابط عمومی به بحث کشاند،تقسیم روابط عمومی ها به گونه های متفاوت است تا شناخت روابط عمومی را حت تر میسر شود.
جدول شماره 3: ویژگی انواع روابط عمومی (یحیایی ایله ای،1387)
انواع روابط عمومی
ویژگی های انواع روابط عمومی
روابط عمومی تبلیغات گرا (رابطه عمودی)
رابطه عمودی بین سازمان با مخاطبان،انتقال اطلاعات خوشایند سازمان، اکتفا به اعلام و گفتن،مرکزگرایی،مراسم گرایی،توجیه نظام حاکم،یک طرفه بودن فعالیت ها،ایفای نقش مهندسی پذیرش در قالب تکنسین ارتباطات عدم اعتقاد به ارزیابی فعالیت ها،منفعل پنداری مخاطبان،بی اعتنایی به اصول اخلاق حرفه ای،تاکید بر برگزاری مراسم و تشریفات و حل اختلافات
روابط عمومی اطلاع رسانی (رابطه عمودی)
توجیه به اقناع علمی و متقاعد سازی مخاطبان،ارزیابی بازخورد ارتباطات،پذیرش اطلاع رسانی و آگاه کردن مخاطب،مرکز گرایی،یک سویه بودن فعالیت ها ، فعال پنداری مخاطبان،توجه صرف به منافع سازمان،اعتقاد به وجود رابطه فرستنده-گیرنده،ایفای نقش ابزاری به وسیله روابط عمومی ،ایفای نقش تسهیل گر ارتباطات،عدم آمادگی برای تغییر،کنترل افکار عمومی ،تاکید بر اطلاع رسانی و فعالیت های رسانه ای
روابط عمومی مردم گرا(رابطه افقی)
توجه متوازن و همسنگ به منافع سازمان و گروه های اجتماعی مرتبط،خدمت به افکار عمومی ، تاکید بر گفتمان،آمادگی برای تغییر اصالت فهم مشترک و درک متقابل در برابر اقناع و متقاعد سازی،مرکز گستر ی و مرکز گشایی، اعتقاد به دوسویگی ارتباط و رابطه گروه-گروه ،اعتقاد به هوشیاری و سرسختی مخاطبان،توجه به اصول اخلاقی روابط عمومی ،توجه به نقش مدیریتی روابط عمومی ،ایفای نقش های تسهیل گری تصمیم گیری و مدیریت ارتباطات،تاکید بر فعالیت های نگرش سنجی،تاکید بر انجام تحقیقات افکار عمومی و ارائه مشاوره به مدیریت و کمک به اصلاح رفتار سازمانی
برخی دیگر انواع روابط عمومی را با عناوین دیگری یاد کرده اند:
روابط عمومی عمومی سنتی: دوره ای که روابط عمومی صرفاً داخل سازمان فعالیت می کند و کاری با محیط خارج از سازمان ندارد و سازمان خود را بی نیاز از ایجاد ارتباط با دنیای بیرونی می داند.
روابط عمومی فنی (تکنیک گرا):روابط عمومی در این مرحله به تصویر سازی مثبت از سازمان می پردازد و نقش او صرفاً فنی است و برای رسیدن به مقصود خود،از تکنیک های مختلف بهره می برد.
روابط عمومی نامتقارن(سازمان گرا):روابط عمومی در این مرحله ،تسهیل گر تصمیم گیری است و خود درجریان اتخاذ تصمیمات نقش ندارد،صرفاً اهداف سازمان را در نظر می گیرد و به نتایج فعالیت های خود آگاهی ندارد.
روابط عمومی متقارن: روابط عمومی در این مرحله ،تکامل بیشتری می یابد و به ماهیت واقعی خود نزدیک می شود و از شیوه هایی بهره می برد که هم منافع سازمان و گروه های مخاطب را تامین می کند و هم آن را در نقش راهبردی متجلی می سازد( سون و همکاران،1376). همچنین روابط عمومی به خاطر استفاده از فناوری ،روابط عمومی الکترونیکی یا آنلاین،سایبر،دیجیتال و… تقسیم شده است.
ویژگی های روابط عمومی :