روانشناسی دلبستگی بزرگسالان

« زگهواره تا گور[۱]»هست (فرالی و شیور، ۲۰۰۰). بالبی(۱۹۷۹) بیان کرد درحالی که رفتار دلبستگی در اوایل کودکی بیشتر از هرزمان دیگه میشه دید اما میشه در چرخه زندگی و مخصوصا در فوریتا اون رو دید (به نقل از مظاهری، ۱۳۷۹).

اینسورث (۱۹۸۹) هم نشون قطعی واسه روابط دلبستگی در سرتا سر وسعت زندگی (طول عمر) ارائه داده. اون باور داره آدم به دلبستگی خود نسبت به پدر و مادر ادامه میده خواه دلبستگی اولیه مطلوب بوده یا نبوده باشه. درضمن عنوان می کنه روابط دلبستگی، یه جور خاص از پیوند عاطفیه که تقریباً از روابط پایداری تشکیل شده و به وسیله تمایلی واسه حفظ نزدیکی به یه شریکی که به عنوان یه شخص منحصر به فرد و غیر قابل جانشین با دیگه ایه مشخص می شه.

ویس[۲] (۱۹۸۲) دلبستگی در بزرگسالان رو به عنوان ایجاد یه پیوند به وسیله یه بزرگسال با بزرگسال دیگه می دونه که در جنبه های اساسی و مهم، مشابه دلبستگیه که کودکان نسبت به مراقب اصلی خود ایجاد می کنن. این پیوند- درست مثل اون چیزی که در کودکان هست- فقط در روابطی ظاهری می شه که اهمیت هیجانی بسیار زیاد و اساسی دارن. این دلبستگی در بزرگسالان نتیجه کارکرد نظام هیجانی مشابه با دلبستگی در کودکانه، با اینکه در جریان تغییر زخم و کاهش شده. نکته مهمی که در همه تعاریف به روشنی مورد تأکید قرار گرفته اینه که عمل دلبستگی- جفت و جور آوردن سلامتی و ایمنی- ثابت و تغییر ناپذیر درچرخه زندگی باقی می مونه، با اینکه مکانیزمای رسیدن به اون ممکنه همراه با بلوغ تغیر کنه، اصلاح یا کاهش شه یا تغییر یابد (به نقل از مظاهری، ۱۳۷۹).

دراواخر دهه ۱۹۸۰ هازان و شیور بیان داشتن که دلبستگی  عاشقونه که در بزرگسالان هست به دلبستگی کودک با مراقبان اولیه شباهت داره (میکالینسر و شیور، ۲۰۰۷).

تازگیاً یه حرکتی به سمت به کار بردن تئوری دلبستگی واسه رابطه بزرگسالان مخصوصا روابط عاشقونه واسه بررسی در مورد موندگاری سبک دلبستگی از شیرخوارگی به بزرگسالی صورت گرفته. بررسیا نشون میده که بین سبک دلبستگی و رشد روابط عاشقونه رابطه هست (الیور و شرکی[۳]، ۲۰۰۸ ).

ویس(۱۹۹۴) عنوان می کنه، دلبستگی در بیشتر روابط عاشقونه به شکل ازدواج یا غیر ازدواج هم پیدا میشه (به نقل از نصوحیان، ۱۳۹۱). همین طور اینسورث (۱۹۸۹) خاطر نشون می سازه پیوندهای جفتی جنسی مربوط به دلبستگی بزرگساله. اون هم اینکه دید که دلبستگی به افراد دیگه مثل معلمان، بستگان نزدیک، مربیان یا آبجی و برادران بزرگتر هم پیدا می شه. پس اینجور استدلالهایی می تونه به عنوان پایه واسه تحقیقات تجربی دلبستگی بزرگسالان تلقی شن (فینی و نولر، ۱۹۹۶). پس معنی دلبستگی در زندگی بزرگسالان هم با عنوان دلبستگی بزرگسالان استفاده شده (مظاهری، ۱۳۷۹).

ازدواج

امروزه نظریه دلبستگی واسه درک روابط عاشقانه بزرگسالان، نظریه شاخص و مهمی شده. براساس این نظریه تجارب ارتباطی اولیه  به ایجاد الگوهای شناختی داخلی درمورد خود و بقیه  در بافت ارتباطی منجر می شه. این الگوها بعد به انتظارات و رفتارای ارتباطی خاصی میرسه (کریسی[۴]، ۲۰۰۸؛ دی وایت و هاور[۵]، ۲۰۰۸).

نیازای دلبستگی در روابط بزرگسالان همون نیازای رابطه والد- کودک هستن. احساس ایمنی به حس اعتماد و اطمینان به در دسترس بودن و جوابگو بودن حامی دلبستگی و هم اینکه به حس خود با ارزشی[۶] در رابطه با حامی دلبستگی میگن. یعنی اینکه فرد احساس رانده[۷] ، ترک یا ول شدن[۸] از طرف بقیه نکنه (جانسون و ویفن، ۱۳۸۸).

نظریه دلبستگی بزرگسالان در واقع گسترش نظریه دلبستگی بالبی و اینسورثه واسه تعیین تفاوتای فردی از دید شناخت، احساس و رفتار که در بافت روابط نزدیک بزرگسالی و نوجوونی اتفاق میفته. براساس این نظریه، تفاوتای فردی در سبک دلبستگی به وجود اومده توسط تجارب افراد در روابط نزدیک قبلیه و باروابط دلبستگی بین کودک و مراقبان اولیه شروع             می شه (فرالی و شیور، ۲۰۰۰؛ میکالینسر و شیور، ۲۰۰۷). از سال ۱۹۸۷ که این نظریه پیشنهاد شد بخش بزرگی از تحقیقات نشون دادن که سبک دلبستگی از نظر نظری با فرایندهای ذهنی مربوط به روابط نزدیک، رفتارای دیده شده در این روابط و نتیجه های اینجور روابطی، چه ذهنی (مانند رضایت) و چه عینی (مانند جدایی و طلاق) ربط داره (نوفل[۹] و شیور، ۲۰۰۶).

طلاق

۲-۲-۱۳-۸-۲- سبکای سه گانه دلبستگی بزرگسالان

هازان وشیور(۱۹۸۷) اعلام داشتن سبکای دلبستگی بزرگسالان به شکل زیادی با فاکتورهای نگاه، شخصیت و هیجان در بزرگسالی ربط داره. پس اونا براساس آزمایش روش (موقعیت ناآشنا) اینسورث، به توصیف سه سبک دلبستگی بزرگسال به صورت مناسباتی از روابط بزرگسالان پرداختن :

 

۱)سبک دلبستگی ایمن

افراد دارای سبک دلبستگی ایمن، دارای روابط صمیمی بادیگران هستن. به در دسترس بودن بقیه هنگام روابط با اونا و هم به هنگام موقعیتای اضطراب آور خارجی اطمینان دارن. این افراد هم اینکه از روابط دوران بزرگسالی خود رضایت داشته و روش های مختلفی واسه برخورد با تعارضای زندگی دارن، کمتر گوش به زنگ هستن و ترس کمتری نسبت به ترک شدن از طرف دور و بری ها دارن و تلاش می کنن خواص دلبستگی ایمن خود رو با سلامت جسمی خود ربط بدن. بزرگسالان ایمن نسبت به بقیه راحت تر و بهتر می تونن با بقیه صمیمی شن، درحالی که به اونا وابسته ان یا اونا به ایشون وابسته ان احساس آرامش می کنن. اونا بیشترً درمورد اینکه ترک شن یا اینکه شخصی  با اونا صمیمی شه نگران نیستن. اونا می تونن به بقیه اعتماد کنن و خود رو دوست داشتنی و با ارزش می دونن. بزرگسالان ایمن از اعتماد به نفس، مهارتهای اجتماعی و توانایی ایجاد روابط عاطفی و صمیمی تقریباً پایدار و خوب بهره مند هستن (هازان و شیور، ۱۹۸۷).

اضطراب

بزرگسالان با سبک دلبستگی ایمن تمایل دارن تا روابط عاشقونه شون رو به صورت خوشحال و مورد اعتماد توصیف کنن، اونا می تونن به آسونی  به بقیه نزدیک شن و به پشتیبانی از شریک زندگی شون تمایل دارن. تحقیق هازان و شیور(۱۹۸۷) نشون داد که حدود ۵۶% از بزرگسالان در طبقه دلبستگی ایمن قرار می گیرن. افراد با سبک دلبستگی ایمن گرایش دارن تا تجارب
رابطه شون رو بیشتر به صورت مثبت توصیف کنن و به ادامه روابط شون بیشتر از افراد       مضطرب / دوسوگرا تمایل دارن (کارداکتز[۱۰]، ۲۰۰۹).

۲)سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی

دلبستگی اجتنابی با الگو فعال سازی بقیه در روابط ربط داره. افراد دارای این سبک آسیب پذیری رو رد می کنن و ادعا می کنن که احتیاجی به روابط نزدیک ندارن و تمایل  به ترس از صمیمیت دارن (ویدرمن و آلگیر[۱۱]، ۱۹۹۶). بزرگسالان دارای سبک دلبستگی اجتنابی تمایل دارن که از صمیمیت و فراز و فرودهای هیجانی هراسون باشن، اعتماد کردن به بقیه رو مشکل
پیدا میکنن و از زیادی نزدیک شدن به بقیه نگرانن. بزرگسالان اجتنابی حدود۲۵% از  جمعیت رو تشکیل میدن (هازان وشیور، ۱۹۸۷).

[۱] -fram the cradle to the grave

۱- Wies

[۳] -Oliver & Shirkey

[۴]- Creasey

[۵] – Houwer

[۶] -self – worth

[۷] -reject

[۸] -abandoned

[۹]- Noftle

[۱۰]- Kardaktaz

[۱۱] -Weiderman& Allgier

علمی