زنان سرپرست خانوار

دانلود پایان نامه

1)همسویی تشکیلات آن با نیازهای بهره
برداران. (ص20)
2) پایین بودن نرخ کارمزد در مقایسه با دیگر منابع اعتباری (ص32)
3) سهل الوصول بودن دریافت وام، به گونه
ای که وثیقه
های فیزیکی حذف و وثیقه
های غیرفیزیکی مثل ضمانت شخص ثالث یا گروه جایگزین می
شود. (ص 38)
4) پایین بودن هزینه
های دریافت وام. (ص32)
5) ترویج فرهنگ تجهیز پس
انداز در خانواده و اعضا . (ص77)
6) همگن بودن اعضا به لحاظ سطح زندگی و نیازها. بطوری
که همگی آنها از نظر سطح آموزش و مهارت
های فنی و دسترسی محدود به خدمات مالی و اجتماعی و اقتصادی یکسانند. (ص13)
7) قرار گرفتن وام یا اعتبار در کنار دیگر عوامل تولید در قالب برنامه (ص18)
8) بومی بودن (تمامی مراحل اجرایی – تصمیم
گیری توسط خود اعضا انجام می
شود.) (ص32)
9) خود اتکا بودن منابع مالی و مدیریتی برنامه اعتبارات خرد
10) اداره امور یا مشارکت فعال و موثر اعضاء (معظمی، 1377)
اهداف اعتبارات خرد:
برنامه
های اعتبارات خرد اهداف متنوعی را دنبال می
کنند. افزایش تولید محصولات کشاورزی از طریق گسترش سرمایه
گذاری درفعالیت
های مختلف کشاورزی می
تواند یکی از اهداف مهم پرداخت اعتبارات به روستاییان، خصوصاً زنان باشد.
بیرون راندن منابع غیررسمی از بازار اعتبارات هدف دیگری است که در واقع زنان روستایی خصوصاً (زنان سرپرست خانوار) را یاری می
رساند تا خود را از چنگال بهره
های بالای اعتبارات پرداختی توسط منابع غیررسمی نجات داده و درگیر بدهی
های طولانی نشوند.
توزیع عادلانه
تر درآمد، افزایش درآمد سرانه و کاهش هزینه
های تولید می
تواند هدف مهم دیگری باشد که در این برنامه
ها پیگیری می
شود. علاوه براین در این راستا، زنان می
توانند از تکنولوژی
های موجود در زمینه فعالیتشان آگاه شده و درآمد خود را افزایش دهند.
برپایه نظرات کارنر، اعتبارات از 3 طریق می
تواند برتولید تاثیر بگذارد:
الف) اعتبار موجب رفع محرومیت مالی شده و به تولید کننده اجازه می
دهد تا نهاده
ها را به میزان مناسب خریداری نماید و این امر منجر به افزایش کارایی تخصصی می
گردد.
ب) اعتبار موجب خرید امکانات تکنولوژیکی می
شود و به عبارت دیگر کارایی تکنیکی را افزایش می
دهد.
ج) اعتبار امکان استفاده بهتر از نهاده
های ثابت را فراهم می
آورد و از این رو باعث افزایش تولید می
گردد.
(نادری مهدیی، 1381، 39)
2-3 تعریف اعتبارات خرد پرداختی طرح حضرت زینب کبری (س)
منظور از اعتبارات خرد در این تحقیق، تسهیلات قرض
الحسنه
ای است که در قالب طرح حضرت زینب کبری (س) با هدف ایجاد اشتغال یا حمایت از اشتغال زنان روستایی سرپرست خانوار توسط بانک کشاورزی پرداخت شده است. سقف اعتبارات بین 5/1 تا حداکثر 5 میلیون ریال می
باشد.
نحوه دریافت وام: نحوه دریافت وام بدین صورت بوده است که متقاضی، شخصاً به بانک مراجعه و در زمینه
های مربوط به خرید ابزار تولید و کالای سرمایه
ای یا نهاده
های مورد نیاز برای ایجاد یا تقویت شغل خود، تقاضای تسهیلات بنماید. لازم به ذکر است کمیته امداد امام خمینی (ره)، شورای اسلامی روستا، دفتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای رسمی می
توانند افراد واجد شرایط را به بانک معرفی نمایند.

مطلب مشابه :  قراردادهای دولتی