دانلود پایان نامه – زوج­‌های هم جنس باز[1]

دانلود پایان نامه – زوج­‌های هم جنس باز[1]

دانلود پایان نامه – زوج­‌های هم جنس باز[1]

در دهه­ های اخیر در برخی از کشور ها وضعیتی بوجود آمده که در طول تاریخ بشر کمتر سابقه داشته است. در این کشور ها عده قابل توجهی از زنان و مردان، زوج­ هایی همجنس خود انتخاب کرده، رابطه ای نسبتا طولانی شبیه روابط زناشویی با آنان برقرار می­کنند. اینگونه زوج ها ازجهت زیستی امکان تولیدمثل را ندارند، و برخی از آنان فرزندان متولد از ازدواج های پیشین خود را به همراه می آورند. در حال حاضر برخی کشورها، ازدواج همجنس بازان را به رسمیت شناخته، آنان را از حقوقی نسبتا مشابه با حقوق مردان و زنان ازدواج کرده، برخوردار کرده اند.

در اواخر قرن 19 واژه همجنس گرایی توسط یک روان شناس آلمانی[2] بکار رفت. (داور، 1989) البته موضوع همجنس گرایی در مباحث فلسفی افلاطون مطرح شده بود و در زمان معاصر در تئوری کوییر[3] به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. مطابق تئوری فرا هنجار کوییر، هویت، ثابت نیست و دارای عناصر مختلفی است، بدین لحاظ طبقه بندی انسان بر پایه یک هویت مشترک ناممکن می باشد. یعنی در این تئوری پیش فرض های مربوط به جنسیت، هویت زنانه و هویت مردانه زیرسوال می رود. (همان)

اولین نشانه های همجنس گرایی در نوشته های افلاطون و اریستوفان تحت عنوان سمپوزیوم[4] در یونان باستان و در آثار باقی مانده از دیوجین لایورتوس[5] در پنج قرن قبل از میلاد حضرت مسیح مشاهده گردیده است. همچنین در داستان های یونان باستان خدایانی چون زیوس، هرکول واشیل نیز نمایانگر تمایلات همجنس گرایی هستند.

برخلاف بسیاری از نظریه های حامی همجنس گرایی که می کوشند با علمی خواندن فرضیات و توجیهات خود، این نابهنجاری را امری طبیعی تلقی نمایند، علوم جدیدی مانند ژنتیک نشان می دهد که هیچ انسانی باژن همجنس گرایی به دنیا نمی اید. چنان که دوتن ازروانپزشکان دانشگاه کلمبیا اعلام نمودند که نظریه ژنتیکی بودن همجنس گرایی باهیچ شواهد و قرائنی همراه نیست. سیمون لی وی [6] نیزکه سال ها به مطالعاتی در خصوص هیپوتالاموس مغز پرداخته اظهارمی دارد: «این همه است که تاکیدکنم من هیچ نشانه ای راکه نشان دهدشخصی همجنس گرابه دنیا می ایددرهیپوتالاموس مغزپیدانکردم». (برادفورد و دیگران، 1999)

تقریبا در همه جوامع، برقراری رابطه جنسی با فردی از جنس موافق، امری ناپسند و مستحق سرزنش تلقی می­شود. در بسیاری از کشور های اروپایی نیز تا اوایل قرن نوزدهم مجازات چنین عملی مرگ بود و این عمل تا همین دهه های اخیر جرم و تبهکاری تلقی می شد. (گیدنز، 1374)

این الگو در ادیان توحیدی نیز، پدیده ای ناهنجار و گناه شمرده می شود. بطور مثال در تورات، فصل 13/20 تصریح می شود که «هر دوی آن ها (همجنس گرایان زن و مرد) باید بمیرند و خونشان بر گردن خودشان است». همچنین در تورات میشنه[7] در خصوص ممنوعیت آن آمده است: «این فعل مردمان سرزمین مصر بود که شما را به ترک آن هشدار می دهیم. آن ها چه می کردند؟ مردان با مردان و زنان با زنان ازدواج می کردند. آنان از درگاه خدا رانده شدند» در اناجیل نیز نمونه های فراوانی وجود دارد که این همجنس گرایی را حرام و گناهی بزرگ تلقی می نماید. به عنوان مثال در سفر پیدایش 18: 20 انجیل، به داستان حضرت لوط (ع) و شهر سدوم اشاره شده است که خداوند به واسطه این گناه بزرگ سرزمین شان را ویران نموده است. همچنین در سفر پیدایش 1: 24 حضرت مسیح (ع) در گفتاری به ماتیو[8] (یکی از حواریون) اظهار می دارد که روابط جنسی مردان با مردان و زنان با زنان ممنوع و موجب غضب خداوند است. در فصل رومن[9]1: 26 نیز آمده است که خداوند آن ها را بخشید تا رفتارشان را عوض کنند، زیرا زنان با زنان در می آمیختند و مردان به طرز شرم آوری به مردان گرایش داشتند و برسرشان آمد آن چه که براساس خطایشان بود. (فرهمند، 1384)

در دو دهه اخیر مقامات کلیسا کوشیده اند تا با تقدیس بنیاد خانواده در جامعه بحران زده غرب آن ها را متوجه عواقب ناخوشایند گناهان و ناهنجاری های اجتماعی نمایند. پاپ ژان پل دوم رهبر فقید کاتولیک های جهان در مصاحبه با روزنامه ساندری هرالد[10] اظهار داشت که فمنیسم بنیان خانواده را تضعیف و همجنس گرایی را رواج می دهد. طبق نظر وی، فمنیسم تهدیدی علیه بنیان خانواده است و می کوشد برای کسب حقوق برابر زنان و مردان، زمینه ازدواج همجنس گرایان را فراهم نماید. این اظهارات در سندی 27 صفحه ای تحت عنوان «همکاری زنان و مردان در جهان داخل و خارج از کلیسا» مطرح گردیده است. (همان)

برحسب روایات دینی، پیدایش همجنس خواهی به قوم لوط (ع) که همزمان با حضرت ابراهیم (ع) می زیسته اند باز می گردد. (حرالعاملی، ج 14، بی تا) آیات قرآن شهروندانی را که به نوعی در جامعه، هم جنس گرایی را به جای نظام همسری زن و مرد پذیرفته بودند و درصدد ارضای نیاز جسمی وعاطفی ازاین طریق بوده و هستند، با تعابیر ذیل یاد می نماید: ایا شما از روى شهوت، به جاى زن ها به سراغ مرد ها مى‏روید؟ راستى که مردمى نادان هستید. (نمل، 55) پاسخ قوم او جز این نبود که گفتند: لوط و پیروانش را از شهر خود بیرون کنید که مردمى پاکند و گناه نمى‏کنند. (اعراف، 82) و زنانى که خداوند براى شما آفریده ر ها مى‏کنید. ارى شما مردمى تجاوز پیشه هستید. (شعراء، 166)، لوط گفت: پروردگارا مرا در برابر این مردم تبهکار یارى فرما و هنگامى که فرستادگان ما براى ابراهیم مژده آوردند و گفتند: ما اهل این شهر و آبادى را نابود خواهیم کرد زیرا که ساکنین آن ستمگرند. (عنکبوت، 30و31)

هر کدام از این تعابیر اشاره به وجهی از رویکرد طرفداران و عاملان این رفتار و انتخاب ناصحیح دارد. بر طبق شریعت اسلامی، اگر مرد بالغ، عاقل و مختار، مرتکب چنین عملی شود و این عمل نزد قاضی اثبات گردد، آن شخص محکوم به مرگ است. (خمینی، 1383)

این ها همه تلاش هایی است برای اینکه بجای نظام همسری و نهاد خانواده، نسخه دیگری را برای انسان ها بپیچند، درحالی که طبیعت و فطرت انسانی و هم چنین تجربه های علمی حکایت از این دارد که این گونه تدابیر، توصیه ها برنامه ها، چیزی جز یاس و اشفتگی و روان پریشی برای فرد و جامعه به همراه نداشته است.

[1] homosexuality

[2] Karoly Martin Benkert

[3] Queer Theory

[4] Symposium

[5] Diogenes Laeurtius

[6] Simon Levay

[7] Mishneh

[8] Matthew

[9] Roman

[10] Sunday Herald,2005

متن کامل در سایت زیر :

پایان نامه دکترا بررسی فلسفه خانواده با تاکید برابعادساختاری وکارکردی ودلالت های تربیتی آن مبتنی برآموزه های قرآن

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~