سازمان بین المللی دریانوردی

سازمان بین المللی دریانوردی

سازمان بین المللی دریانوردی

هدف این کنوانسیون تسهیل حمل و نقل دریایی از طریق آسان سازی و به حداقل رساندن تشریفات و الزامات و رویه های اسنادی در هنگام ورود، اقامت و خروج کشتی هایی که به مسافرتهای بین المللی اشتغال دارند، می باشد. این کنوانسیون ابتدا برای مواجهه با نگرانی روز افزون بین المللی به لحاظ حجم بالای اسناد درخواستی از کشتی های تجاری تدوین گردید. از قدیم الایام تعداد زیادی اسناد توسط گمرک، اداره مهاجرت، بهداشت وسایر نهادهای عمومی در خصوص کشتی، خدمه و مسافرین، اسباب اثایه و کالا طلب می شد کاغذ بازی غیر ضروری در بسیاری از صنایع یکی از مشکلات عمده بشمار می آید، اما پتانسیل این موضوع در صنعت کشتیرانی بیش از صنایع دیگر است به خاطر ماهیت بین المللی آن و اینکه این صنعت از قدیم رویه ها و تشریفات اسنادی را پذیرفته است.
این کنوانسیون روی اهمیت تسهیل حمل و نقل دریایی داشته و مشخص می کند که چرا مقامات و متصدیان این امر باید سیستم مستندسازی که توسط تدوین و در مجمع عمومی به تصویب رسیده و بکارگیری آن در سطح دنیا توصیه شده است را مورد پذیرش قرار دهند. کشورهای عضو کنوانسیون متعهد می شود تا موجبات یکپارچگی و آسا سازی را در تسهیل ترافیک دریایی فراهم آورند.
5- کنوانسیون بین المللی کانتینرهای ایمنی :
در سالهای اخیر گستره وسیع بهره گیری از کانتینر در حمل و نقل کالا از طریق دریا باعث تحولی شگرف در صنعت دریانوردی گردیده و مسئله ارتقا ایمنی حمل و نقل کالا توسط کانتینرها، سازمان بین المللی دریانوردی را بر آن داشت که طی کنفرانسی که در سال 1972 میلادی نیز پس از 5 سال لازم الاجرا گردید. هدف عمده کنوانسیون مزبور حفظ ایمنی جان اشخاص در حمل و نقل و جابجایی کانتینرها با اتخاذ شیو های صحیح و تامین الزامات مربوط به استحکام کانتینرها در تسهیل حمل و نقل بین المللی کانتینرها با ارائه مقررات متحد الشکل ایمنی و جلوگیری از ایجاد مقررات گوناگون داخلی بوده است
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 11 اکتبر 2001 مطابق با 19/7/1380 به این کنوانسیون ملحق شده و از تاریخ 11 اکتبر 2002 مطابق با 19/7/81 نیز برای کشور لازم الاجرا گردید.
بر اساس این کنوانسیون، «کانتینر» یعنی رکنی از تجهیزات حمل و نقل که دارای ویژگیهای زیر باشد:
الف- ثابت و پایدار و در نتیجه به اندازه کافی محکم که مناسب کاربرد مداوم باشد.
ب- دارای طرایح ویژه برای تسهیل حمل و نقل کالا از طریق یک نوع یا انواع حمل ونقل بدون بارگیری مجدد میان راهی باشد.
پ- دارا بودن طراحی که با پیش بینی بستهایی در گوشه ها باعث محفوظ و محکم نگاهداشتن و یا حمل ونقل آسان می شود.
ت- دارای اندازه ای که فضای محصور به وسیله 4 گوشه پایینی بیرونی به یکی از دو ترتیب زیر باشد:
1- دست کم 14 متر مربع (150 فوت مربع)
2- دست کم 7 متر مربع (75 فوت مربع)، چنانچه بستهای گوشه ای بالایی بر روی آن نصب شده باشند.
اصطلاح کانتینر شامل هیچ یک از وسایل نقلیه یا بسته بندی نمی شود. با این وجود زمانی که کانتینرها روی شاسی حمل شوند، آنها را شامل می شود.
بر اساس این کنوانسیون هر کانتینر بایستی «پلاک تایید ایمنی» داشته و این پلاک باید به طور دائمی در محل کاملاً در معرض دید و در جایی که به آسانی آسیب نبیند الصاق شود. و روی آن تمامی علامتگذاریهای مربوط به حداکثر وزن ناخالص، طبق اطلاعات مربوط به حداکثر وزن ناخالص بر روی پلاک تایید ایمنی باشد و پلاک تایید ایمنی باید اطلاعات زیر را دست کم به زبان انگلیسی یا فرانسوی در بر داشته باشد.
6- کنوانسیون بین المللی مربوط به حمل ونقل کالا با راه آهن :
در سال 1893 به ابتکار دو نفر حقوقدان سوئیسی کنوانسیون حمل و نقل بین المللی بار با راه آهن تدوین شد. سپس در همین راستا به منظور نظم و ترتیب بیشتر به حمل و نقل بین المللی کالا با راه آهن برخی از کشورها در تاریخ 25 اکتبر 1952 در برن سوئیس گردهم آمده و مقرراتی را در این خصوص تدوین و تحت عنوان «کنوانسیون بین المللی مربوط به حمل و نقل کالا با راه آهن» را تصویب کردند. کشور ما نیز بر اساس ماده واحده مصوب مورخ 28/9/1334 به آن ملحق شد و به دنبال تجدیدنظرهای دوره ای کنوانسیون CIM 1970 جایگزین این کنوانسیون شد و از اول ژانویه 1975 لازم الاجرا گردید.
این کنوانسیون در 25 فوریه 1961 مورد تجدید نظر قرار گرفت و مشتمل بر یک مقدمه و 70 ماده است.
این کنوانسیون دارای شش قسمت به شرح زیر است:
– قسمت اول: موضوع مقاوله نامه و شمول آن
– قسمت دوم: قرارداد حمل و نقل شامل شکل و شرایط قرارداد حمل و نقل، اجرای قرارداد حمل و نقل و تغییر قرارداد باربری
– قسمت سوم: مسئولیت و اقدامات قضایی شامل مسئولیت مشترک راه آهن ها، دعاوی قضایی، آیین دادرسی، مرور زمان، واریز حسابها، دعاوی راه آهن ها علیه یکدیگر
– قسمت چهارم: مقررات مختلف
– قسمت پنجم: مقررات استثنایی
– قسمت ششم: مقررات نهایی (امیری، 1387، صص35-41).

حوزه فعالیت شرکت

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~