شورای همکاری خلیج فارس

شورای همکاری خلیج فارس

شورای همکاری خلیج فارس

(دفتر بازرگانی کشورهای عربی- آفریقایی، 1393)
در مورد تعداد و تاریخ آخرین اجلاس ایران و عمان باید گفت؛ این دو کشور تا کنون چهارده اجلاس با یکدیگر داشتند و چهاردهمین اجلاس آن ها در شهریور ماه 1391 در تهران به تولیت وزارت امور خارجه برگزار گردید(دفتر بازرگانی کشورهای عربی- آفریقایی، 1393).
نمودار صادرات و واردات ایران و عمان:

شکل 2
(سایت هفته نامه تجارت فردا، 1393)
5-2-4- روابط تجاری ایران و امارات متحده
پس از تشکیل شورای همکاری خلیج فارس امارات متحده عربی به تنهایی نقش شریک اقتصادی ایران را ایفا نموده و تأمین کننده حدود 20 درصد کل واردات کشور ایران و حدود 95 در صد واردات از کل PGCC می باشد(ثاقب،صادقی، 1389: 29). کشور امارات یک جایگاه و پایگاه اقتصادی در منطقه است و الان وضع تحریم ایران برای بندر و بانک های امارات و به طور کل تمام فعالیت های اقتصادی امارات بسیار سودآور است(صدقیان،1393). در واقع امارات متحده عربی مهمترین شریک تجاری ایران بوده است(نیاکوئی، 1390: 122). در تأمین نیازهای وارداتی ایران اهمیت امارات متحده عربی بسیار بیشتر از کشورهای دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس بوده است حتی در سال 2005 بیش از 96 درصد کل واردات ایران از شورا از کشور مذکور صورت پذیرفته بود. در واقع از قدیم الایام کشورهای مختلف حاشیه خلیج فارس از شرکای تجاری طبیعی ایران و بازار مناسبی برای کالاهای ایرانی محسوب می شدند، اما طی دهههای اخیر و پس از تشکیل شورای همکاری خلیج فارس، امارات متحده عربی به تنهایی این نقش مهم را ایفا نموده و تأمین کننده حدود 20 درصد کل واردات کشور ایران و حدود 95 درصدواردات از کلPGCC می باشد(ثاقب، صادقی، 1389: 29-28). رتبه کشور امارات متحده عربی از نظر بازارهای کالا طی سال 1392، 3 بوده استwww.tpo.ir).). مجموعه امارات متحده عربی به عنوان یک مرکز عمدهی صادرات برای کل شرق میانه و به ویژه ایران است. بسیاری از واردات ایران از امارات متحده عربی است که سرچشمهی آن در دبی است. در واقع امارات متحده عربی باعث افزایش سریع سهم شورای همکاری خلیج فارس از کل واردات ایران شد(5: 2010، Habibi).
امارات ۷/۱۶ درصد واردات ایران را به محصولات صادراتی خوداختصاص داده است و هرگز نمی خواهد این شریک خوب تجاری را با آن حجم سرمایه عظیم از دست بدهد. اما از سوی دیگر نگاه شیخ نشینان امارات به حاکم سعودی و سرزمین مادری آن ها همواره به شکل دوستی و حمایت بوده است. ایران و امارات نیز اختلافات حل نشدهی خود در مورد جزایر سه گانه را در حاشیه گذاشتهاند و روابط دیپلماتیک خود در سه دهه گذشته را حفظ کردهاند و امارات متحده عربی به عنوان یکی از بزرگترین شرکای کاری ایران محسوب میشود(3: 2010، Habibi). بسیاری از کالاهایی که ایران از آنها تحریم شده بود مثل: کامپیوتر و نرم افزار از طریق دبی به ایران میرسید و این محصولات از طریق دبی معامله میشد. از طرف دیگر سهولت سفر و فرصتهای سرمایهگذاری در دبی به بسیاری از ایرانیان اجازه داده تا برای کسب و کار به دبی بروند همچنین تعداد زیاد گردشگران ایرانی که از امارات متحده عربی بازدید میکنند به افزایش روابط تجاری کمک میکند. در واقع این تجارت رو به رشد و اتکای اقتصادی در دبی در پاسخ به تحریمها بوده است. در سالهای اخیر ایالات متحده خواستار این بوده که مؤسسات دولتی و مالی امارات متحده عربی روابط خود را با نهادهای ایرانی کاهش دهند اما امارات متحده عربی به دلیل منافع اقتصادی که از تجارت گسترده و سرمایه گذاری در روابط با ایران به دست میآورد نسبت به این موضوع بی میل است. با این حال در سال 2008 ایالات متحده بر امارات متحده عربی فشار آورد که تجارت خود با ایران را کاهش دهد و هشدار داد که متخلفان دسترسی به بازارهای ایالات متحده را از دست میدهند و در این حین چند مؤسسه مالی که نگران منافع و کسب و کار خود بودند از این تقاضا پیروی کردند. امارات متحده عربی با اینکه تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را تأیید میکند تمایلی به آشکار شدن این حمایتها ندارد. در سال 2010 نیز پس از تصویب این تحریمها از سوی سازمان ملل بانک مرکزی امارات متحده عربی به مسدود کردن داراییهای 41 ایرانی دستور داد(7: 2010، Habibi). در نتیجه، در حوزه خلیج فارس ظرفیت امارات برای همکاری با ایران بیش از سایر کشورهاست. اگر ایران بتواند با استفاده از امکانات و ظرفیتهای موجود در نمایشگاه جهانی اکسپوی آتی امارات، نقش و سهم مناسبی را برای همکاری داشته باشد، خدمت شایان توجهی به بخش خصوصی شده است، زیرا تجار ایرانی ساکن در امارات از علاقمندان کار و همکاری با ایران و از حامیان جدی انقلاب هستند؛ بنابراین از این ظرفیت باید نهایت بهره برداری صورت گیرد(دنیای اقصاد).
مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی قبل از وقوع تحولات منطقه ای 2010(به ارزش میلیون دلار)
سال
1386
1387
1388
صادرات
2166
2322
2874
واردات
11508
13470
16119

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~