شیوه نامه انتخاب معلمان نمونه

دانلود پایان نامه

البته خدمات تمام معلمان ارجمند کشورمان قابل تقدیر است و نمونه بودن‏، شایسته یکایک اعضای خانواده بزرگ فرهنگیان کشور است . از اینرو انتخاب معلم نمونه اقدامی است که از یک سو به فراهم نمودن بستر مناسب برای رقابت سازنده بین همکاران کمک می کند و از دیگر سو حرکتی نمادین در جهت ارج نهادن به معلم و تکریم مقام او می باشد(شیوه نامه انتخاب معلمان نمونه،1388).
ب- هدف های اختصاصی
1-تقویت نقش تربیتی مربیان، معلمان، مدیران و مدرسان برای تحول در نظام تعلیم و تربیت براساس سیره پیامبر اعظم (ص)؛
2-ایجاد بستر لازم برای رقابت سالم و سازنده به منظور رشد و تعالی جامعه و ترغیب معلمان، مدیران و مدرسان به تلاش هرچه بیشتر برای ایفای رسالت معلمی و انجام وظایف و تکالیف خود؛
3ایجاد شوق و انگیزه در حیطه های علمی، آموزشی و کوشش در راه ارتقا و توسعه دانایی از طریق انجام مطالعات، تحقیقات، ابتکارات و خلاقیت ها با هدف دستیابی به آخرین یافته های علمی و به کارگیری آن ها در زمینه بهبود شیوه های مدیریت و افزایش بهره وری آموزش وپرورش(همان منبع).
2-5-8-2 پیش فرض ها
برای تبیین نگاه کلی به نظام رتبه بندی، فروضی در نظر گرفته شده و به فرض تحقق آن به ارایه دیدگاههایی پرداخته شده است.، این فرض ها عبارتند از:
-آموزش وپرورش قادر است، تمامی ساز وکارهای مربوط به آماده سازی سیستم اداری خویش را، برای اجرای نظام رتبه بندی فراهم آورد.
-آموزش وپرورش قادر است کاستی های ناشی از ارزیابی فعالیت های معلمان را در تبدیل مفاهیم انتزاعی در فرم ها، به مفاهیم انضمامی، برطرف کند و معیارهای دقیق قابل سنجشی را در دستورالعمل های جدید پیش بینی و پیشنهاد کند، به نحوی که این فرم ها و نتایج ناشی ارزشیابی تفاوت معناداری با فرم ها و ارزشیابی های پیشین داشته باشد.
-آموزش وپرورش قادر خواهد بود همه ساله 2تا 3 آزمون استاندارد را برای تعیین شایستگی ها ی تخصصی معلمان اجرا نماید.
– معلمان به منظور ارتقای منزلت اجتماعی خویش از یک طرف، و بهره مندی از مزایای قابل توجه ناشی از قرار گرفتن در رتبه بالاتراز طرف دیگر، انگیزه کافی، برای تحرک (عمودی صعودی )در درون این نظام پیدا خواهند نمود.
-ماده واحده تقدیمی دولت به مجلس محترم، مصوب خواهد شد وآموزش وپرورش اجازه خواهد یافت تا سیستم متفاوتی را در نظام پرداخت ها داشته باشد.و متعاقب آن نظامی شکل خواهد گرفت که شرایط ممتازی را برای معلمان رقم خواهد زد. به گفته وزیرمحترم آموزش و پرورش، آنچه که در دولت در خصوص نظام رتبه بندی معلمان مصوب شده در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری است، اما آموزش و پرورش از مجلس درخواست کرده تا این نظام را به صورت مستقل و خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب کند.بنابراین در صورت عدم تصویب ماده واحده، فاصله گرفتن از وضع موجود حداقل در حوزه پرداخت ها، اگر نگوییم غیر محتمل،که بسیار دشوار خواهد بود. زیرا باید در درون نظام مدیرت خدمات کشوری به اجرای تغییراتی دست بزند، که موانع ناشی از آن، احتمالا تاکنون مانع از تمایزهای تعیین کننده ویا حتی تساویگرایانه شده است.
– فرض نهایی آن است که وزارتخانههای متفاوت نهادهای فرابخشی و دستگاههای دولتی به هنگام پیشبینی اعتبارات سالیانه، همواره به همراهی با آموزش و پرورش خواهند پرداخت. و مجلس شورای اسلامی نیز، همواره برای ایجاد شرایطی متفاوت و ممتاز، در تصویب اعتبارات به همراهی آموزش وپرورش خواهند پرداخت.
یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این بحث تأمین مالی این طرح است. وزیر محترم در این باره گفته است: «۷۰ درصد از اعتبارات نظام رتبه بندی معلمان از محل مهندسی نیروی انسانی تأمین می شود»، وی اظهار داشته: «طی سه سال، مهندسی نیروی انسانی در آموزش و پرورش،به طور کامل اجرا خواهد شد و افرادی که در آموزش و پرورش کار می کنند همه در رشته تخصصی خود حضور خواهند داشت.»
فقدان اعداد و ارقام در رابطه با پیش بینیها، سبب عدم فهم موضوع توسط معلمان می شود .به این معنی که یا مبلغ مورد نیاز برای مشمولین آنقدر ناچیز است که اجرای یک برنامه مهندسی در طول سه سال برای تامین مال آن کفایت می نماید. یا آنکه میزان اتلاف نیروی انسانی آموزش و پرورش در وضعیت فعلی، به قدری زیاد است، که اجرای یک برنامه مهندسی نیروی انسانی باعث تامین 70 درصد منابع مالی طرح خواهد شد.در هر حال چون مجهولات این معادله فراوان است یافتن پاسخ برای آن نیز برای معلمان بسیار دشوار است(شیوه نامه انتخاب معلمان نمونه،1388).
2-5-8-3 نیم نگاهی به اهداف طرح انتخاب معلم نمونه و نحوهی اجرا
افزایش انگیزه و کارایی معلمان در انجام وظایف، اثر بخشی فعالیت های آنان برای شکوفا شدن شایستگیهای دانش آموزان، ارتقای منزلت اجتماعی و صلاحیت و مرجعیت علمی و مهارت های حرفه ای معلمان و بالابردن سطح معیشت آنان، توسعه مشارکت معلمان در فرایند بهسازی برنامه های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی، سنجش مستمر صلاحیت های تخصصی و حرفه ای معلمان، ایجاد انگیزه در زمینه سازی برای مشارکت و دخالت دانش آموزان در امر تعلیم و تربیت، بهبود و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و ایجاد رابطه بین درجه کارایی و میزان پرداخت، طبقه بندی شایستگی های معلمان حسب شاخص های چهارگانه فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی از اهداف این نظام است.
بر اساس نظام رتبه بندی، پرونده تعیین سطح معلمان برای قرار گرفتن در رتبه های مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم در دستور کار قرار می گیرد. ضمن آنکه برای تعیین این سطح، معلمان باید شش ماه دوره حرفه معلمی را بگذرانند و پس از گرفتن مجوز گواهی حرفه معلمی، می توانند در کلاس ها حضور داشته باشند.
ورود به طرح با رتبه «مربی معلم » آغاز می شود وکسب رتبه های بعدی، مستلزم توقف در رتبه قبلی است.فقط دارندگان مدرک تحصیلی دکتری می توانند به شرط داشتن شرایط با رتبه استادیار معلم وارد شوند.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه مهندسی نیروی انسانی از نظام رتبه بندی معلمان آغاز می شود، گفته است: «پیش بینی می شود طی سه سال از طریق تعاریفی که برای این نظام رتبه بندی شکل گرفته و گزینش تخصصی، بتوانیم نظام رتبه بندی معلمان را آغاز کنیم(شیوه نامه انتخاب معلمان نمونه،1388).
2-5-8-4 چشم انداز طرح برای معلمان جدیدالورود
فرض کنیم معلمی جدیدالورود با مدرک کارشناسی در سال 1392 وارد سیستم آموزشی شود. در صورت احراز کلیه شرایط در سال ششم از خدمت توفیق می یابد در آزمون مرتبه «مربی معلم » شرکت کند و وارد اولین رتبه اصلی نظام شود. همین فرد تا رسیدن به مرتبه «دانشیارمعلم »که سومین وآخرین رتبه معمول از این مدرک تحصیلی است با در نظر گرفتن یک سال تحصیلی در سال 22 از خدمت خویش یعنی سال 1414 به رتبه دانشیار معلمی نائل می شود. تحقق این شرایط برای دارنده مدرک کارشناسی ارشد برای ورود به رتبه «استاد معلمی » به عنوان بالاترین و آخرین رتبه در سال 25 از خدمت اتفاق می افتد و دارنده مدرک دکتری بعد از 20 سال به رتبه مذکور نائل خواهد شد.در این صورت به گفته وزیر، با اجرای این قانون، معلمی که به رتبه استاد معلمی برسد، حداقل 60 تا 70 درصد افزایش حقوق خواهد داشت.

مطلب مشابه :  ، ،