پایان نامه : ضرورت تعیین سن کبربرای برخورداری اطفال ازنظام خاص دادرسی صغار

پایان نامه : ضرورت تعیین سن کبربرای برخورداری اطفال ازنظام خاص دادرسی صغار

پایان نامه : ضرورت تعیین سن کبربرای برخورداری اطفال ازنظام خاص دادرسی صغار

ضرورت تعیین سن کبربرای برخورداری اطفال ازنظام خاص دادرسی صغار وحمایتهای خاص آن            

بیان ضرورتهای تعیین سن کبر جهت برخورداری اطفال از نظام خاص دادرسی صغار و حمایت های خاص آن همین بس که باید افزود ؛  کودک به دلیل عدم رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت های حقوقی قبل و بعد از تولد می باشد ، بنابراین از آنجایی که بلوغ جسمی و رشد عقلی ، مبین سنی است که فرد پس از رسیدن به آن سن توانایی پذیرش مسئولیت اجتماعی و حقوقی را دارا می شود  ؛ پس این حمایت باید تا لحظه رشید شدن کودک ادامه یابد . بدین منظور قانونگذار می بایست شرایط و اسباب پذیرش مسئولیت اجتماعی کودک را با تعیین محدوده سنی خاص یعنی سن کبر تامین نماید .

دادرسى اطفال و نوجوانان در معناى کلى مى‏توان آن را به‏عنوان عامل‏ توسعه ی  بخش فردى و اجتماعى طفل یا نوجوان محسوب کرد . به همین دلیل این دادرسى در چارچوب عدالت اجتماعى قرار گرفته و وجود آن براى رشد و تکامل فردى و اجتماعى طفل ضرورى است .

در یک نگاه کلى ، دادرسى اطفال و نوجوانان را مى‏توان در بردارنده ی مجموعه ی حقوق موردنظر در اعلامیه ی جهانى حقوق‏ بشر ، میثاق‏هاى بین‏المللى حقوق اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى(مصوب 1966)و حقوق مدنى-سیاسى(مصوب 1966) ، کنوانسیون حقوق کودک و دیگر مقررات‏ سازمان ملل متحد در زمینه ی دادرسى اطفال و نوجوانان دانست.[1]

دادرسی ویژه اطفال به مجموعه قواعدی منسجمی گفته می شود که در زمینه های کشف جرم ، تعقیب مجرمین، تحقیقات مقدماتی ، نحوۀ دادرسی و نحوۀ اجراء حکم خصوصاً با رویکرد تربیتی از شروع تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی بایستی رعایت شود ؛ تا اهداف والای انسانی در جهت حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان در بالاترین اندازه ممکن مدّ نظر قرار گیرد. علاوه بر این ، دادرسى اطفال و نوجوانان ، به‏عنوان یک فرایند رسیدگى ، تضمین‏ کننده ی حقوق است که براى طفل متهم در نظر گرفته شده است . از آنجا که طفل متهم‏ ؛ در فرایند رسیدگى از وضعیتى آسیب‏پذیرتر نسبت به یک متهم بزرگسال برخوردار است لذا پیش‏بینى تضمین‏هاى حقوق طفل متهم در این دادرسى از اولویت‏ برخوردار مى‏باشد.

در رسیدگی به اتهامات نوجوانان و اطفال، همواره باید مصالح و منافع اطفال و نوجوانان، مدّ نظر قرار گیرد و از هرگونه برخوردی که با شأن، منزلت و اعتماد به نفس ایشان مغایرت داشته باشد یا احیاناً کمکی در تشدید شرایط نا مطلوب آنان نماید، احتراز شود.

مقامات مربوطه علاوه بر اینکه باید اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را در برخورد با اتهامات طفل و نوجوانان رعایت کنند، به آن دسته از حداقل قواعد اسناد بین المللی ناظر به داد رسی مخصوص اطفال و نوجوانان و قوانین موضوعه نشأت گرفته از اصول مزبور عنایت جدی داشته باشند؛ زیرا ارتقاء دادرسی نوجوانان و اطفال متضّمن بخشی از روند توسعه ملی کشور ما محسوب می شود.

حال که ضرورت ها ی تعیین سن کامل برای اطفال  و  تعریف و تبیین مفهوم ، جایگاه  و  رعایت مواردی که در فرایند دادرسی اطفال از اهمیت لازم برخوردار بود را برشمردیم . در ادامه این پژوهش به بیان تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب و همچنین قانون مجازات اسلامی بویژه نقش سن کبر در جرایم تعزیری و جرایم مستلزم حد و قصاص می پردازیم .

[1] –  امیر ارجمند،اردشیر،مجموعه اسناد بین‏المللى حقوق بشر،جلد اول،اسناد جهانى،انتشارات‏ دانشگاه شهید بهشتى،سال 1381.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~