عرضه و تقاضای کالا

3-6-7-4 کارگزار حق ندارد قرارداد خود را به کارگزار دیگر تفویض کند
قرارداد کارگزاری مبتنى بر دستور آمر براى انجام فعالیتی خاص است که مورد نظر اوست، در چنین موردى قطعا شخصیت آمر در چگونگى انجام کار و ایجاد اعتماد مالک مؤثر است که مى توان گفت: اذن، براى کارگزار وابسته به شخصیت اوست، به همین جهت قرارداد را باید خود کارگزار انجام دهد و نمى تواند آن را به دیگرى واگذار نماید.
3-6-8 پایان قرارداد کارگزاری
گذشته از اینکه آمر و کارگزار مى توانند قرارداد کارگزاری را با توجّه به نوع مطالب مندرجه فسخ کرده و بر هم زنند، بر اساس قانون مدنى ممکن است یک قرارداد، خود به خود بى آنکه نیاز به ارادۀ یکى از طرفین باشد، منحل شود که در اصطلاح به آن «انفساخ» مى گویند. برخی از این موارد مربوط به قرارداد است و برخی مربوط به طرفین قرارداد و در واقع بین مورد بیع و وکالت دور می زند که عبارتند از:
در صورت موت یا جنون یا سفه آمر
پایان شخصیت حقوقی کارگزار
در صورت عدم امکان انجام عملی که در قرارداد آمده
اینک به توضیح هر یک از موارد انفساخ در حد این نوشتار مى پردازیم:
3-6-8-1 موت و حجر آمر
انحلال قرارداد در اثر موت و حجر آمر (به واسطۀ جنون، سفه و یا ورشکستگى) از نتایج جایز بودن عقد است و اختصاص به قرارداد کارگزاری ندارد، لذا هر عقد جایزى به واسطۀ فوت یا جنون و سفه احد طرفین، باطل مى گردد. و در باب فوت چنین استدلال شده است که با فوت آمر، اذن و دستور از بین مى رود نیاز به اذن جدید دارد.
3-6-8-2 پایان شخصیت حقوقی کارگزار
همانگونه که در قوانین مربوط به بورس آمده است (برای مطالعه به پیوست مراجعه نمایید)، کارگزار نوعی شرکت و دارای شخصیت حقوقی می باشد لذا چنانچه در دلایلی که در قانون تجارت و سایر قوانین بیان گردیده، شخصیت حقوقی آن از میان برود؛ با شخصیت حقوقی کارگزار، امکان اجرای قرارداد توسّط کارگزار دیگر نیز محال است و در نتیجه قرارداد منعقده، منفسخ می گردد.
3-6-8-3 عدم امکان انجام عملی که در قرارداد آمده
در صورتى که تجارت مورد نظر طرفین در نتیجۀ حوادث قهرى یا وضع مقررات تازه، غیر ممکن شود، مانند حذف کالایی که پیش از این در بورس کالا پذیرفته شده بود، عقد، موضوع خود را از دست مى دهد و قهرا قرارداد کارگزاری منفسخ و منحل خواهد شد.
3-6-8-4 آثار انحلال قرارداد
انحلال این قرارداد خواه در اثر فسخ باشد یا انفساخ، در گذشته اثرى نداشته بلکه ناظر به آینده است و قهرا نمایندگى آمر در خرید یا فروش، پایان مى پذیرد، لذا ناگزیر است که در اوّلین فرصت ممکن، اگر چیزی از آمر در اختیار دارد به او بدهد و از تاریخ مطالبۀ آمر، حق امتناع از پرداخت را نخواهد داشت و الّا در حکم غاصب خواهد بود و همچنین، چون فسخ عقد، حق هر یک از طرفین است، اقدام به آن هیچ مسئولیتى را به بار نمى آورد. لذا اگر کارگزار قرارداد را فسخ نماید، مالک نمى تواند به این بهانه که سرمایه معطل مانده و احتمال بردن سود از دست رفته است، از او خسارت بگیرد و از طرفی آمر نیز، حق گرفتن اجره المثل کارهایى که انجام داده است وجود ندارد، چه آنکه عامل خود اقدام به فسخ کرده باشد و لیکن اگر فسخ از طرف مالک انجام شده باشد علیرغم اینکه مالک حقّ مسلم خود را اعمال کرده است، چنانچه کارگزار عملی انجام داده است که در عرف صحیح بوده و برای آن اجرت باشد، لاجرم آمر باید ار عهده آن برآید.
نتیجه گیری
بورس کالا به عنوان مکانی که در آن کالاهای گوناگون معامله می شوند، می تواند شرایطی را فراهم کند که تولیید کننده کالای خود را زودتر از موعد به بازار عرضه کرده و آینده ی فروش محصولات خود را با قیمت های واقعی تضمین نماید و به دلیل وجود انواع نتقاضیان در بازار، مجبور به فروش کالا به خریدار خاصی نگردد.
بورس کالا برای برخی از محصولات کشاورزی نظیر ذرت، گندم، قهوه، چای، دانه های روغنی، چرم، شکر، جو، پنبه، کاکائو، پشم و… و فلزاتی مانند فولاد، طلا، نقره، مس، طلای سفید و… در کشورهای مختلف وجود دارد.
در بورس، کالاهای مورد معامله به بازار آورده نمی شوند، بلکه وجود آنها با اسنادی که نشان دهنده ی میزان ویژگی ها و کیفیت کالاها (نظیر بارنامه) می باشند، به اثبات می رسد. قسمت عمده معاملات در بورس کالا به منظور خرید و فروش و تحویل آینده انجام می شود. به طور کلی کالاهای مورد معامله در بازار بورس کالا باید از ویژگی هایی برخوردار باشند که عبارتند از: نوسان های قیمتی، قابلیت تعیین درجه استاندارد آن، ذخیره سازی، تحویل و مانند اینها.
برای انجام معاملات در بورس ها، لازم است خریداران و فروشندگان به کارگزاری های فعال در بورس مراجعه نمایند. کارگزار یک شخص حقوقی است که برای دیگران و به حساب آنها معامله می کند. بر این اساس بورس به دو نوع تقسیم می شود: 1- بورس کالا، 2- بورس اوراق بهادار
در بورس برای پیش بینی قیمت کالا در آینده و یا تعیین قیمت در حال حاضر، نیاز به اطلاعات کامل می باشد. منظور از اطلاعات کامل، وضعیت گذشته قیمت کالا و همچنین اطلاع از وضعیت عرضه و تقاضای کالا در حال حاضر می باشد. هنگامی که اطلاعات گذشته و حال بازار به دست آمده، آنگاه بر اساس این اطلاعات و پیش بینی روند قیمت بازار در آینده، انتظارات کارگزاران بازار و همچنین در نظر گرفتن سایر عوامل احتمالی تأثیر گذار بر قیمت، وضعیت آینده کالا ترسیم می شود. شکل زیر، عوامل مؤثر بر قیمت بازار را نشان می دهد: