عملکرد

3)کبر در برابر مردم: که در اینجا منظورمان کبر «فرمانده» در برابر نیروهایش است، به گونه ای که از مساوات با آنان بدش بیاید.
پ) علایم و نشانه های فرماندهان و مدیران مغرور:
نشانه های غرور، گاهی بسیار آشکار است، به گونه ای که انسان در نخستین برخورد به آن پی می برد و می فهمد فلان مدیر و فرمانده، گرفتار غرور و خودبینی است.
بی اعتنایی به زیر دستان و مردم، بی توجهی به حلال و حرام الهی، رعایت نکردن ادب با مافوق و بزرگان وترک محبت با دوستان و بستگان، بی رحمی نسبت به زیردستان، ذکر سخنان ناموزون و دور از ادب، سر دادن خنده و قهقهه بلند، دویدن در حرف دیگران، نگاه های تحقیرآمیز به صالحان و همچنین، راه رفتن به صورت غیر متعارف، پا را به زمین کوبیدن، شانه ها را تکان دادن، نگاه های غیر متعارف به زمین و آسمان کردن و حتی گاهی کارهای دیوانگان را انجام دادن، اینها همه از نشانه های غرور است.
در وصایای لقمان به فرزندش آمده است: «لاَ تُصَعَّرْ خَدَّکَ لِلنّاسِ وَ لاَ تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحَاً، اِنَّ اللهَ لا یَحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخوُرٍ». (لقمان، آیه 18)
(و هرگز به تکبّر و ناز از مردم رُخ متاب و در زمین با غرور و تبختر قدم برمدار که خدا هرگز مردم متکبّر خود ستارا دوست نمی دارد.)
و در جایی دیگر می فرماید: «وَ لا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحاً، اِنَّکَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضِ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طَوُلاً»، (اسراء، آیه 37)
(و روی زمین با تکبر راه نرو؛ تو نمی توانی زمین را بشکافی و طول قامتت هرگز به کوه ها نمی رسد.)
در روایت از امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل شده است:
الَمرءُ یَتَغَیَّرُ فِی ثَلاثٍ: القُربِ مِنَ الُملُوکِ وَالولاهِ وَ الغِناءِ مِن الفَقرِ. فَمَن لَم یَتَغَیَّرُ فی هِذِهِ فَهُوَذُو عَقلٍ قَویمٍ وَخُلقٍ مُستَقیمٍ؛ (آمدی،1405ﻫ ، ج1، ص 116)
انسانها در سه حالت تغییر می کنند: نزدیکی به حاکمان، ریاست و ثروتمندی بعد از تنگدستی؛ از این رو کسی که در این سه حالت تغییر نکرد، دارای عقلی استوار و اخلاقی صحیح است.
ت) مدیر و فرمانده مغرور:
1- توقع سلام کردن از سوی دیگران دارد و سلام کردن به زیردست برایش دشوار است؛
2- اگر در محافل و مجامع، پایین تر از محلی که سزاوار نشستن او است بنشیند، برایش گران است؛
3- نشستن با زیردست بر سر سفره طعام برایش گران است؛
4- اعتراف کردن به اشتباهش و عذرخواهی از رفتار وعملکرد ناحقش برای زیردست، مشکل است؛
5- نصیحت شنیدن و شنیدن انتقادهای به حق برای او سخت است.
(نادری وکریمی خویگانی،1390،ص91)
حضرت علی (علیه السلام) فرمود: «بَینَکُم وَبَیْنَ الْمُوعِظَهِ حُجابٌ مِن الغِرَّهِ»، (میان شما و پندپذیری، پرده ای از غرور وجود دارد) (جعفری، 1379، حکمت 282).
حضرت علی (علیه السلام) در دستورالعملی که خطاب به فرماندهان ارتش خود صادر فرمود، تصریح کرد: (بر زمامدار واجب است اگر اموالی به دست آورد یا نعمتی مخصوص او شد، دچاردگرگونی نشود و با آن اموال و نعمت ها، بیشتر به بندگان خدا نزدیک گردد و به برادرانش مهربانی بیشتری روا دارد.) (دشتی، 1379، نامه 50)
ث) اسباب غرور فرماندهان و مدیران: