فعالیت های تبلیغاتی

در اجری تبصره 1 ماده آیین نامه نحوه فعالیت ،وظایف و اختیارات روابط عمومی مصوبه 23/2/1386 هیأت محترم وزیران (شرح وظایف و ساختار جدید سازمانی روابط عمومی جهت اجرای وظایف با توجه به شرح وظایف،اهداف،پراکندگی جغرافیایی و سایر موارد مربوط ظرف چهار ماه پس از ابلاغ آیین نامه با پیشنهاد سخنگوی دولت به تایید شواری اطلاع رسانی دولت رسیده و با تصویب معاونت ذی ربط در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور لازم الاجرا می گردد.در جهت اجرایی شدن این تبصره کار گروهی متشکل از هشت نفر از مدیران
کل روابط عمومی دستگاه های اجرایی با حکم رئیس شواری اطلاع رسانی دولت در دبیرخانه این شورا برای تدوین شرح وظایف و ساختار روابط عمومی کار خود را آغاز کرده و نسبت به تدوین وظایف کلی و شرح وظایف زیر مجموعه دفاتر روابط عمومی دستگاه های اجرایی همچنین ساختار تشکلاتی آن به شرح زیر اقدام و جهت سیر مراحل تصویب در چارچوب آیین نامه ارسال نمود.
وظایف کلی دفاتر روابط عمومی دستگاه های اجرایی :
تعیین و تدوین راهبردها،سیاست ها،خط مشی ها،دستور العمل ها و آیین نامه های اجرایی روابط عمومی متناسب با راهبردها و سیاست های کلان شورای اطلاع رسانی دولت
تدوین برنامه جامع ارتباطی و سازماندهی ارتباطات دوسویه دستگاه بامخاطبان و ذینفعان با تاکید بر نخبگان جامعه به صورت سالانه و پیگیری برای تصویب و نظارت بر حسن اجرای آن
سیاست گذاری و هدایت عملکرد روابط عمومی های سازمان های وابسته و استان های تحت پوشش و نظارت بر حسن انجام فعالیت های آنان بر اساس سیاست ها و خط مشی های ابلاغی
گردآوری،تدوین و انتشار گزارش های عملکرد دستگاه در دوره های معین و همچنین تحلیل و گردآوری آمار و اطلاعات موردنیاز بانک اطلاعاتی در حوزه روابط عمومی
برنامه ریزی و تدوین آموزش های تخصصی و ارتباطی و اطلاع رسانی برای کارکنان در سطح ستاد،سازمان های وابسته و استان ها و نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی مزبور
برنامه ریزی و اجرای فعالیت های تبلیغاتی مشتمل بر تولیدات فرهنگی،تبلیغات رسانه ای و تبلیغات محیطی مناسب با سیاست های کلان تبلغیاتی دولت و با هدف اقناع و ترغیب افکار عمومی نسبت به عملکرد و فعالیت های دستگاه
تدوین تقویم سالانه مناسب های ملی،مذهبی و انقلاب اسلامی و مدیریت هدفمند و تخصصی برگزاری مراسم و مناسبت ها با هدف تعظیم شعائر دینی و ایجاد شادابی و نشاط در محیط کار
برقراری ارتباط اثر بخش و تعامل فعال با رسانه های جمعی از طریق برگزاری گفت و گوهای اختصاصی و نشست های عمومی خبری و ارسال تولیدات رسانه ای در جهت اطلاع رسانی صحیح ،به هنگام و شفاف از فعالیت های دستگاه وپاسخگویی به خواسته های معقول رسانه های جمعی
بررسی و تحلیل محتوای رسانه های جمعی (صدا و سیما،خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی) و ارائه گزارش مستمر بازخوردهای رسانه ای به مسئولان از طریق بولتن های خبری و اطلاع رسانی
مدیریت پایگاه اطلاع رسانی دستگاه و انعکاس فعالیت ها و اخبار دستگاه از طریق آن
طراحی و اجرای پژوهش های ارتباطی در حوزه شناخت مخاطبان و سنجش افکار عمومی به منظور اخذ بازخورد از عملکرد دستگاه و ارائه راهکارهای مناسب به مدیریت
بررسی و پاسخگویی مطالبات مردمی و دریافت نظرات و پیشنهادات و انتقادات عمومی از طریق راه اندازی و اداره شبکه پیام گیر،تلفن گویا و برگزاری ملاقات های عمومی
تشکیل گروه های تخصصی در حوزه معاون برنامه ریزی و اطلاع رسانی روابط عمومی متناسب با ماموریت های تخصصی هر دستگاه
انتشار نشریه داخلی دستگاه و نظارت بر انتشار سایر نشریات تخصصی درون سازمانی
طراحی،تدوین و ساماندهی اشتراک،تامین و توزیع نشریات و مطبوعات برون سازمانی
جمع آوری،تدوین و ارائه متون و محورها،مطالب و … مورد نیاز وزیر و معاونان دستگاه برای سخنرانی،مصاحبه ها و …
برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی و تبلیغاتی به منظور ارتقای سطح فرهنگی و فضائل اخلاقی کارکنان دستگاه
نظریه های روابط عمومی :
چهار الگوی گرونیک و هانت