قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

ثانیاً: اگر فرض بر این باشد که هیچ خطایی از سوی شرکت رخ نمی دهد و شرکت ها چون مدینه فاضله مصون از هرگونه تخطی هستند چرا قانونگذار، مقرّرات مربوط به ورشکستگی را تصویب کرده است؟ و وفق مواد ۶۷۰ و ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی برای ورشکستگان به تقلّب و تقصیر، مجازات تعیین نموده است؟
بنابراین نتیجه می گیریم که صرف اعطای مجوّز از سوی مراجع ثبتی تنها مجوّزی برای فعالیت در چارچوب قانونی است؛ به شرطی که شرکت ثبتی یکی از شرکت های مندرج در قانون باشد و عملاً نیز به فعالیت های قانونی بپردازد. (آرش شکرریز ، ۱۳۸۴).
۶- مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اقدام سرشاخه های باند شرکت های هرمی در ایران از بعد کلاهبرداری قابل بررسی است.
«هر کس از راه حیله و تقلّب، مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسّسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلّبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض و امثال آن ها را تحصیل کرده و از این راه، مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر ردّ اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود».
اگر جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها یا انتشار آگهی صورت گرفته باشد، مجازات شدیدتری در انتظار مرتکب خواهد بود.
۷- براساس تصویب قانون تجارت الکترونیک که انجام هرگونه عملیات الکترونیک بدون مجوّز در کشور را غیرقانونی می داند، دولت موظف است جلوی این تجارت و این نوع معامله را بگیرد. به این معنی که هر گونه عملیاتی که علیه سیستم پولی مملکت و باعث از بین بردن ارز کشور باشد، مخالف قانون بازرگانی مملکت تلقّی می شود.
دلایل غیر قانونی بودن بازاریابی شبکه ای خارجی در ایران از نظر سازمآن ها و کارشناسان
از نگاه کارشناسان، دلایلی در مخالفت و غیرقانونی بودن بازاریابی شبکه ای خارجی و داخلی در ایران ارائه شده که به چند مورد آن در این جا اشاره می کنیم:
۱- مصوبه شماره ۲۲۵۷۳/۸/م/۲۸۴۳۸ هیئت دولت ج. ا. ا درباره غیر قانونی بودن فعالیت شرکت های گلدکوئست، مای سون دیاموندز، پنتاگونا و… (امیدی، ۱۳۸۴).
۲- نامه شماره ۳۷۵۹ مورخه ۲۲/۶/۱۳۸۲ و اطلاعیه ۴/۱۰/۸۲ و تاریخ های دیگر بانک مرکزی ج. ا. ا درباره غیر قانونی بودن فعالیت شرکت های گلدکوئست، مای سون دیاموندز، پنتاگونا و… (امیدی، ۱۳۸۴).
۳- اعلام جرم دادستان کل کشور علیه فعالیت شرکت های مذکور در شهریور ماه ۱۳۸۳ و اظهارات مقامات قضایی درباره ممنوعیت فعالیت این شرکت ها دادستانی انقلاب تهران فعالیت شرکت گلدکوئست و سایر شرکت های اینترنتی که با تشکیلات هرمی و شاخه ای فعالیت می کنند را غیرقانونی و غیرشرعی اعلام کرده و فعالیت آن ها را جرم دانسته است. در اطلاعیه ای که دادسرای انقلاب تهران منتشر کرده اقدامات اعضای گلدکوئست، نوعی کلاهبرداری است که براساس قانون مجازات اسلامی، مجازات آن بین یک تا هفت سال حبس است. دادسرای تهران، اعضای این شبکه را افرادی سودجو و فریبکار دانسته و به مردم هشدار داده است مراقب باشند تا گرفتار این شرکت ها نشوند (روزنامه ایران ۱۳۸۴).
۴- ابلاغ بخشنامه مجازات قاطعانه شرکت هاى هرمى توسط رئیس قوه قضاییه
رئیس قوه قضاییه در بخشنامه اى از دادسراها و محاکم قضایى خواست به محض قطعیّت حکم عاملان شرکت هاى هرمى در اجراى کیفر تسریع شود. در متن این بخشنامه که روابط عمومى قوه قضاییه منتشر کرده، آمده است: «در مورد پدیده رو به افزایش انواع فعالیت شرکت هایى با ساختار هرمى (نظیر گلدکوئست) در تطمیع و جذب افراد به امید سودهاى کلان و تصاعدى و با هدف اخلال در نظام اقتصادى کشور، اقتضا دارد دادسراهاى عمومى و انقلاب و دادگاههاى کیفرى (اعم از بدوى و تجدید نظر) در برخورد قضایى با دایر کنندگان این موسّسات و شبکه هاى مخرّب و عناصر فعال در آن، با قاطعیّت، عمل و با توجه به نوع، کمیت و کیفیت اعمال انتسابى و دلایل موجود در پرونده، براى مرتکبان جرایم، مجازاتهاى متناسب قانونى تعیین و به محض قطعیت حکم، نسبت به اجراى کیفر تسریع شود تا از گسترش پدیده هاى مزبور در جامعه جلوگیرى شود»؛ زیرا شرکت هاى هرمى در سال هاى اخیر، مالباختگان و شاکیان زیادى به جامعه تحمیل کرده اند و براى عضوگیرى به هر وسیله اى از جمله برپایى میهمانى هاى شبانه و سوءاستفاده از غفلت و احساسات نوجوانان و جوانان و رواج فساد اخلاقى، متوسل شده اند. (توحیدی، ۱۳۸۵).
۵- شکایت هزاران نفر از ما ل باختگان در مراجع قضایی (امیدی، ۱۳۸۴)
در مدت یکسال از رسیدگی به پرونده شرکت های هرمی، علی الخصوص شرکت گلدکوئست، هزاران پرونده با عناوین کلاهبرداری در مراجع قضایی و انتظامی تشکیل گردید و افراد زیادی به دلیل غفلت و عدم آگاهی از نحوه فعالیت این شرکت ها و محو شدن در ظاهرسازی های مبلّغان شرکت، مبالغ هنگفتی را از دست داده اند و همگی پس از عدم توجه و باز پس دادن پولهایشان برای احقاق حقّ خود رو به شکایت آوردند.
متن مصوب مجلس وابلاغ قانون ممنوعیت فعالیت شرکت های هرمی
مجلس قانون ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات خارجی و داخلی با ساختار هرمی از قبیل شرکت گلدکوئست و.. . را با الحاق یک بند و یک تب
صره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان، جهت اجراء ابلاغ نموده است.
در بند «ز» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آمده است: تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
بنابراین قانون، پرونده هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می شود. تبصره (۱) ماده (۲) قانون فوق به شرح ذیل اصلاح می گردد:
در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفت گانه ماده (۱) ، عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می شود.
البته باید خاطر نشان کرد در این ماده قانونی و هیچ یک از مواد قوانین جمهوری اسلامی ایران از ممنوعیت نگهداری و حمل و تماشای کاتالوگها و سی دی های تبلیغاتی شرکت های هرمی مطلبی عنوان نشده است و تنها به تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری اشاره نموده و از نظر قانونی حمل و تماشای کاتالوگها و سی دی های تبلیغاتی شرکت های هرمی تنها می تواند دلایلی بر اثبات جرم تبلیغ و دعوت دیگران به مجموعه در جلسات گروهی باشد؛ اما در مجموع، نگهداری و مطالعه این ابزار، جرم محسوب نمی شود.
با مطالعه ی آنچه که گذشت تنها چیزی که می توان به طور یقیین درباره ی شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای گفت این است که خلق این نوع فعالیت به حتم یکی از معجزات بی نظیر عقل بشری است که از بزرگترین دستاوردهای علوم و دانش پیچیده ی زمانش آبستن است. متاسفانه این پدیده به همان اندازه که جایگاه انسان را یک بار دیگر به عنوان اشرف مخلوقات در جهان هستی تثبیت می کند او را به عنوان صاحب نبوغی آزمند که همیشه طالب دوستی و حسن نیت نبوده نیز نشان می دهد، چه این که در این دستاورد عظیمش جلوه هایی از فساد و فقر و بدبختی در بالاترین درجه خود بسان حضوری از ثروت و مکنت و خوشبختی در برترین شکوهش نمایان است.

نتیجه گیری

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~