قصه گویی و برنامۀ آموزشی:

قصه و داستان علاوه براینکه که فی النفسه روش زوم شده از اونجا که محور اصلی برنامه های جور واجور دیگه چون نمایش و فیلمای داستانی راتشکیل میده، می تونه از اهمیت بیشتر بر خوردار باشه، چون موفقیت در ارائه مضامین، پیامها، به وسیله فیلمای داستانی، سینمایی و نمایش به طور کلی وابسته به قدرت تکنیکی و تناسب محتوایی قصه اون هستش از این رو لازمه این قالب هنری وسیله موثر در زمینه های آموزشی، پرورشی و بهداشت روانی، هرچه بیشتر و مناسب تر مورد استفاده قرارگیرد. اگه مربی به فنون این مسئله هم آگاه باشه و بتونه چون داستان گویی متبحر ذهن و احساس کودک رو در کلمات خود بگیره، در این صورت دانش آموزان تصویر ذهنی به حالت کلیپ مانندی واسه  خودشون می سازند که خاص اون هاست و همین امر موجب می شه تا ایشون تموم موارد کلی رو تو ذهن ثبت کنه، مانند فیلمی که چند سال پیش دیده و هنوز در خاطر خود اون رو به یاد داره. در بیشتر دروس می توان از راه ی داستان گویی استفاده کرد. در دروسی مانند: تاریخ و جغرافیا، ادبیات، اجتماعی، حرفه وفن و …  از این روش در جهت ایجاد علاقه و یادگیری سریع بهره جست. مثلا: در تدریس هنر می توان با بهره گرفتن از این روش، هم به فعال کردن این قسمت از وجود دانش آموز کمک کرد و هم این که، نتیجه و بازخورد بهتری گرفت(مهاجری،۱۳۸۸،ص۲۰).

دانش آموز

 

علمی