مالیات بر درآمد، آموزش و پرورش، افزایش درآمد

کمک های دولتی
وزیر دارایی نرخ مالیات مربوط به آموزش و پرورش را مشخص می کند و (در اغلب موارد) شهرداری مسئول جمع آوری این مالیات ها است. شهرداری این مالیات ها را به صورت چهار قسمت سالیانه به مدارس تحویل می دهد. درآمدهای مالیاتی آموزش و پرورش از بین چهار سیستم جمع آوری می شود، مردم انگلیسی، مردم فرانسوی، کاتولیک های انگلیسی و کاتولیک های فرانسوی ( مایکل گریفیث – 2004).
منابع تامین بودجه آموزش و پرورش
برای مدتی است که تامین بودجه آموزش و پرورش به بحث داغی در سراسر کشور تبدیل شده است، در دهه اخیر تمایل به تغییر در تامین بودجه آموزش و پرورش بر پایه درآمدهای مالیاتی استانی ایجاد شده است، چنین تغییراتی حداقل در پنج مجلس قانونگذاری استانی در سراسر کشور پیشنهاد شده است(گریفیث، 2004، ص1).
انواع مالیات
درحالیکه تاکنون مالیات بر دارایی و درآمد مرکز توجه مذاکرات را تشکیل می داده است، ایالت هایی همانند آلاسکا، لوئیزیانا، کارولینای جنوبی و تنسی به دنبال مالیات بر فروش بودند. به وسیله بررسی هزینه و سود هر سه نوع مالیات راحت تر می توان بررسی کرد که کدامیک در تامین بودجه آموزش سودمندتر هستند، بنابراین هریک از ین سه انوع مالیات در زیر بررسی می شود(کنفرانس ملی استیت لجیسلیترز،2008) .
مالیات بر دارایی ها
معمول ترین منبع درآمد برای آموزش و پرورش را تشکیل می دهد، ورمونت یکی از چهار ایالتی است که مالیات بر دارایی ها حدود 10 درصد از درآمدش را دربر می گیرد(کنفرانس ملی استیت لجیسلیترز،2002) . مالیات بر دارایی رو به منسوخ شدن می رود، بدلیل اینکه این نوع مالیات ها بر اساسی استوارند که به نظر غیرمنصفانه می رسد، این نوع مالیات ها رو به کاهش هستند زیرا کسانی که درآمد پایین تری دارند نرخ مالیات بالاتری را می پردازند (لری،2008) .
مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد مزایای فراوانی دارد و منبع تامین بودجه ای پر دوام برای آموزش و پرورش محسوب می شود. به سهولت قابل مدیریت کردن است و منبعی بالقوه برای افزایش درآمد است(پرنت،2008) . چارچوب مالیات بر درآمد همانند چارچوب فدرال است بنابراین ایالت ها فقط به تطبیق طبقه ها و سایر نرخ ها نیاز خواهند داشت (لری،2008) . مالیات بر درآمد همچنین می تواند مالیات تصاعدی کاملا در دسترس باشد(نیوجرسی اسکول بوردز،2007) . سیستم مالیات تصاعدی آنهایی هستند که افراد ثروتمندتر در اجتماع، بالاترین مالیات را تحمل می کنند(لری،2008) .
مالیات بر فروش (مالیات غیرمستقیم بر کالاهای داخلی)
مالیات بر فروش مالیاتی فدرالی یا ایالتی است که در آن مالیات بر تولید یا توزیع کالاها یا فعالیت های غیرضروری مشخصی، اعمال می شود. مالیات غیرمستقیم ظرفیت بالایی برای ایجاد درآمد دارد و می تواند منبع درآمد پایدارتری به نسبت مالیات بر درآمد باشد به این دلیل که مردم مجبور به خرید خوراک و پوشاک و امثال آنها حتی با وجود بحران و رکود اقتصادی هستند. به هر حال، این نوع مالیات اغلب کاهش می یابد زیرا مبلغی که افراد برای خرید صرف می کنند به سرعت افزایش درآمدها، افزایش نمی یابد(لری،2008) .
بعضی از مالیات های غیرمستقیم انتخاب شده ممکن است مردم پسند باشد، به هر حال اگر این مالیات فقط بر محصولاتی وضع شود که از نظر اغلب افراد نامطلوب هستند یا به صرف هزینه اجتماعی می انجامند، مانند الکل و سیگار (بعضی اوقات به آن مالیات بر جرم اطلاق می شود) مشکلی که ایجاد می شود این است که افزایش این مالیات باعث دلسردی و نشانگر رفتارهای ناسازگار و بد است(لری،2008) .
نوعاً این نوع مالیات بیشتر به محصولاتی مانند سیگار و سوخت های فسیلی تعلق می گیرد که می تواند استعمال سیگار را تقلیل دهد و باعث استفاده از راه هایی در حمل و نقل شود که کمتر به محیط زیست آسیب بزند و همینطور مالیات غیرمستقیم به صورت منفی تحت تاثیر شرایط اقتصادی ایالت قرار می گیرد.
جدول (3-4) ) خط مشی وضع مالیات و مصارف آن در ایالتهای آمریکا
ایالت مالیات های مورد استفاده برای تامین بودجه آموزش و پرورش
آلاباما(Alabama) دارایی ها، فروش، سرگرمی، تنباکو، الکل، سوخت، مالیات های چندگانه بر مبنای اجاره.
آلاسکا(Alaska) دارایی ها و مالیات بر فروش(مالیات غیرمستقیم)
آریزونا(Arizona) مالیات بر دارایی
آرکانزاس(Arkansas) دارایی، املاک شخصی و مالیات تفکیک
کالیفرنیا(California) دارایی و فروش
کولورادو(Colorado) دارایی، مالکیت های ویژه (خودرو)
کانکتیکات(Connecticut) مالیات بر دارایی ها
فلوریدا(Florida) مالیات بر دارایی