محیط اطلاعاتی غنی‌تر توان کلامی بیشتر:

۶-۳-۲- رشد واژگان در کودکان پیش دبستانی

کودکان بین ۲ و ۶ سالگی در زبون پیشرفت اساسی می کنن. پیشرفتای خیره کننده کودکان هم اینکه اشتباهاتی که در همین زمینه می کنن روش فعال و منظم اونا رو در تسلط پیدا کردن بر زبون نشون میدن. گنجینه لغات یه کودک در سن ۲ سالگی واژگانی شامل ۲۰۰ کلمه داشت اون در ۶ سالگی تقریبا ۱۰۰۰۰ کلمه رو یاد میگیره اون واسه این کار تقریبا روزی ۵۸ کلمه رو یاد می گیره. اونا بعد از فقط یه مواجعه کوتاه می تونن کلمات تازه رو به مفاهیم زیر بنایی خود ربط بدن. فرایندی که ربط دادن سریع نامیده می شه. وقتی که بزرگسالان به شی اشاره می کنن و نام می بره به کودک کمک می کنه که معنی اون رو درک کنه. و کودکان افعال رو هم اینکه می کنن ( رفتن دویدن ) کودکان غربی اسامی اشیا رو به سرعت ربط میدن چون این اسامی به مفاهیم اشاره داره کودکان چینی و ژاپنی و کره ای افعال رو خیلی سریع یاد می گیرن. در این زبانها اسامی از جملات بزرگسالان حذف می شه و بر افعال تاکید می شه. و کم کم کودکان پیش دبستانی توصیف کننده ها رو اضافه می کنن ( قرمز، گرم ) تمایزای کلی قبل از تمایزای خاص بدست میاد مثلاً اول اونا بزرگ یا کوچیک بعد بلند – کوتاه پهن ، باریک رو اکتساب می کنن. کودکان معنی کلمات جدید رو به وسیله مقایسه کردن با کلمات قبلی درک می کنن هنوز به طور کامل روشن نیس که چیجوری معنی رو پیدا میکنن. مثلاً وقتی به کودکان ۲ ساله اسامی دو شی تازه به طور کامل متفاوت می گن(سنجاق و شیپور) اونا هر اسم رو به درستی به کل شی نه بخشی از اون اختصاص میدن. کودکان از اطلاعات اجتماعی واسه معرفی کلمات تازه استفاده می کنن. کودکان واژگان رو به اندازه ای با مفید بودن و دقت اکتساب می کنن که نظریه پردازان فکر می کنند که اونا بطور ذاتی واسه معنی دادن کلمات آمادگی دارن(لورای برک،۲۰۰۱،ص۴۲۱).

 

علمی