مشکلات اقتصادی

دانلود پایان نامه

۱- گران قیمت
۲- به تکنیکهای آزمایشگاهی بیشتری نیاز است
۳- مصرف بالای انرژی
۴- تفاله ممکن است به صورت مرطوب بماند
5- به خاطر آب افزوده شده، آنتی اکسیدان کاهش می یابد
6- فرسوده شدن دستگاه از سنگ و شن ریزه ها
در روش دیگر برای روغن کشی از میوه های روغنی روش به نام سینولا وجود دارد که برای روغن کشی از میوه های روغنی مانند میوه زیتون کاربرد دارد. که ما به شرح مختصر از این روش می پردازیم :
1-30-11روش سینولا :
برای استخراج روغن از زیتون ها روش سینولا درسال ۱۹۷۲ معرفی شد. در این فرایند ردیفهایی از دیسکها یا بشقاب هایی فلزی در خمیر آغشته شد. روغن ترجیحا مرطوب در یک فرایند مداوم به تیغه های فلزی چسبیده و همراه با تراش دادن ماده روغن گرفته می شود. این پایه براساس اختلاف کشش سطحی آب سبزی و روغن به وجود می آید. این رفتارهای فیزیکی متفاوت به روغن زیتون اجازه می دهدتا به پلاک فلزی بچسبد، در حالی که ۲ فاز دیگر پشت سرشان باقی مانده است (یعنی روغن خارج می شود).در روش سینولا چند صد تا پلاک استیلی به طور مداوم در خمیر کار می کند بنابراین روغن زیتون استخراج می شود. در نتیجه این پروسه کاملا موثر نیست و مقدار زیادی از روغن هایی که در خمیر می باشد را باقی می گذارد، در نتیجه خمیر باقیمانده باید در پروسه معین و به روش مدرن، فرآیندگیری شود (دکانتر صنعتی).(ویکیپدیا).
در حال حاضر در صنایع غذایی کشور جداسازی روغن از دانه های روغنی به طو معمول بر اساس استفاده از حلال های نفتی نظیر هگزان به انجام می رسد. از اشکالات بارز این روش باقی ماندن مقدار زیادی مواد فسفری، رنگ و اسید های چرب ازاد می باشد که ضرورت پالایش روغن با روشهای دیگر، باعث افزایش هزینه عملیلت در واحد استخراج می شود.هزینه اولیه بالای هگزان و ضایعات ان در طی فرایند و همچنین سمی و آتشگیر بودن آن از دیگر مشکلات اقتصادی و زیستمحیطی است. با توجه به مشکلات پالایش روغن با حلال مایع،نیاز به تحقیق در خصوص روش موثر برای جداسازی در صنایع غذایی کشور احساس می شود.که میتوان مروری گذرا به نحوه استخراج روغن به صورت مکانیکی و استخراج روغن با استفاده از حلال،و نحوه پالایش روغن ها داشته باشیم.
1-30-12توضیح نحوه استخراج روغن :
1-30-12-1استخراجروغن از دانه های آماده شده روغنی به سه طریق :
1-پرس هیدرولیک ، 2-پرس اکسپلر(پرس حلزونی)و 3- استخراج مستقیم با حلال انجام می شود. امروزه معمولترین روش، استخراج با حلال با استفاده از حلالn – هگزان است.در مراحل آماده سازی، دانه های روغنی تمیز و تا رطوبت 10 درصد خشک و ترجیحا به مدت 10 روز نگهداری می شوند تا شرایط مناسب برای پوست گیری آسان را به دست آورند. رطوبت10 -5 /9 درصد، رطوبت بسیار مناسب برای استخراج روغن با حلال بوده و پرک کردن(فلیک کردن) دانه ها در دمای 79 – 74 درجه سانتیگراد بهتر انجام می گیرد. غلتکهایی که دانه را به صورت پرک در می آورند یک جفت غلتک با سطح صاف و یکنواخت بوده و طوری تنظیم شدهاند کهضخامت پرکها در یک بار عبور دانه ها از بین غلتک ها درحدود254 / 0 میلیمتر (1 0/0 اینچ) باشد دسگاههای استخراج کننده بزرگ قادر به استفاده از پرکهایی با ضخامت بیشتر هستند، زمان لازم برای استخراج روغن از پرکهای ضخیمتر، بیشتر هستند. پس از پرک کردن، دانه های آماده شده بر روی نقاله های از نوع بسته بهقسمت استخراج روغن منتقل می شوند. به این ترتیب شکستن دانه های پرک شده، حداقل می باشد .(سیدحسین میرنظامی ضیابری ،1388).
1-30-12-2استخراج روغن با حلال :
برای استخراج روغن از هسته میوه به دو روش استخراج با حلال ، با استفاده از سه نوع حلال که عبارتند از : هگزان نرمال ، هپتان نرمال و اتر نفت و روش فرآیند مرطوب روغن استحصال شد. بعد از جدا کردن هسته از میوه با تمیز کردن ، جداسازی گوشت میوه از هسته ، شستشوی هسته ، خشک کردن هسته و سپس با خرد کردن هسته به کمک آسیاب ، هسته جهت عملیات استخراج آماده می شود .جهت استخراج روغن از هسته از حلال هایی همچون آب ، الکل ، تتراکلرید کربن ، هگزان ،هپتان ، پترولیوم اتر و ترکیبی از هگزان و هپتان به نسبت یک به یک استفاده می شود ، با مخلوط کردن حلال با هسته پودر شده به نسبت معین ، عملیات استخراج انجام می شود .(سیدحسین میرنظامی ضیابری ،1388).
با تغییر متغیر های قابل کنترل استخراج ، شرایط استخراج تعیین می شود.
1-30-12-3متغیرهای قابل کنترل در استخراج عبارتند از :
درجه حرارت ، زمان ، مقدار پودر هسته میوه ، مقدار ونوع حلال مورد استفاده.
1-30-12-4روشهای استحصال روغن توسط حلال بشرح ذیل می باشد :              
1 – غیر مداوم 2 – نیمه مداوم ( باطری) 3 – مداوم 4 – روش X-M
1 –روش غیر مداوم :
ساختار اکستراکتور غیر مداوم ، بدین صورت است که از دانه های روغنی  به روش غوطه وری روغن استخراج می شود. در چنین حالتی برای تسریع  راندمان استخراچ روغن ، احتیاج به همزن بوده و در هرمرحله باید اکستراکتور ازحلال تازه پر شود.  پس از خروج میسلا   و کنجاله مجددا مراحل استخراج روغن انجام میگیرد.

مطلب مشابه :  شبیه‌سازی